Rejstříky ve formulářích

Rejstříky ve formulářích jsou označeny tímto symbolem  rejstrik  

V rejstřících jsou uloženy tzv. autoritní záznamy (autorů, sborníků, periodik, konferencí, spolupracujících institucí), ke kterým jsou pak jednoznačně připojeny záznamy autora, příspěvky ve sborníku, periodiku, na konferenci, spolupracující instituce, projektu.  Výběr z rejstříku zajišťuje jednotnou formu zápisu, pokud je v některém poli uveden chybný údaj, stačí opravit údaj v autoritě (toto může udělat zpracovatel přes klienta) a správná hodnota se automaticky převede ve všech napojených záznamech k této autoritě.

Rejstřík autorů      Rejstřík sborníků       Rejstřík periodik    Rejstřík konferencí   Rejstřík projektů Rejstřík  spolupracujících institucí    

Postup zápisu autority ve formulářích

1. Nejdříve zjistíme, zda autorita je již založena.

Vyplníme začátek hledaného termínu a klikneme na symbol tří teček

autorita

dostaneme se přímo na termín, pokud je již autorita vytvořena.

autorita