RIV

Popis údajů RIV 2020            Definice druhů výsledků             Metodika M17+       Dotazy na tým RVVI        Webová kontrolní služba         Termíny poskytovatelů 2021           Žádost o odemčení záznamu hodnoceného v Modulu 1 dle Metodiky 17+ v RIV      Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních  výstupech – Hromadný dopis a Příloha


Sběr2021


Kontroly a doporučení
      Jak probíhá příprava vav souborů        Překlopení roku sběru

Kontroly a doporučení

Záznamy si zkontrolujte dle pokynů uvedených v desateru kontrol před odevzdáním dat do RIV.
Přehled všech doporučení k záznamům je zpracován v souboru Asepový rok (nové).

Další zásady RIV – Informace ze semináře RVVI ke struktuře RIV2020 a jejich aplikace v ASEP

 1. Do RIV se musí předávat záznamy, které obsahují pravdivé informace, tj. nelze vykazovat výsledky, které pracovišti nepatří a které obsahují chybné údaje.
 2. Systém kontrol záznamů odevzdaných do RIV se vylepšuje a zpřesňuje. Poskytovatelům budou předány soubory s chybami k opravám, jako tomu bylo již v listopadu 2019 (chybná UTWOS, ISSN, DOI, odkazy, duplicity …). Pokud příjemce záznamy neopraví, budou záznamy z RIV vyřazeny.
 3. Systém oprav a mazání záznamů bude monitorován, bude k dispozici chronologie oprav.
 4. Záznamy, které byly již hodnoceny jsou uzamčeny a o jejich opravu resp. mazání se bude muset požádat .poskytovatel, kterému se zašle vyplněný formulář, na jehož základě buď povolí nebo nepovolí opravu resp. mazání záznamu.
 5. Užitečné informace jsou uloženy v často kladených dotazech RVVI – FAQ.
 6. Záznamy patentů, u nichž došlo ke změně ve využití se musí dát do RIV znovu.Je potřeba provádět každoroční kontrolu využití patentů. viz Metodika: Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak.
 7. Pokud výsledek nemá ještě přiděleno UTWOS, ID SCOPUS doporučují jej dát až v příštím roce sběru (pokud se nemusí odevzdat z důvodu návaznosti), údaj 999 se již do záznamu nezapisuje.
 8. U způsobu publikování je nutné uvést pravdivý údaj, doporučujeme si vyexportovat všechny záznamy s DOI a zkontrolovat jaký mají přístup. Postup je popsán v nápovědě k poli.

Je nutná důkladná kontrola záznamů před odevzdání do RIV, aby nebylo potřeba nic měnit.

 

Jak probíhá příprava vav souborů (jaro 2021)

 1. Vyzveme vás mailem ke kontrole požadavků. Poté, co zveřejníme tabulku, si vyfiltrujete podle ústavu své požadavky na opravy a výmazy.
 2. Podle typu požadavku doplníte mazací nebo opravné kódy.
 3. Vytvořte xml oprav/mazání a zkontrolujte ho kontrolami RVVI.
 4. Pokud je záznam uzamčený – pak musíte vyplnit formulář a zaslat danému poskytovateli, aby Vám dal pokyn k odemčení záznamu.  Kontroly RVVI hlásí: výsledek pro vyřazení je uzamčen v rámci hodnocení výsledků, pro odstranění záznamu je třeba požádat o odemčení záznamu.

 

Překlopení roku sběru (jaro 2021):

 1. v myASEP zůstanou záznamy, které mají rok sběru 2022 a neodeslané záznamy,
 2. nové záznamy, které se vytvoří budou mít rok sběru 2022
 3. zpracovatel nebude mít možnost měnit návaznost ani označení do RIV u záznamů s rokem sběru 2021

O případnou změnu roku sběru u nově vzniklých záznamů, změnu návaznosti (přidání/mazání grantů CEP a RVO) a odznačení do RIV (záznam je označen do RIV a rozhodnete se, že jej letos nepředáte) u záznamů s rokem 2020 musí zpracovatel požádat KNAV. Ostatní pole se mohou editovat.