Pojmy

Pojmy

Rychlé odkazy: ASEP     Repozitář    Záznam v ASEP     Analytika ASEP


ASEP

Databáze ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výstupech vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR v úplnosti od roku 1993. Od roku 2012 je možno k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů, od roku 2017 je možno ukládat popsané datové soubory (metadata + datasety). ASEP je institucionální repozitář Akademie věd ČR.


Repozitář

Digitální repozitář

Informační systém určený k digitální archivaci, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu. Institucionální repozitář je digitální sbírka, kde jsou uloženy a zpřístupněny výsledky vědecké práce konkrétní instituce. Je to vlastně sada služeb nabízená institucí za účelem uložení a šíření vědeckých materiálů instituce v digitální formě. Tyto materiály jsou organizovány v databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana.


Záznam v ASEP
Výsledkem výzkumné činnosti jsou publikované či nepublikované výstupy (články v časopisech, pořádání akcí, autorizované softwary…). Údaje o každém výstupu jsou podle daných pravidel ASEP zapisovány do samostatných polí ve struktuře UNIMARC a ukládány ve formě záznamů. Záznamy v databázi ASEP jsou dále vyhledatelné a tříditelné podle různých kritérií, slouží k tvorbě dalších sestav a statistických výstupů, mimo jiné pro dodávku dat do RIV.

Analytika ASEP

Programová nadstavba slouží pro zobrazení analytických přehledů, je založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v online katalogu nelze zobrazit. Aplikace je přístupná na adrese: https://www.lib.cas.cz/arl/.