Autority –  Upravujeme !!!

Autorita autora
Autorita pracoviště
Autorita sborníku
Autorita konference
Autorita projektu
Autorita spolupracující instituce
Autorita periodika

Autorita autora AV Autorita pracoviště Autorita sborníku Autorita autora mimo AV Autorita konference Autorita projektu Autorita spolupracující instituce Autorita periodika
editace zpracovatel ústavu editace zpracovatel ústavu ústav, který autoritu založil editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé KNAV
při změně, se změní automaticky jméno a příjmení. (oddělení ne – musí se znovu vložit do záznamu) všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech při změně se  automaticky změní ve všech záznamech všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech při změně, je nutno znovu vložit do záznamu všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech
všechny záznamy: zpracovatel může editovat a přidat projekt EU a ostatní; záznamy v RIV zpracovatel nemůže mazat a přidávat projekty CEP

Autorita autora

Autoritu autora AV může editovat pouze zpracovatel daného ústavu.
Při se změně příjmení a jména v autoritě se změní automaticky jméno a příjmení ve všech záznamech, které jsou na tuto autoritu navázány. Oddělení (u autorů z AV) zůstavá původní a je možné jej změnit ručně.

Autoritu autora mimo AV mohou editovat všichni zpracovatelé.
Všechny změny se projeví automaticky ve všech záznamech, proto pokud jsou na autoritu navázány záznamy jiných ústavů, musí se vytvořit autorita nová. – změna – bude zakázána editace autorit s navázanými záznamy.

Pole Podpole Název pole
200 $a Příjmení autora
 200 $b Jméno autora
300 $a Informační poznámka
400 $3 Varianta jména, propojení (provdané)
969 $f aktivní/neaktivní autor
C06 d Pracoviště autora
C06 h Oddělení v CZE
C06 j Oddělení v ENG
C06 k Zkratka oddělení v CZE
C06 l Zkratka oddělení v ENG
C06 e Rodné číslo/Identifikační číslo
C06 y Země autora
 C35 a Identifikační číslo
C35
2 Databáze

200 $a, b Příjmení a jméno autora

Obsahem pole pro autora AV je příjmení a křestní jméno ve formě, v jaké je uvedeno v jejich občanském nebo jiném osobním průkazu, včetně diakritiky a interpunkce.  U autorů mimo AV ČR se zapisuje u křestního jména pouze iniciála s tečkou.

Je-li jméno autora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem).

Př.:
Autor z AV – Lhoták Martin, Pokorná-Vidláková Miriam, Čapková Kohoutová, Petra
Autorka mimo AV – Pytlíčková I., Troll P.


300 $a Informační poznámka

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, pro které není nadefinováno pole.


400$3 Varianta jména, propojení (provdané)

Obsahem pole jsou všechna další jména  pod kterými  autor publikoval (jméno autorky/autora za svobodna, pseudonym).

Př.: Autorka Drbohlavová Eva má vytvořenou autoritu – Drbohlavová Eva. Provdala se a nyní publikuje pod jménem Pecková Eva. Autority se propojí vyplněním pole 400, tedy v autoritě Drbohlavová Eva se uvede v poli odkaz na autoritu Pecková Eva a naopak. Výběr autority přes odkaz


969$f aktivní/neaktivní autor

Autoři, kteří budou mít v poli Další zpracování– ACTV – Aktivní autor, budou na stránkách Analytika ASEP vybráni mezi aktuálně publikující pracovníky ústavu. Vybírá se z rolety.


C06$d Pracoviště autora

K výběru pole se používá rejstřík.


C06  $h Oddělení v CZE

Obsahem pole je údaj, který zakládá a spravuje zpracovatel ústavu pro autory, kteří jsou zaměstnanci ústavu. Údaj se vybírá z roletky, která obsahuje aktuální oddělení ústavu. Změny v odděleních se nahlašují do KNAV. Oddělení se natahuje spolu s autoritou autora do záznamu. Pokud je doplněno do autority autora později, nevloží se do záznamů již vytvořených. Pokud autor publikoval v různých obdobích za různá oddělení, je možné přímo v záznamu oddělení přidat či změnit.


C06 $$j oddělení v ENG

Obsahem pole je anglický překlad názvu oddělení. Doplní se automaticky s výběrem českého názvu oddělení.


C06 $$k Zkratka oddělení v CZE

Zkratka oddělení se doplní automaticky s výběrem českého názvu oddělení (v  případě, že dané pracoviště zkratky oddělení používá).


C06 $$l Zkratka oddělení v ENG

Zkratka oddělení se doplní automaticky s výběrem českého názvu oddělení (v  případě, že dané pracoviště zkratky oddělení používá).


C06$e Rodné číslo/Identifikační číslo

Obsahem pole je celé rodné číslo bez mezer a lomítek. Náhradou za rodné číslo je u cizích státních příslušníků Identifikační číslo. Zapisujeme ve tvaru rrmmdd bez mezer a lomítek.

Tento údaj je povinný pro autory, jejichž práce se odevzdávají do RIV.

Př.
Rodné číslo pracovníka AV: 5509085678
Identifikační číslo: 901224 (autor/ka narozen/a 24. 12. 1990)


C06$y Země autora

Obsahem pole je kód země (státní příslušnost) autora.

Kóduje se dvoupísmennou zkratkou, která se vybere z nabídky v roletě. Přehled kódů zemí je uveden v tabulce kódy zemí.


C35$a, $2 Identifikační číslo

Obsahem pole je číselný identifikátor autora v databázích WOS, ORCID, Scopus, RIV, Google scholar.

Databáze se vybírá prostřednictvím rolety.


Autorita projektu

Autoritu editují všichni zpracovatelé. Zapisujeme autority projektů CEP, EU a ostatní. Do RIV se exportuje pouze číslo projektu CEP. (Obr. zápis projektu CEP, zápis projektu EU).

Při změně autority se změna projeví ve všech záznamech.

Všechny záznamy:

zpracovatel může editovat a přidat projekt EU a ostatní; záznamy v RIV zpracovatel nemůže mazat a přidávat projekty CEP.

Projekty CEP

(export RIV)

Projekty EU

(export OpenAIRE)

Projekty ostatní

(neexportují se)

230 $a Název projektu 230 $a Název projektu
  $b Program (prefix)   $b  Program (prefix)
 $h  Číslo projektu  $h  Číslo projektu 230 $h  Číslo projektu
430 $a Název eng $q Akronym
C28 $a Název poskytovatele CEP $r Číslo CORDIS  C28 $b  Poskytovatel ostatní
$c  Země projektu 300 $a  Informační poznámka  C28 $c Země projektu
C29 $a  Začátek   430 $a  Název eng
$b Konec  C28 $e Název poskytovatele EU
$o Hlavní obor projektu $c Země projektu
$v Vedlejší obor projektu  C29 $a Začátek
C31 $a Příjemce projektu (ústav) $b  Konec
  C35 $a Příjmení (spolu)řešitele C31 $a Příjemce projektu (ústav)
$b Jméno (spolu)řešitele C35 $a Příjmení (spolu)řešitele
$b Jméno (spolu)řešitele

  zpět

 230 $a Název projektu
Uvádí se projektů CEP a EU.
Projekty CEP – uvádí se název projektu podle CEP,
Projekty EU – uvádí se název projektu podle CORDIS


230 $b Program (prefix)
U projektů CEP je program (prefix) uveden v detailních informacích o projektu – řádek Program.
U projektů EU se vyhledá prefix v databázi CORDIS (Funded under – první část).

.:
V CEP uvedeno:                   ProgramGP – Postdoktorandské granty (1998-…)

Zapíšeme:                           GP
U projektu EU uvedeno:       FP-7/2013

Zapíšeme:                          FP7
Další příklad programů EU – FP6, FP7, H2020-EU.1.3.1. (projekty EU)


230 $h Číslo projektu
Obsahem pole je číslo projektu. Číslo projektu CEP je nutné ověřit v CEP, číslo projektu EU v databázi CORDIS. U projektů ostatních se zapisuje podle uvedení na publikaci.

Př:
– na publikaci uveden projekt CEP          GAČR P406-10-2127
  ověříme v CEP a zapíšeme:                 GAP406/10/2127
– na publikaci uveden projekt EU            European Commission FP7-227756
  ověříme v CORDIS a zapíšeme:           227756


C230 $q Akronym projektu
Vyplňuje se projektů EU. Jedná se o zkrácený, klíčový název, jež lze vyhledat v databázi CORDIS.
Př.: HEXACOMM, LONGWOOD, F-CHROMA, NMI3, FlexNet


 

300 $a Informační poznámka
Projekty CEP a ostatní – pokud je třeba, zapisuje se poznámka k projektu.
Projekty EU – zapisuje se URL odkaz do CORDIS.

Př.: (Projekt EU):  http://cordis.europa.eu/project/rcn/109417_en.html


430 $a Název v angličtině
Vyplňuje se u projektů CEP. Pro zobrazení anglického názvu projektu v databázi CEP je nutné se přepnout do AJ.
Př.: Dynamics and noise of the boundary lubricated sleeve bearing


C28 $a Název poskytovatele CEP
Vyplňuje se u projektů CEP – poskytovatele lze vybrat z roletky.
Př.: Akademie věd – GA AV ČR


C28 $b Poskytovatel ostatní
Vyplňuje se pro projekty ostatní. Do pole se zapíše poskytovatel, který není obsažen v CEP a EU.
Př.:  Nadační fond na podporu vědy


C28 $c Země projektu
Projekty CEP – zapíše se země projektu CZ,
Projekty EU – zapíše se země projektu XE,
Projekty ostatní – vybere se země z roletky.


C28 $e Název poskytovatele EU
Uvádí se u projektů EU – obsahem pole je Poskytovatel EU. Pokud není výslovně u projektu v databázi CORDIS uvedený, zapíše se EC.
Výběr poskytovatele EU z roletky:

Př.:    European Commission – EC
Welcome Trust – WT
Foundation for Science and Technology – FCT


C28 $r Číslo CORDIS
Vypňuje se u projektů EU. Zapisuje se číslo projektu v databázi CORDIS (record number). Lze ho najít po vyhledání projektu ve stručném zobrazení nebo v zápatí stránky po prokliknutí do podrobných informací o projektu.
Př.: Record number: 93552
zapíšeme:         93552


C29 $a Začátek
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Uvádí se rok zahájení projektu.
Př.: 2015


C29 $b Rok ukončení projektu
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Uvádí se rok ukončení projektu.
Př.: 2020


C29 $o Hlavní obor projektu
Vyplňuje se u projektů CEP. Obsahem pole je hlavní obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.
Př.: Aplikovaná statistika, operační výzkum – BB


C29 $v Vedlejší obor projektu
Vyplňuje se u projektů CEP. Obsahem pole je vedlejší obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.
Př.: Fyzika pevných látek a magnetismus – BM


C31 $a Příjemce projektu (ústav)
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá ústav, který je příjemcem projektu a  je zapsán v databázi CEP nebo v databázi CORDIS.
Př.: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

C35 $a Příjmení (spolu)řešitele
Uvádí se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je (spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP nebo CORDIS. Pokud zde jméno není, zapíše se.
Př. Syková, Eva


 

C35 $b Jméno (spolu)řešitele
Uvádí se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je (spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP nebo CORDIS. Pokud zde jméno není, zapíše se.


 CEP vyhledáme údaje o projektu v CEP a překopírujeme číslo projektu, název, název v angličtině (přepnutí do anglické verze – na stránce vpravo nahoře), roky řešení, poskytovatele, program, obory RIV, příjemce, autory – pole je opakovatelné, zapisujeme všechny příjemce (ústavy) a autory z AV.

Údaje o projektu v CEP

 zpět

CORDISzáznamy o projektech EU jsou v databázi CORDIS. Vyhledáme záznam o projektu EU a překopírujeme údaje do autority ARL. Název projektu, akronym, číslo projektu, datum zahajení a ukončení, program, číslo CORDIS (record number). Příjemce a poskytovatele zjistíme proklikem přes název na další stránku.

Údaje o projektu v CORDIS

 

 zpět

 

 

Autorita sborníku

Autoritu edituje ústav, který ji založil.

Po Na autoritu jsou navázány jednotlivé záznamy konferenčních příspěvků. Změna v autoritě sborníku se projeví ve všech navázaných záznamech.úpravě autority se automaticky přepíší údaje ve všech záznamech.

 

Pole podpole popis
010 $a ISBN
102 $a Země vydání
200 $a Název sborníku
$i Název části
$h Pořadové označení části
210 $a Místo vydání
$c Nakladatel – vydavatel
$d Rok vydání
225 $a Název edice
$v Označení svazku edice
$x ISSN edice
300 $a Poznámka
541 $a Překlad názvu
702 $a Příjmení editora
$b Jméno editora
970 $b BXXS (označení autority sborníku, doplňuje systém)
999 $b Kód vlastníka záznamu (doplňuje systém)010 $a ISBN
Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number), uvedené na publikované práci.
Zapisuje se jako deseti- nebo třináctimístná skupina číslic (v poslední skupině může být písmeno X), spojené pomlčkami bez mezer. Zkratka ISBN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.102 $a Země vydání

Obsahem pole je kód země (státu) vydání publikovaného díla a to v okamžiku vydání (zveřejnění) díla. Byla-li práce (celé dílo) vydána ve více zemích, uvede se jen první z nich.200 $a Název sborníku

Obsahem pole je název celého díla (sborníku).
Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.
Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Při zápisu horních a dolních indexů, kurzívy, tučného (zvýrazněného) tisku, podtržení, se použije k jejich vyznačení speciálních symbolů (viz tabulka).200 $i Název části
Obsahem pole je oficiální nezkrácený název části (dílu) vícedílné publikace, v jejímž rámci je publikace hlášena. Podnázev ani souběžný název názvu části se neuvádí.200 $i Pořadové označení části
Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.210 $a Místo vydání

Obsahem pole je název místa (obce) vydání publikovaného sborníku. Byl-li vydán souběžně na více místech, uvede se pouze první z nich. Místo vydání musí souhlasit se zemí vydání. U sborníků z konferencí a článků ve sbornících je místem vydání sídlo nakladatele (vydavatele) sborníku, nikoli místo konání konference.210 $c Nakladatel – vydavatel

Obsahem pole je oficiální název nakladatele (vydavatele) publikované práce nebo celého díla, jehož součástí je publikovaná práce. Byla-li práce (celé dílo) vydána v koedici více nakladatelů (vydavatelů), uvede se jen první z nich.
Nakladatel se píše v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Název nakladatele se nezkracuje, s výjimkou křestních jmen, která se vždy zkracují na iniciály. V názvech ústavů AV ČR se zkracuje text Akademie věd České republiky na AV ČR. U názvů fakult (kateder) českých vysokých škol lze použít zkratky vysoké školy, pokud je obecně používána (např. Filozofická fakulta UK). Z názvů nakladatelství se vypouští označení druhu právnické osoby (např. s.r.o., Co., Corp., Ltd. apod.) a slova nakladatelství, nakladatel, vydavatel, Verlag, Publisher apod., pokud nejsou gramaticky nedílnou součástí názvu (např. Středočeské nakladatelství, Academic Press). Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice.

V případě výskytu více nakladatelů/objednatelů se uvede nejvýznamnější.210 $d Rok vydání

Obsahem pole je čtyřčíslí letopočtu kalendářního roku, ve kterém byla vydána publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.
Zapisuje se nezkráceně arabskými číslicemi. Pokud publikace vyšla v rozmezí několika let, např. 2003/2004, uvede se pouze jeden rok.225 $a Název edice
Obsahem pole je název edice (sbírky), ve které vyšla publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce. Název edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.225 $v Označení svazku edice
Obsahem pole je pořadové označení svazku v edici nebo řadě, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.
Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.225 $x ISSN edice
Obsahem pole je ISSN edice.300 $a Poznámka
Obsahem pole je poznámka, která se vztahuje k autoritě sborníku.541 $a Překlad názvu

Obsahem pole je překlad souborného názvu názvu sborníku, jehož součástí je hlášená práce do angličtiny. Současně systém přidává automaticky do záznamu pole 463 $ z eng. Pole se vyplňuje pouze tehdy, jestliže je souborný název v jiném jazyce, než je angličtina.702 $a Příjmení editora

Obsahem pole je příjmení editora, redaktora nebo sestavovatele (editorů, redaktorů) celého díla (sborníku, monografie). Příjmení se od iniciál odděluje čárkou následovanou mezerou. Je-li jméno editora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., Jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem). Editor není navázán na autority a tudíž se z rejstříku nevybírá.702 $b Jméno editora

Obsahem pole je jméno (jména) editora, redaktora nebo sestavovatele (editorů, redaktorů) celého díla (sborníku, monografie). Křestní jméno (jména) se vždy zkracuje na iniciálu s tečkou. Editor není navázán na autority a tudíž se z rejstříku nevybírá.

Propojení autority sborníku a příspěvků ve sborníku


zpět

Autorita konference

Autoritu editují všichni zpracovatelé.

Po úpravě autority se všechny údaje automaticky přepíší ve všech záznamech.

Pole

podpole

popis
210 $a Název konference
$9 Elektronická adr. akce
$e Místo konání
$f Datum konání
300 $a Informační poznámka
410 $a Překlad názvu do AJ
C16 $a Geografický záběr konference
$g Země

210 $a Název konference

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Název konference (sympozia) se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. Začíná-li název gramatickým členem, tento člen se vypouští. Je-li součástí názvu pořadové číslo akce (a to i slovně vyjádřené), oddělí se z názvu a uvede se arabskými číslicemi ukončenými tečkou mezi lomítky na konci názvu akce.


210 $e Místo konání

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název místa konání (obce) konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Zapisuje se v hlavním jednacím jazyce se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Konala-li se konference na více místech, oddělí se od sebe pomlkou oddělenou mezerami.

RIV: V případě, že akce se koná paralelně nebo na pokračování na více místech, uvede se ústřední místo nebo místo zahájení akce. Max. 48 znaků.


210 $f Datum konání

Obsahem pole jsou kalendářní data dne zahájení a dne ukončení konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Datum konání se vybírá z kalendáře.


210 $9 Elektr.adresa akce

Obsahem pole je elektronická adresa (URL), pomocí níž lze přistoupit k informacím o typu prostřednictvím Internetu.


300 $a Informační poznámka

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, pro které není nadefinováno pole.


410 $a Překlad názvu do AJ

Obsahem pole je překlad názvu konference (sympozia apod.), na níž byla hlášená práce přednesena, do angličtiny.

Zapisuje se jako volný text. Nesmí začínat gramatickým členem. Je-li součástí názvu pořadové číslo akce (a to i slovně vyjádřené), oddělí se z názvu a uvede se arabskými číslicemi ukončenými tečkou mezi lomítky na konci názvu akce. Vyplňuje se ale pouze tehdy, není-li název konference v angličtině.


C16 $a Geogr. záběr konference

CST – pouze tuzemští účastníci (celostátní akce)
EUR – účastníci zahraniční, pouze z oblasti Evropy
WRD – účastníci zahraniční, i mimo Evropu (celosvětová akce)

Kódy geografického zastoupení se vybírají z rolety.


C16$ g Země

Obsahem pole je kód země (státu), ve kterém se konala konference (kongres, sympozium, seminář, letní škola, workshop apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Tento údaj musí souhlasit s místem konání konference. Kódy zemí se vybírají z rolety.


zpět

Autorita pracoviště (ústavu)

Editaci  autority provádí zpracovatel ústavu.

Pole Podpole Popis
210 $a Název pracoviště
300 $a Informační poznámka
981 $a Kontaktní jméno
$c Telefon
$e E-mail
$f Url
982 $d IČO

210$a Název pracoviště

Obsahem pole je název daného ústavu AV ČR.

Př. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.


300 $a Informační poznámka

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, pro které není nadefinováno pole.


981 $a Kontaktní jméno

Obsahem pole je jméno odpovědné osoby, která odpovídá za správnost dat, předávaných do RIV. Odpovědná osoba může být ředitel ústavu, vědecký tajemník, zpracovatel ASEP atd.


981 $c Telefon

Obsahem pole je kontaktní telefonní číslo odpovědné osoby.


981 $e E-Mail

Obsahem pole je e-mailová adresa odpovědné osoby.


981 $f Url

Obsahem pole je odkaz na webové stránky pracoviště.

Př. www.uochb.cz

982 $a IČO

Obsahem pole je osmimístné Identifikační číslo organizační složky státu.

Př. 67985882


zpět

 

Autorita spolupracující instituce

Autoritu editují všichni zpracovatelé.

Po úpravě autority se všechny údaje automaticky přepíší ve všech záznamech.

Pole Podpole Popis
210 a Název instituce
210 ? Zkratka instituce
300 a Informační poznámka
980 e Země

210$ a Název instituce

Obsahem pole je uvedení instituce, která je uvedena u mimoústavních autorů v afiliaci.
Vyplňuje se u všech druhů dokumentů.

Do názvu instituce – se zapisuje oficiální název instituce. U vysokých škol je možné rozlišovat i fakulty, které se uvádějí za názvem instituce za čárkou.


210?    Zkratka instituce

Obsahem pole je zkratka instituce. Vyplňuje se pokud instituce zkratku používá.


300a$  Informační poznámka

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, pro které není nadefinováno pole.


980$e Země

Obsahem pole je kód země kde má spolupracujíci instituce sídlo. Kód země se vybírá prostřednictvím roletky.

zpět


Autorita periodika

463/200 Název
463/200 Podnázev
463/200 Název řady periodika
Kód typu názvu
Variantní název
Místo
Vydavatel
Země vydání
ISSN

zpět