Transliterace řečtiny

Symbol Transliterace úplná Transliterace zkrácená Transkripce Symbol Transliterace úplná Transkripce

Α

.ALPHA. A

A

α

.alpha. a

Β

.BETA. B

B

β

.beta. b

Γ

.GAMMA.

G

γ

.gamma. g

Δ

.DELTA.

D

δ

.delta. d

Ε

.EPSILON. E

E

ε

.epsilon. e

Ζ

.ZETA. Z

Z

ζ

.zeta. z

Η

.ETA. H

H

η

.eta. h

Θ

.THETA.

Th; TH

θ

.theta. th

Ι

.IOTA. I

I

ι

.iota. i

Κ

.KAPPA. K

K

κ

.kappa. k

Λ

.LAMBDA.

L

λ

.lambda. l

Μ

.MU. M

M

μ

.mu. m

Ν

.NU. N

N

ν

.nu. a

Ξ

.XI.

X

ξ

.xi. c

Ο

.OMICRON. O

O

ο

.omicron. o

Π

.PI.

P

π

.pi. p

Ρ

.RHO. P

R

ρ

.rho. r

Σ

.SIGMA.

S

σ

.sigma. s

Τ

.TAU. T

T

ς

.sigmas. s1; š2

Υ

.UPSILON. Y

Y

τ

.tau. t

Φ

.FI.

F

υ

.upsilon. y

Χ

.CHI. X

Ch; CH

φ

.fi. f

Ψ

.PSI.

PS

χ

.chi. ch

Ω

.OMEGA.

Ó

ψ

.psi. ps

ω

.omega. ó

Poznámka: Transliterace se používá, pokud se v textu vyskytne osamocený znak řecké abecedy (např. ve vzorcích, názvech sloučenin apod.). Pokud není nutné vyjádřit, že znak patří k řecké abecedě, lze u některých velkých písmen řecké abecedy použít jejich náhradu stejně vyhlížejícím písmenem latinky. Jsou-li součástí textu celá řecká slova nebo skupiny slov či věty (např. u prací lingvistických, historických, filozofických apod.), použije se transkripce, přičemž celý úsek zapsaný v řecké abecedě se uvede a ukončí znakem ~ (Alt 0126), např. Σοκρατης se zapíše ~Sokraths~. V úsecích označených jako řečtina, se mohou použít libovolné znaky s výjimkou písmen (bez diakritiky i s diakritikou), tedy např. interpunkční znaménka včetně závorek, číslice a pod.

1 Použije se na konci slova. – 2 Použije se uvnitř slova.