OpenAIRE

1. Co je OpenAIRE?
2. Jaká data a publikace lze zveřejňovat v OpenAIRE?
3. Zápis publikace do Repozitáře ASEP
4. Uložení vědeckých dat do Repozitáře ASEP
5. Zobrazení publikace v OpenAIRE
6. Informační materiály


1. Co je OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)  je projekt, jehož cílem je vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům (recenzovaným výzkumným článkům) vědeckých projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Data z Repozitáře ASEP jsou pravidelně sklízena do OpenAIRE od října 2015. Sklízejí se záznamy, které  splňují tyto podmínky:

 • u záznamu je v online katalogu uložen plný text v režimu OA, nebo na vyžádání,
 • datum vydání 2005 – 2021,
 • druh dokumentu – J, B, M, C, K, V, P (patent),
 • záznam je označen do RIV

Záznamy sklizené z ASEP do OpenAIRE

2. Jaká data a publikace lze zveřejňovat v OpenAIRE?

Otevřený přístup v projektech EU (FP7,  H2020)

1.      Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím: Všechny projekty H2020 musí zajistit otevřený přístup (OA) pro všechny recenzované vědecké publikace, které jsou výsledkem aktivit projektu, nejlépe okamžitě, ale jinak do 6/12 měsíců od zveřejnění, v případě embarga vydavatele. Kromě jiných opatření, může nedodržení této povinnosti vést ke krácení finančních prostředků projektu.

Publikace musí být zveřejněnené pod licencí Creative commons – Uveďte původ (CC BY).

Metada v záznamu musí být zveřejněna pod licencí Creative comons univerzální(CC 0).

EK vyžaduje uložení publikací do repozitáře přizpůsobeného OpenAIRE, což ASEP splňuje.
Aby se informace o projektu zobrazila u záznamu v OpenAIRE, je důležitý správný zápis projektů v záznamech!

2.      Výzkumná data: Projekty v určených oblastech H2020 se mají podílet na pilotním projektu, aby jejich výzkumná data byla otevřeně k dispozici pro použití jinými výzkumníky (z toho pilotního projektu je však možné se vyvázat).
V ASEP lze vědecká data ukládat. Je možné propojit záznamy publikací a jiných vědeckých výsledků s vědeckými daty uloženými v datovém repozitáři.

3. Zápis publikace do Repozitáře ASEP

 • Autor (nebo zpracovatel publikační činnosti v ústavu) zapíše záznam publikace.
 • Je nutné správně zapsat evropský projekt, aby se informace o projektu zobrazila u záznamu v OpenAIRE
 • K zapsanému bibliografickému záznamu v ASEP autor nebo zpracovatel uloží finální recenzovanou verzi rukopisu nebo vydavatelskou verzi nejpozději v době vydání článku. Pokud to podmínky umožňují, zajistí otevřený přístup k publikaci. Embargo 6/12 měsíců je povoleno, pokud jej vyžaduje vydavatel.
 • Po uložení je záznamu přidělen persistentní identifikátor (handle)
  (zveřejnění seznamu publikací nebo vědeckých dat na webových stránkách projektu není dostačující).

4. Uložení vědeckých dat do Repozitáře ASEP

 • Do repozitáře ASEP lze uložit datový záznam a dataset.
 • Pokud jsou datasety uloženy v jiném repozitáři či úložišti, lze vytvořit jen datový záznam a uvést odkaz na dataset.
 • V bibliografickém záznamu v ASEP lze vytvořit odkaz na data v jiném repozitáři.
 • Datové a bibliografické záznamy v ASEP lze vzájemně propojit.
 • Před uložením dat je nutné vytvořit Data management plan – popis vědeckých dat (vytváří autor).

5. Zobrazení publikace v OpenAIRE

Po sklizení dat OAI-setem probíhá v OpenAIRE kontrola záznamů, která může trvat i několik týdnů. Ověření údajů do autority projektu probíhá v databázi evropských projektů – CORDIS. Cca za měsíc je záznam indexován.

V případě, že je výsledek uložen ve více repozitářích, v OpenAIRE se vytvoří vždy jeden záznam výsledku s metadaty a odkazy do všech repozitářů. U výsledku je uveden status plného textu. V případě open access je možné získat plný text přes odkaz do repozitáře.

6. Informační materiály:

Otevřený přístup a otevřená data v Horizontu 2020. Co nabízí OpenAIRE?
Pilotní projekt otevřených výzkumných dat v Horizontu 2020. Co nabízí OpenAIRE?
Pokyny OpenAIRE pro vědce k projektům Evropské komise Co nabízí OpenAIRE?
Osobní údaje a politika otevřených výzkumných dat EK