Sběr 2016

Dokumenty RV k předávání Výjimky ISBN a DOI Kontroly ARL/RIV – přehled Pokyny pro kontroly Termíny

Požadované OPRAVY od poskytovatelů

Vzhledem k tomu, že se začínají ozývat poskytovatelé s požadavky na opravu, verze souborů, které požadují jsou různé. Zatím je jasné AV – 2. verze, MŠMT – 1. verze, MV – 1. verze. TAČR a MPO zatím (2. verze), ale musíme počkat.

MV (10. 5. 2016) (poskytovatel oslovuje ředitele – pošlete nám prosím požadavky na opravy, pokud je dostanete, abychom věděli, co požadují) (MV – termín 23.5.2016)

  • Žádá vytvoření první verze souboru.
  • Zatím evidujeme žádost o doplnění plných odkazů na plné texty. (UIACH, UTIA)

MSM (9. 5 .2016)

Pro opravy MSM máte poskytovatele a verze, které máte vytvořit v tabulce. (pošleme příští týden)

  • Vytvořte znovu 1. verzi souborů MŠMT, MV a 2. verze souborů AV, TAČR, MPO
  • Zašlete soubory (xml, html, podepsané pdf):  arl@lib.cas.cz, předmět:oprava_MSM:ustav
ID výsledku druh výsledku nedostatky Správný údaj Další poskytovatel ústav oprava
RIV/61388971:_____/15:00453322 L4 R86- odkaz na http://www.alga.cz/c-544-vysledky-vav.html;
stránky Centrum Algatech, výsledky VaV, k názvům výsledků přiřazen pouze obrázek, žádný bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy
AV(2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00453330 L4 AV (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00453339 L4 AV (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00453340 L4 AV (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00453342 L4 AV (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00453297 L4 AV (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61388971:_____/15:00447478 P1 Tvůrci: Alícia Barbara Veselá Alicja Barbara Veselá AV (2), TAČR (2), GAČR (2), MSM (1) MBU   23. 5. 2016
RIV/61389005:_____/15:00443797 P1 přihlašovatel: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Oddělení urychlovačů, Řež, CZ AV (2), MSM (1) UJF 9. 5. 2016
RIV/67179843:_____/15:00447150 p Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v. i. – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Lednice, CZ; Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha 10- Hostivař, CZ; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno, CZ AV (2), MSM (1) CVGZ  20. 5. 2016
RIV/67179843:_____/15:00446499 L4 R86- odkaz na „Informační systém pro výzkumné infrastruktury – login“, nic víc AV (2), MSM (1) CVGZ  20. 5. 2016
RIV/67179843:_____/15:00455093 P1 R23- 28358 28359 AV (2), MSM (1) CVGZ   20. 5. 2016
RIV/68081731:_____/15:00457380 L4 R85- chybí odkaz na domovskú stránku výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy. TAČR (2), AV (2), MSM (1)

 

UPT  16. 5. 2016
RIV/68081731:_____/15:00453946 P1 Přihlašovatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, CZ; NETWORK GROUP, s.r.o., Brno, Černovice, CZ MV (1), AV (2), MSM (1) UPT 16. 5. 2016
RIV/68145535:_____/15:00445065 P1 R26- Studentská 1768 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava – Poruba, CZ MPO (2), AV (2), MSM (1) UGN  16. 5. 2016
RIV/68378041:_____/15:00442793 p Tvůrci výsledku: Martinez Creispera MARTINEZ CRESPIERA AV (2), MSM (1) UEM   23. 5. 2016

 

Dokumenty

Informace o předávání               Předávání údajů do RIV – definice druhů dokumentů (str. 24)

Nově:

  • struktura je rozšířena o EID (identifikátor ve SCOPUS – pokud identifikátor existuje) – doporučovali jsme uvádět všechny identifikátory, takže neměl by být problém
  • v RIV byla rozšířena délka pole „interní identifikace“ u druhu prototyp a funkční vzorek na 50 znaků

———————————————————————————————————————————————–

Termíny

MK (29.3.2016), GAČR, AV (30.4.2016), TAČR (15.4.2016), MSM (6.5.2016), MZe ( 29. 4. 2016), MZ (6.5.2016), MŽP (30.4.2016), SÚJB (20.5.2016), MV, MPO (29.4.2016)

Paralelní zpracování ve starých a nových formulářích bude až do překlopení roku sběru.

Překlopení roku sběru:   20. 3. 2016
Pomoc při odstranění chybových hlášení:   do 8. 3. 2016 předmět mailu: Opravy2016:zkratka ústavu (Opravy2016:KNAV)
Předání souborů ke kontrole bez podepsaných průvodek, ale již konečné verze: 9. 3. – 18. 3. 2016 předmět mailu: Kontroly2016:zkratka ústavu (Kontroly2016:KNAV)
Předání souborů s podepsanými průvodkami do KNAV:
21. 3. – 23. 3. 2016 (MK)

21.3. – 8.4. 2016 ostatní

předmět mailu: RIV2016:zkratka ústavu (RIV2016:KNAV)

———————————————————————————————————————————————–

Pokyny pro kontroly

Připomeňme si desatero kontroly dat před zveřejněním v on-line katalogu – pokud se naučíte data kontrolovat podle těchto pokynů, nebudete mít ve výpisu kontrol chyby v UTWOS, DOI, v zápisu rodných čísel.

Desatero kontroly záznamů (před zveřejněním v on-line katalogu)

Proveďte kontroly uložených dat před odevzdáním do RIV, můžete využít postupu:

Desatero kontroly záznamů před odevzdáním do RIV

Potřebujeme vyčistit záznamy, které jste již uložili a zjistit výjimky DOI a ISBN.

Kontroly a výstupy lze dělat jak v myASEP, tak přes klienta ARL. (Pokud použijete myASEP, pomůžete nám odladit případné nedostatky.)

1) Přihlaste se do myASEP, vyberte kontroly dat a podle výpisu záznamy opravte

2) Až budete mít data opravená, vyjeďte výstupy z RIV a zkontrolujte webovou kontrolní službou RIV. Doporučujeme postupovat od konce výpisu, odstraňovat chyby, které jsou zřejmé.
Návod na vytvoření a kontrolu souborů pro RIV+příklady chyb

Nalezení a oprava neplatných znaků

Chyby, se kterými si nebudete vědět rady, nám napište na arl@lib.cas.cz, předmět: chyby kontrol

3) Pošlete výjimky ISBN a DOI (scanem titulniho listu a stranek, kde je ISBN a DOI uvedeno) nebo odkaz. arl@lib.cas.cz, předmět: výjimka DOI, ISBN

Upozornění:

Nejdříve si proveďte kontroly ARL a opravte chyby. Teprve potom si proveďte kontroly RV, které Vás upozorní na další chyby. Pokud nebudete mít opravené chyby kontrol ARL, nemusíte se pak v chybovém hlášení RV vyznat. Následně opravte chyby, kterým rozumíte, s opravou jedné chyby může řada hlášení zmizet.

———————————————————————————————————————————————–

Kontroly dat a xml         kontroluje se    hotovo     * MK

Ústav soubory ke kontrole opravy/mazání kontrola duplicit kontrola záznam neozn. RIV kontrola spolupráce kód oboru/RVO ukončené projekty CEP smluvní výzkum (Vsouhrn)
ARU   *
 17.3.2016  ne  ok ok  ok ok  není
ARUB *  6.4.2016 ano ok ok ok ok není
ASU  15.3.2016  ok  ok  ok ok
 není
BC  17.3.2016 ano ok  ok ok  7AMB14SK016, 7AMB14SK096, 7AMB12SK157, MEB061114, EE2.3.09.0200 ok
BFU   18.3.2016  ne  ne 2016  upozornění  upozornění  7AMB12AR028,7AMB12AT019   není
BTO  16.3.2016  ne duplicita  ok  ok  LK21305, NT11414, EE2.3.30.0020, NS9976, 7E09019  není
BU *  18.3.2016 ano  ok ok ok ok 1x Vs
CVGZ  21.3.2016 ano  ok ??  ?? ?? 6xVs
EU   18.3.2016  ne  ok  upozornění  upozornění  ok  Vs s RVO
FGU   15.3.2016 ano  ok ok ok ok není
FLU *
15.3.2016 ano ok ok ok ok není
FZU   18.3.2016 ano ok  ok ok  ok 12x vS
GFU  15.3.2016  ok  ok  ok  ok  není
GLU   16.3.2016  ne  ok  ok  ok  ok  není
HIU *
 17.3.2016  ok  ok ok  ok  není
KNAV *
MBU 9.3.2016 ano ok ok ok ok ne
MSUA  23.3.2016 ano ok  ok  ok ok není
MU  15.3.2016  ano  ok ok  ok  ok  ok
NHU  18.3.2016          ne     ok
     ok       ok         ok
     ok
OU  14.3.2016 ne ok ok ok ok není
PSU  17.3.2016 ano
ok ok ok ok není
SLU  10.3.2016 ano  ok ok  ok ok  není
SOU *
 4.3.2016 (15.3 i mazání) ano ok ok ok  ok  ok
SSC  16.3.2016  ok  ok  ok  ok  není
UACH  14.3.2016 ano ok  ok ok ok 1x Vsouhrn
UBO   18.3.2016  ne  ok  ?  ok  ok  4x Vs
UCL *
 10.3.2016 ano ok ok ok ok není
UDU *  18.3.2016  ne ok ok  ok  ok  není
UEB   7.3.2016  ne  ok  ok        ok
                          ok  ok
UEM  16.3.2016  ne  ok  ok ok  ok  není
UFA   18.3.2016 ne  ok ok ok ok  4x Vs
UFE  11.3.2016  ne ok  ok  ok  ok  ok
UFCH *  15.3.2016  ne  ok  ok ok ok
UFM   9.3.2016  ne  ok  upozornění  upozornění projekt 7AMB14SK154 není
UFP 14.3.2016 ano ok upozornění upozornění ok ok
UGN 9.3.2016  ne ok ok  ok  není
UH 17.3.2016         ne   ok      ok      ok
      ok  není
UCHP *
 15.3.2016 ano ok upozornění  upozornění  4 projekty bez výsledku v RIV  není
UIACH *
 17.3.2016  ne  ok  ok  ok  ok  2 – ok
UI  18.3.2016          ne    ok      ok       ok
         ok
   není
UJC * 30.3.2016  ano  ok ok ok  ok nemá
UJF   8.3.2016 ok  ok  ok ok  ok
UMG  18.3.2016  ne  ok  ?  ?  11  není
UMCH  11.3.2016  ne  ok ok  ok ok ok
UOCHB  18.3.2016 ano ok ok  ok ok není
UPT  9.3.2016 ano ok ok ok ok ok
USD *
 3.3.2016 ano  ok ok  ?  ? ok
USMH 9.3.2016  ne  ok  ok  ok  ok  není
USP   10.3.2016  ne  ok  ok  ok  projekt ABCBU63-08??  ok
UT  18.3.2016 -chyby ano 2016 ok  ok upozornění ok 12 Smv ok
UTAM *  21.3.2016        není    ok     ok     ok
      ok    ok
UTIA  10.3.2016  ne  ok ok  ok ok  není
UZFG  10.3.2016  ne  ne  ok  ok  ok  není

———————————————————————————————————————————————–

Výjimky ISBN a DOI

 

Ústav ISBN/DOI Zasláno Zařazení
UTAM 10.1680/ecsmge.60678 21.3.2016  24.3.2016
UTAM 10.12989/was.2016.22.2.253 21.3.2016  24.3.2016
UTAM 10.15224/978-1-63248-079-8-60 21.3.2016   24.3.2016
UTAM 10.15224/978-1-63248-079-8-103 21.3.2016   24.3.2016
UTAM 10.15224/978-1-63248-083-5-25 21.3.2016   24.3.2016
UTAM 978-94-62520-58-5 21.3.2016   24.3.2016
UGN 10.1007/978-3-319-01669-6_439-1 11.3.2016 16.3.2016
BTO 10.1186/s12610-015-0025-0 11.3.2016 16.3.2016
USD 978-963-3860-85-4 4. 3. 2016  8. 3. 2016
PSU 10.1057/9781137439963 4. 3. 2016   8. 3. 2016
UBO 10.1080/15627020.2015.1021711   8. 3. 2016
UT 987-3-9817334-1-9 29. 2. 2016   8. 3. 2016
UT 987-3-9817334-2-6 29. 2. 2016   8. 3. 2016
GLU 10.3140/zpravy.geol.2014.24 29. 2. 2016   8. 3. 2016
UEB 10.1007/978-3-319-23494-6 29. 2. 2016  8. 3. 2016 
UEB 10.1007/978-3-319-23494-6_13 29. 2. 2016   8. 3. 2016
UEB 10.3109/03602532.2015.1076437 29. 2. 2016  8. 3. 2016 
BU 10.1071/FP15106 29. 2. 2016   8. 3. 2016
ústav výjimka předání do RIV zařazení
UACH 10.1007/s10853-015-8888-1 18. 2. 2016 29. 2. 2016
BC 10.1007/s11230-015-9577-9 18. 2. 2016  29. 2. 2016
UCHP 10.7567/JJAPCP.3.011104 18. 2. 2016  29. 2. 2016
UMBR 10.11646/phytotaxa.204.4.4 18. 2. 2016 29. 2. 2016
ARUB 978-963-984-601-9 18. 2. 2016  29. 2. 2016