RIV

Popis údajů RIV 2021, definice výsledků    Termíny poskytovatelů 2021 Webová kontrolní služba  Žádost o odemčení záznamu hodnoceného v Modulu 1 dle Metodiky 17+ v RIV Dotazy na tým RVVI Metodika M17+

Sběr 2021 – připravujeme

1. Výzva na webu RVVI 2. Zpracování a kontroly nových záznamů RIV 3. Příprava xml souborů oprav a mazání 4. Překlopení roku sběru, odevzdání dat 5. Termíny 6. FAQ

1. Výzva na webu RVVI

Výzva se týká opravy a doplnění údajů v RIV a WOS a vytvoření identifikace ORCID u vědeckých pracovníků.

Znění výzvy na webu RVVI Oprava a doplnění údajů v RIV a WOS ORCID – návod na vytvoření dle RV Seznam VO (vč. Organization enhanced names O-E)

 Doporučení RV

 • Provést kontrolu adres sdružených do Organization-Enhanced. Konkrétní postup poskytne přímo Clarivate.

V KNAV probíhá kontrola zápisu afilací AV ČR,  zpracovatelé budou na začátku února seznámeni s postupem, KNAV zajistí s Clarivate úpravu O-E

 • Doporučit nastavení vnitřních pravidel pro uvádění ujednocených variant afilací do publikací. Doporučení zápisu afilací AV ČR je již nastaveno:

Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních  výstupech:  Hromadný dopis a Příloha

 • ORCID – Z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace žádá výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID) hlášení výzkumníků.

ORCID zatím ve struktuře 2021 je podmíněně povinným údajem, dá se předpokládat, že v budoucnosti povinným údajem bude. Pokud autoři ID již mají vytvořeno, stačí je doplnit do autority autora, u ostatních autorů jeho vytvoření doporučujeme. (Bližší info na začátku února.)

2. Zpracování a kontroly nových záznamů  RIV

Záznamy si zkontrolujte dle pokynů uvedených v desateru kontrol před odevzdáním dat do RIV.
Přehled všech doporučení k záznamům je zpracován v souboru Asepový rok (nové).

Další zásady RIV – Informace ze semináře RVVI ke struktuře RIV2020 a jejich aplikace v ASEP

 1. Do RIV se musí předávat záznamy, které obsahují pravdivé informace, tj. nelze vykazovat výsledky, které pracovišti nepatří a které obsahují chybné údaje.
 2. Systém kontrol záznamů odevzdaných do RIV se vylepšuje a zpřesňuje. Poskytovatelům budou předány soubory s chybami k opravám, jako tomu bylo již v listopadu 2019 (chybná UTWOS, ISSN, DOI, odkazy, duplicity …). Pokud příjemce záznamy neopraví, budou záznamy z RIV vyřazeny.
 3. Systém oprav a mazání záznamů bude monitorován, bude k dispozici chronologie oprav.
 4. Záznamy, které byly již hodnoceny jsou uzamčeny a o jejich opravu resp. mazání se bude muset požádat .poskytovatel, kterému se zašle vyplněný formulář, na jehož základě buď povolí nebo nepovolí opravu resp. mazání záznamu.
 5. Užitečné informace jsou uloženy v často kladených dotazech RVVI – FAQ.
 6. Záznamy patentů, u nichž došlo ke změně ve využití se musí dát do RIV znovu.Je potřeba provádět každoroční kontrolu využití patentů. viz Metodika: Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak.
 7. Pokud výsledek nemá ještě přiděleno UTWOS, ID SCOPUS doporučují jej dát až v příštím roce sběru (pokud se nemusí odevzdat z důvodu návaznosti), údaj 999 se již do záznamu nezapisuje.
 8. U způsobu publikování je nutné uvést pravdivý údaj, doporučujeme si vyexportovat všechny záznamy s DOI a zkontrolovat jaký mají přístup. Postup je popsán v nápovědě k poli.

Je nutná důkladná kontrola záznamů před odevzdání do RIV, aby nebylo potřeba nic měnit.

3. Příprava xml souborů oprav a mazání  (jaro 2021)

 1. Vyzveme vás mailem ke kontrole požadavků. Poté, co zveřejníme tabulku, si vyfiltrujete podle ústavu své požadavky na opravy a výmazy.
 2. Podle typu požadavku doplníte mazací nebo opravné kódy.
 3. Vytvořte xml oprav/mazání a zkontrolujte ho kontrolami RVVI.
 4. Pokud je záznam uzamčený – pak musíte vyplnit formulář a zaslat danému poskytovateli, aby Vám dal pokyn k odemčení záznamu.  Kontroly RVVI hlásí: výsledek pro vyřazení je uzamčen v rámci hodnocení výsledků, pro odstranění záznamu je třeba požádat o odemčení záznamu.

4. Překlopení roku sběru, odevzdání dat (jaro 2021)

 1. v myASEP zůstanou záznamy, které mají rok sběru 2022 a neodeslané záznamy,
 2. nové záznamy, které se vytvoří budou mít rok sběru 2022
 3. zpracovatel nebude mít možnost měnit návaznost ani označení do RIV u záznamů s rokem sběru 2021

O případnou změnu roku sběru u nově vzniklých záznamů, změnu návaznosti (přidání/mazání grantů CEP a RVO) a odznačení do RIV (záznam je označen do RIV a rozhodnete se, že jej letos nepředáte) u záznamů s rokem 2020 musí zpracovatel požádat KNAV. Ostatní pole se mohou editovat.