Zvláštní druhy písma

Druh písma Začátek Konec
tučné (zvýrazněné) písmo .b. ./b.
kurzívní (šikmé) písmo .i. ./i.
podtržené písmo .u. ./u.
horní index (superskript) .sup. ./sup.
dolní index (subskript) .sub. ./sub.

Poznámka: Doporučuje se používat vyznačování speciálních druhů písma jen v nezbytně nutných případech, kdy by jejich nepoužití mohlo vést ke změně smyslu textu.