Pro zpracovatele

Zpracovatelé ASEP        Požadavky na opravu v RIV         Sběr 2021      Druhy dokumentů        Popis polí

  1. Kontrola oddělení v autoritách autorů
  2. Interní programy – projekty AV ČR
  3. Klient
  4. Alerty do WOS
  5. Ukládání smluv 

Aktuálně:

12. 11. 2020
Peer review hodnocení vybraných výstupů (výstupy z Modulu 1) a bibliometrické analýzy na úroveň FORD pro obory a výzkumné organizace (výstupy z Modulu 2), jsou již plně zveřejněny.
7. 10. 2020
Byly zveřejněny výsledky výstupů z Modulu 1Hodnocení vybraných výstupů a nový výstup z Modulu 2Bibliometrické analýzy WOS categories (více informací na stránkách www.vyzkum.cz).
23. 9. 2020
Záznamy v RIV, které jsou uzamčené k opravám, bude možné v RIV opravit po vyhlášení finálních známek H19.
22. 9. 2020
Všechna data jsou předána poskytovatelům a do RIV. Kontroly záznamů nových, opravených i smazaných v RIV proveďte do 30. 9. 2020, výsledky kontrol uvádějte do tabulky.
23. 6. 2020
Termín pro doplnění záznamů do RIV je 14. 8. 2020. Více na stránkách RIV – sběr 2020.
11. 6. 2020
Dnes od 20 hod. nebude přístupný systém ARL (formuláře, online katalog, klient) z důvodu aktualizace systému.
9. 6. 2020
Po upgradu systému se bude po otevření klienta ARL nabízet aktualizace. Klienta si stáhněte podle návodu, v případě nejasností napište na arl@lib.cas.cz.
28. 5 2020
Od pátku 5. 6. (večer) do neděle 7. 6. nebudou přístupné formuláře, online katalog a klient z důvodu upgrade systému ARL.
30. 4. 2020
Všechna data byla zaslána poskytovatelům. Počty záznamů jsou doplněny do tabulky konečných souborů.
2. 4. 2020
Termín pro zaslání řádných dat i opravných a mazacích souborů je 16. 4. Nezasílejte prosím data před tímto termínem (kvůli spolupracím).
2. 4. 2020
7. 4. bude překlopen rok sběru. Popis najdete na stránce RIV – Sběr 2020.
24. 3. 2020
V tabulce Konečné soubory budeme postupně zveřejňovat počty záznamů jednotlivých ústavů pro poskytovatele.
19. 3. 2020
Repozitář je dostupný 10:15

Repozitář není dostupný, závada je nahlášena. 7:30

6. 3. 2020
Na stránky Sběr 2020 jsme přidali informace ze semináře RVVI ke struktuře RIV2020 a jejich aplikace v ASEP.
20. 2. 2020
Ve sběru 2020 bylo doplněno doporučení na zápis nového pole Způsob publikování včetně tipů tipy na zjištění způsobu publikování (taktéž v nápovědě v poli ve formulářích). Přehledný návod ZDE.
17. 2. 2020
Termín překlopení roku sběru byl stanoven na 7. 4. 2020. Další informace k termínům poskytovatelů aktualizujeme na stánce Sběr 2020.
31. 1. 2020
Na stránkách IS VaVaI byl  zveřejněn dokument popisující postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI).
2.1. 2020
Druh dokumentu výsledku je možné měnit i ve formulářích, stejně tak i rok sběru výsledku. Více viz Sběr 2020 – Novinky.

Probíhá kontrola importu nových polí oddělení do autorit autorů (do 12. 1. 2020).

1. Kontrola oddělení v autoritách autorů

Dokončujeme kontrolu importu nových polí pro oddělení autorů a prosíme zpracovatele o kontrolu, zda jsou tato nová pole doplněna u všech autorů, kteří publikovali v letech 2015-2019.
Vyexportujte si výstup Autority autorů, roky publikování v rozmezí 2015,2019 (mezi roky je čárka bez mezer).
V souboru ve sloupci N a O jsou pole oddělení v češtině a v angličtině. Pokud u vašich autorit nejsou tyto sloupce vyplněné, doplňte oddělení do autority autora.
Kontrolu proveďte do 12. 1. 2020. Není třeba nahlašovat, že jste kontrolu dokončili.

2. Interní projekty AV ČR

Podle pokynů KAV doplňujeme do ASEP autority projektů, kde je uvedený poskytovatel AV. Uvádějte je do záznamů, povinnost zápisu je dána termínem vydání směrnice k příslušnému internímu programu. Je možné zpětné zapisování.

– Bilaterální spolupráce,
– Fellowship J. Dobrovského,
– Akademická prémie – Praemium Academiae,
– Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
– Strategie AV21.

Návod na zápis je na stránkách podpory.

2. Klient

Pokud chcete nainstalovat klienta na nový počítač, napište si o odkaz na stažení. Heslo k instalaci sdělujeme jen telefonicky – 221 403 471.

 

3. Aktuální alerty do WOS

Aktualizovali jsme pro vás alerty do WOS, jsou ke stažení zde. Manuál jak si alerty nastavit je ke stažení zde.

4. Ukládání smluv

Na základě Interního předpisu Akademie věd ČR na pokyn Akademické rady Akademie věd ČR č. 3 ze dne 19. června 2018, o evidenci předmětů chráněných právem duševního vlastnictví a jejich využívání, byl upraven systém ASEP pro uložení smluv k záznamům.

Smlouvy budou přístupné pouze kontrolním orgánům AV.  Popis.