Přihlášení na školení

Zpracování I – Úvod

Školení je určeno novým zpracovatelům na pracovišti AV, kteří dosud data nezpracovávali.
Metodika práce, účet myASEP, formuláře, repozitář ASEP.

Zpracování II – Pokračující

Pokračující školení pro zpracovatele ASEP.
Klient ARL, práce se záznamy, autority, organizace sběru data do RIV, výstupy z ASEP.

Datový repozitář ASEP

Školení na tvorbu metadatových záznamů a vkládání dat je určeno pro zpracovatele, jejichž ústav podepsal smlouvu s KNAV.


Přihlášení na školení: 

 

Jméno Ústav Školení Místo
Jirsová, Eva Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i Datový repozitář ASEP
Praha
Lángová, Miluše Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Datový repozitář ASEP
Brno
Odehnalová, Marie Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i Zpracování I – Úvod
Zpracování II – Pokračující
Praha
Poláková, Jana Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i Datový repozitář ASEP
Brno
Rybářová, Zuzana Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i Zpracování I – Úvod
Zpracování II – Pokračující
Datový repozitář ASEP
Praha
Šiborová, Jitka Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i Zpracování I – Úvod
Zpracování II – Pokračující
Praha
Votavová, Markéta Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i Datový repozitář ASEP
Praha