Recenze a citace

Ukládání údajů o vědeckém ohlasu publikačních prací – viz Hromadný dopis předsedy AV ČR č. 8/2014

Vkládání citací z WOS do klienta ARL

Vkládání citací ze SCOPUS do klienta ARL

Návod na vkládání recenzí a citací z jiných zdrojů do klienta ARL

 

 Zobrazení recenzí a citací v IPAC a v Analytikách ASEP

Vkládání plných textů citací a recenzí v IPAC

 Verze pro TISK

Bibliografické údaje o recenzích a citacích vkládáme přes klienta ARL. K zápisu recenzí a citací do záznamu slouží speciální pole 971 (citace) a C71 (recenze).

Citace a recenze můžeme do záznamů zapisovat přímo (se znalostí normy ČSN ISO 690:2011) nebo vyplnit předdefinovaná pole v bázi ohlasů (cav_un_ohl_cat), citaci/recenzi zde uložit a systém vloží do záznamu zápis podle normy.

1.     Zápis recenze/citace přímo  do záznamu podle normy

Citaci/recenzi zapíšeme do pole 971/C71 –  do podpole i vyplníme celou citaci podle normy ČSN ISO 690:2011– Bibliografické citace. Citace poté není vyhledatelná v bázi ohlasů, je nutné dodržovat přesný zápis a interpunkci podle normy.

Př.: 971$iŠenk Filip. Do Plzně za vltavskými palmami. Lidové noviny. 1. 3. 2013, s. 8. ISSN 1213-1385

 

2.     Zápis recenze/citace s uložením do báze cav_un_ohl_cat

Pokud chceme, aby systém za nás citaci podle normy vytvořil, případně budeme chtít recenze/citace použít vícekrát, vyplníme připravené formuláře a můžeme je uložit do báze cav_un_ohl_cat (postup níže). Výhodou je, že systém vytvoří citaci podle normy a pokud jí budeme chtít vložit i do jiných záznamů, můžeme  jí  přes rejstřík vyhledat.

Podpole  
i – bib. citace (tvůrce, zdrojový dokument, číslování, nakladatel, standardní identifikátory ISBN a ISSN, dostupnost)
x – kód záznamu ohlasu (vkládá se automaticky, pokud recenzi/citaci ukládáme do báze cav_un_ohl_cat)
9 – označení recenze/citace k hodnocení (1 – vybrané pro hodnocení)

 Postup:

  1. Přidáme bázi cav_un_ohl_cat (menu Funkce – správce připojení).
  2. V bázi cav_un_epca nalezneme záznam, ke kterému chceme dopsat citaci resp. recenzi.
  3. Vyplníme pole 971 podpole x resp. C71 x, přes shift+F3 uložíme citaci a text citace se zobrazí v podpoli i.
  4. Pokud chceme, aby byla vybrána do hodnocení – vyplníme podpole 9.
  5. Plný text recenze resp. citace připojíme přes IPAC k záznamu.

Otevřeme k editaci záznam, kam chceme citace/recenze vložit.
V poli 971 x nebo C71 x zvolíme SHIFT+F3, zaškrtneme druh dokumentu citace/recenze.

Otevře se prázdný záznam recenze/citace v bázi cav_un_ohl_cat  Zapíšeme údaje o recenzi/citaci. Pro vložení autora používáme rejstříky. Pokud zde autor není, okno zavřeme a autora zapíšeme do pole 700 a, 700 b (další autory do pole 701). Autora zapisujeme s iniciálou. Pokud autor není v autoritní bázi, zapíšeme ho do formuláře.

Pokud zapisujeme článek, klikneme do pole 463 podpole Jednotka (na konci řádku odkaz do karty periodika.

Kartu vyplníme, poklikem v poli svazek se otevře vyskakovací okno, zapíšeme svazek, číslo, ročník. Po vyplnění záznam uložíme.

zápis periodika

Vyplněná citace a recenze v záznamu.

Recenze a citace ve zkráceném formátu. Hvězdičky označují recenzi/citaci určenou k hodnocení.

zkrácený formát

 

 Zobrazení recenzí/citací v IPAC

 

Zobrazení recenzí/citací v Analytikách ASEP