Kódy oborů RIV

AA  Filosofie a náboženství
AB  Dějiny
AC  Archeologie, antropologie, etnologie
AD  Politologie a politické vědy
AE  Řízení, správa a administrativa
AF  Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG  Právní vědy
AH  Ekonomie
AI  Jazykověda
AJ  Písemnictví, masmédia, audiovize
AK  Sport a aktivity volného času
AL  Umění, architektura, kulturní dědictví
AM  Pedagogika a školství
AN  Psychologie
AO  Sociologie, demografie
AP  Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ  Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk stroj
BA  Obecná matematika
BB  Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC  Teorie a systémy řízení
BD  Teorie informace
BE  Teoretická fyzika
BF  Elementární částice a fyzika vys. energií
BG  Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
BH  Optika, masery a lasery
BI  Akustika a kmity
BJ  Termodynamika
BK  Mechanika tekutin
BL  Fyzika plazmatu a výboje v plynech
BM  Fyzika pevných látek a magnetismus
BN  Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO  Biofyzika
CA  Anorganická chemie
CB  Analytická chemie, separace
CC  Organická chemie
CD  Makromolekulární chemie
CE  Biochemie
CF  Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG  Elektrochemie
CH  Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI  Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA  Hydrologie a limnologie
DB  Geologie a mineralogie
DC  Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD  Geochemie
DE  Zemský magnetismus, geodézie, geografie
DF  Pedologie
DG  Vědy o atmosféře, meteorologie
DH  Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
DI  Znečištění a kontrola vzduchu
DJ  Znečištění a kontrola vody
DK  Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
DL  Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
DM  Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN  Vliv životního prostředí na zdraví
DO  Ochrana krajinných území
EA  Morfologické obory a cytologie
EB  Genetika a molekulární biologie
EC  Imunologie
ED  Fyziologie
EE  Mikrobiologie, virologie
EF  Botanika
EG  Zoologie
EH  Ekologie společenstva
EI  Biotechnologie a bionika
FA  Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
FB  Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
FC  Pneumologie
FD  Onkologie a hematologie
FE  Ostatní obory vnitřního lékařství
FF  ORL, oftalmologie, stomatologie
FG  Pediatrie
FH  Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI  Traumatologie, ortopedie
FJ  Chirurgie vč. transplantologie
FK  Gynekologie a porodnictví
FL  Psychiatrie, sexuologie
FM  Hygiena
FN  Epidemiologie, infek. nemoci a klin. imunologie
FO  Dermatovenerologie
FP  Ostatní lékařské obory
FQ  Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR  Farmakologie a lékárnická chemie
FS  Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA  Zemědělská ekonomie
GB  Zemědělské stroje a stavby
GC  Pěstování rostlin, osevní postupy
GD  Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE  Šlechtění rostlin
GF  Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG  Chov hospodářských zvířat
GH  Výživa hospodářských zvířat
GI  Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ  Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
GK  Lesnictví
GL  Rybářství
GM  Potravinářství
IN  Informatika
JA  Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB  Senzory, čidla, měření a regulace
JC  Počítačový hardware a software
JD  Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE  Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
JF  Jaderná energetika
JG  Hutnictví, kovové materiály
JH  Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI  Kompozitní materiály
JJ  Ostatní materiály
JK  Koroze a povrchové úpravy materiálů
JL  Únava materiálu a lomová mechanika
JM  Inženýrské stavitelství
JN  Stavebnictví
JO  Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP  Průmyslové procesy a zpracování
JQ  Strojní zařízení a nástroje
JR  Ostatní strojírenství
JS  Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT  Pohon, motory a paliva
JU  Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV  Kosmické technologie
JW  Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY  Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA  Vojenství