Projekty EU a otevřený přístup

Evropská komise vyžaduje, aby všechny recenzované publikace, které vzniknou v rámci projektů financovaných z Horizontu 2020, byly v režimu otevřeného přístupu (open access, OA), tedy volně online dostupné a bez omezení jejich dalšího užití. Embargo je povoleno, pokud jej vyžaduje vydavatel (max. 6 měsíců, u publikací z humanitních a sociálních věd max. 12 měsíců).

Týká se to tedy hlavně článků, které prošly recenzním řízením.
U ostatních typů publikací jako jsou konferenční příspěvek, kniha a publikace, které neprošly standardní cestou vydávání (šedá literatura, např. zprávy) není otevřený přístup vyžadován, ale doporučen (pokud je to možné).

V pravidlech pilotního programu otevřených dat se Evropská komise zaměřuje nejen na publikace, ale i na výzkumná data, dostupná v digitální podobě. Je požadován otevřený přístup ke všem datům, která jsou nezbytná k ověření výsledků uveřejněných ve vědeckých publikacích.

Protože pouhé zveřejnění seznamu publikací nebo dat na webových stránkách projektu není dostačující, pro splnění podmínek je třeba využít institucionálního, oborového nebo obecného repozitáře.

Vědci z AV ČR mohou pro tyto účely využít Institucionálního repozitáře ASEP.
Do Repozitáře ASEP je možné ukládat jak plné texty publikací, tak vědecká data, která vznikla při výzkumu. Záznamy z Repozitáře ASEP jsou pravidelně sklízeny do OpenAIRE (cca 1x za 14 dní, interval může být i delší).

EC zveřejňuje dokumenty o postupu implementace otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a datům. Více o otevřeném přístupu naleznete také na stránkách uživatelského portálu k projektům H2020.