Zkratky ústavů

Archeologický ústav, Brno ARUB-Q Ústav výzkumu globální změny (Centrum výzkumu globální změny, Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny *

 

UEK-B
Archeologický ústav, Praha ARU-G Ústav experimentální botaniky UEB-Q
Archiv (do r. 2005)

 

A-Z

MSUA-W

Ústav experimentální medicíny UEM-P
Astronomický ústav ASU-R Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského UFCH-W
Biofyzikální ústav BFU-R Ústav fyzikálního inženýrství (do 1996) 

Od 1997

UFY-G

UT-L

Biologické centrum BC-A Ústav fyziky atmosféry UFA-U
Biotechnologický ústav BTO-N Ústav fyziky materiálu UFM-A
Botanický ústav BU-J Ústav fyziky plazmatu UFP-V
Entomologický ústav ENTU-I Ústav geoniky UGN-S
Etnologický ústav UEF-S Ústav chemických procesů UCHP-M
Filozofický ústav FLU-F Ústav informatiky UIVT-O
Fyzikální ústav FZU-D Ústav jaderné fyziky UJF-V
Fyziologický ústav FGU-C Ústav makromolekulární chemie UMCH-V
Geofyzikální ústav GFU-E Ústav molekulární biologie rostlin** UMBR-M
Geologický ústav GLU-S Ústav molekulární genetiky UMG-J
Historický ústav HIU-Y Ústav organické chemie a biochemie UOCHB-X
Hydrobiologický ústav** HBU-Z Ústav pro českou literaturu UCL-M
Katedra jazyků (do r. 2006) KJ-F Ústav pro elektrotechniku (do r. 2005)

Od 2006

UE-C

UT-L

Knihovna AV ČR KNAV-K Ústav pro hydrodynamiku UH-J
Masarykův ústav (do r. 2005)

Od 2006

MSU-R

MSUA-W

Ústav pro hudební vědu (do r. 2002)

Od 2003

UHV-H

UEF-S

Masarykův ústav + Archiv (od r. 2006) MSUA-W Ústav pro jazyk český UJC-A
Matematický ústav MU-W Ústav pro klasická studia (do r. 2003)

Od 2004

UKS-T

FLU-F

Mikrobiologický ústav MBU-M Ústav pro soudobé dějiny USD-C
Národohospodářský ústav NHU-N Ústav přístrojové techniky UPT-D
Orientální ústav OU-W Ústav půdní biologie** UPB-H
Parazitologický ústav** PAU-O Ústav radiotechniky a elektroniky (do r. 2006)*

Ústav fotoniky a elektroniky

URE-Y
Psychologický ústav PSU-E Ústav státu a práva USP-I
Slovanský ústav SLU-S Ústav struktury a mechaniky hornin USMH-B
Sociologický ústav SOU-Z Ústav teoretické a aplikované mechaniky UTAM-F
Spol. laboratoř pevných látek (do r. 2002) od 2003 SLCHPL-S

UMCH-V

Ústav teorie informace a automatizace UTIA-B
Technologické centrum TS-N Ústav termomechaniky UT-L
Ústav analytické chemie UIACH-O Ústav živočišné fyziologie a genetiky UZFG-Y
Ústav anorganické chemie UACH-T    
Ústav biologie obratlovců UBO-W    
Ústav dějin umění UDU-I    

* změna názvu ústavu
**Ústav je součástí Biologického centra AV ČR
Ústavy zapsané kurzívou zanikly, nebo byly sloučeny s jinými ústavy.