Popis polí


Pole Podpole Název pole změna textu, nové pole…
Opakování Export do RIV
001 Identifikační číslo záznamu ano
010 $a ISBN O ano
011 $a ISSN ano
011 $e E-ISSN
013 $a ISMN O ano
014 $a UT WOS (UT ISI)

EID SCOPUS (UT SCOPUS)

UT PubMed

ano

ne

017 $a DOI ano
101 $a Jazyk práce O ano
$d Jazyk resumé O
102 $a Země vydání (země vlastníka u L, L4, Z) ano
200 $a Název práce ano
$i Název části řady
$h Pořadové označení
205 $a Označení vydání, verze
210 $a Místo vydání ano
$c Nakladatel, vydavatel, objednatel ano
$d Rok vydání ano
215 $a Počet stran ano
$8 Počet výtisků ano
$9 Celkový počet stran knihy
$c Forma vydání ano
225 $a Název edice ano
$i Název řady edice
$v Označení svazku v edici ano
300 $a Poznámka
463 Zdrojový dokument – periodikum
463/200 $a Název periodika ano
463/011 $a ISSN periodika ano
$e E-ISSN periodika ano
$i Název řady periodika
$v Svazek, ročník periodika ano
$v Rok vydání periodika ano
$v Číslo periodika ano
$v Rozsah stran od-do ano
C61 $a Nestránkované ano
463 Zdrojový dokument – sborník
463/010 $a ISBN sborníku ano
463/011 $a ISSN sborníku ano
$e E-ISSN sborníku
463/200 $a Název sborníku ano
$i Název části dokumentu
$h Pořadové označení části dokumentu
$v Rozsah stran od-do ano
463/205 $a Označení vydání
463/210 $a Místo vydání ano
$c Nakladatel ano
$d Rok vydání ano
463/225 $a Název edice ano
$i Označení řady edice
$v Označení svazku edice
463/541 $a Překlad souborného názvu
$z Kód jazyka
463/702 Editoři sborníku O
463/702 $a Příjmení editora
$b Křestní jméno editora
$4 Kód role
470/200 $a Citace původní práce
470/101 $a Jazyk původní práce
470/702 Autoři původní práce
470/702 $a Příjmení autora původní práce O
$b Křestní jméno autora původní práce O
$4 Kód role autora původní práce O
541 $a Překlad názvu ano
$z Kód jazyka překladu
608 $a Druh dokumentu (při stahování z WoS)  ne
610 $a Klíčová slova O ano
70X Autor – původce práce O
$a Příjmení autora ano
$b Křestní jméno autora ano
$o Oddělení autora – do r. 2009
$i Oddělení autora cze
$p Pracoviště autora ano
$y Země autora ano
$4 Role autora
$x Typ autorské odpovědnosti
$9 % podíl autora
$z Korespondující/senior autor zrušeno
ne
856 $q Druh elektronického dokumentu ano
$s Velikost souboru
$u Web výsledku * ano
$9 Export webu výsledku do RIV ano
969 $f Odeslání do IPAC
970 $b Způsob zveřejnění ano
$x Uložit do RIV jako ano
999 $d Zpracovatel záznamu
C11 $a Číslo patentového spisu/vzoru ano
$c Datum udělení patentu/vzoru ano
$e Název vlastníka patentu ano
$f Sídlo pracoviště přihlašující patent ne
$o Kategorie patentu/vzoru dle území jeho ochrany ne
$p Informace o využití patentu/vzoru ano
$q Druh vzoru ano
$v Kód vydavatele patentu
C12 $a Číslo projektu O ano
$b Poskytovatel CEP ano
$c Poskytovatel ostatní
$o Poskytovatel EU O
$d Typ zdroje výsledku ano
$e Země projektu
C13 $a Výzkumný záměr O ano
C15 $a Anotace v jazyce práce ano
$b Překlad anotace do angličtiny ano
C20 $a Název konference/akce
$e Místo konání konference/akce ano
$f Datum konání konference/akce  * ano
$g Elektronická adresa
$o Typ akce ano
$p Země konání konference/akce ano
$q Trvání ve dnech ano
$l Geografický záběr ano
$m Počet účastníků celkem ano
$n Počet zahraničních účastníků ano
$r Překlad názvu konference do angličtiny
C26 $b Export do RIV
$c Export do ASEP
$d Rok vykazování ano
$e Pracoviště ano
$f Vědní obor pro RIV  * ano
$g Poznámka pro zpracovatele  ne
$h Jméno zadávajícího
$i IP adresa
$r Poddruh výsledku J ano
$x Vědní oblast FORD
(nahrazuje c26f
Vědní obor pro RIV)
ano
C30 $g Akademická hodnost
$i Název pracoviště vypracované dizertace
$j Sídlo pracoviště vypracované dizertace
$e Rok předložení dizertace
$l Obhajoba dizertace kde
$a Obhajoba dizertace kdy
C34 $a Interní identifikační kód výsledku přidělený tvůrcem ano
$b Lokalizace výsledku ano
$c Technické parametry výsledku ano
$d Ekonomické parametry výsledku ano
$e Název vlastníka výsledku ano
$f IČ vlastníka výsledku ano
$g Druh možnosti využití výsledku jiným subjektem ano
$x Druh možnosti využití výsledku jiným subjektem
$h Požadavek na licenční poplatek ano
$k Kategorie výsledku podle nákladů na jeho dosažení ano
$l Poddruh výsledku Z ano
$m Poddruh výsledku L ano
$n Poddruh výsledku L1 ano
$o Číselná identifikace   * ano
$p Označení kompetenčně příslušného orgánu ano
$q Územní platnost výsledku ano
$r Způsoby využití výsledku ano
$s Označení certifikačního / schvalovacího orgánu ano
$t Datum certifikace / schválení výsledku ano
$u Poddruh výsledku L3 ano
$v Poddruh výsledku V (zprávy pro NUŠL)
$ Poddruh výsledku L5
C46 $a Celkový počet autorů ano
C51
Označení záznamu pro mazání v RIV
O
$a Specifikace výskytu výsledku ano
$b Kontrolní číslo ano
$c Důvod výmazu/opravy * ano
$d Rok odstranění
$e Příznak pro výmaz/opravu
$f Kontrola odstranění
$g
Ústav (při spolupráci)
C54 $a Způsob prezentace ano
C55 $a, $b Vědní obor RIV – spolupráce ano
C57 $a RVO – Institucionální podpora ano
C62 $a SEV ne
C63 $a, $b, $c Spolupracující instituce O ne
C66 $a Kód důvěrnosti údajů ano
C70 $a Název smlouvy   O ne
$b Datum uzavření smlouvy   ne
$c Poznámka ke smlouvě   ne
$d Komerční využití plynoucí ze smouvy   ne
C76 $u Odkaz na vědecká data O ano (od RS 2021)
C82 $a Číslo článku ne
C83 Označení záznamu pro  opravy v RIV O ano
$a Specifikace výskytu výsledku ano
$b Kontrolní číslo ano
$c Důvod opravy ano
$d Ústav (při spolupráci)
$f Příznak pro opravu
C90 $a Identifikační kód výzkumné infrastruktury * ano
C91 $a Způsob publikování * ano
C91 $b Datum embarga * ano
C99 $a Asepové číslo identifikační číslo záznamu do r. 2005 ano

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte k zapisování hodnot „rovné dvojité uvozovky“ (lze nahradit následujícími: ` ‚ „ ‘ ’ “ ” ̋) a středníky „;“. Jedná se o nepovolené znaky


001 Identifikační (systémové) číslo záznamu

Obsahem pole je sedmimístné číslo, které je jednoznačné a je přiděleno automaticky systémem každému záznamu při jeho vytvoření.


010 $a – ISBN

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů výsledku B, E, G, H, C, I, K, L2, T3, V.

Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number), uvedené na publikované práci nebo na celém díle, jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se jako deseti- nebo třináctimístná skupina číslic (v poslední skupině může být písmeno X), spojené pomlčkami bez mezer. Zkratka ISBN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.

Chybně přidělené ISBN
Pokud kontrolní program ARL či Rady vlády hlásí u ISBN chybný kontrolní součet, je potřeba zaslat důkaz o chybně přiděleném ISBN, aby mohlo být zařazeno do výjimek.
Najděte odkaz na publikaci na webu (stránky vydavatelství, oficiální stránky pořadatelů konference, knihovní fondy …), kde je toto ISBN uvedeno, případně oskenujte titulní list publikace s uvedeným ISBN a zašlete na e-mail arl@lib.cas.cz s předmětem „ISBN vyjimka – zkratka ustavu“. Seznam je vždy zveřejněn na stránkách Pro zpracovatele – RIV v aktuálním roce sběru.
Je-li na publikaci uvedeno více ISBN, v ASEP mohou být uvedena všechna, ale do RIV bude exportováno pouze první uvedené.

Nemá-li publikace přidělen kód ISBN, ponechá se pole prázdné.

RIV:
Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN.
Pokud kniha má více ISBN, uvede se to nejvýznamnější.
E – audiovizuální dokument – ISBN se vyplní pouze v případě, že se jedná o elektronický dokument s lokálním přístupem.
L2 – specializovaná mapa s odborným obsahem – ISBN se exportuje do pole číselná identifikace

Př.:
Na publikaci je uvedeno: ISBN 80 7011 272 7
Zapíšeme: 80-7011-272-7
Na publikaci je uvedeno: ISBN 978-80-8070-796-5
Zapíšeme: 978-80-8070-796-5
Na publikaci je uvedeno: ISBN 80 – 245 – 0197 – x
Zapíšeme: 80-245-0197-X


011 $a – ISSN, 011 $e E-ISSN

Vyplnění pole je povinné u typu J, C*, K* a podmíněně povinné u typů C*, K*, G, H, E, I, V.

Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo periodika (International Standard Serial Number), jehož součástí je publikovaná práce. (V případě on-line periodik se vyplňuje pole E-ISSN.)

Zapisuje se jako dvě čtyřmístné skupiny číslic (poslední znak ve druhé skupině může být písmeno X), spojené pomlčkou bez mezer. Zkratka ISSN resp. E-ISSN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.
Uvedení správného ISSN resp. E-ISSN u typu J je nezbytným předpokladem, aby systém automaticky přiřadil práci koeficient citovanosti (impact factor) příslušného periodika.

*RIV: ISSN se vyplňuje u výsledku C, K, pokud existuje. Pokud ke sborníku existuje ISBN, pak je vyplnění tohoto pole podmíněně povinné, pokud ISBN sborníku neexistuje, pak je vyplnění tohoto pole povinné.

Př.:
Na publikaci je uvedeno: ISSN: 00032670
Zapíšeme: 0003-2670


013 $a – ISMN

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů B, E, C, K, G, H, I, T3, V.

Obsahem pole je mezinárodní standardní číslo hudebniny (International Standard Music Number) uvedené na publikované práci nebo na celém díle, jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se jako deseti- nebo třináctimístná skupina číslic (v poslední skupině může být písmeno X), spojené pomlčkami bez mezer. Zkratka ISMN, ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.

Chybně přidělené ISMN
Pokud kontrolní program ARL či Rady vlády hlásí u ISMN chybný kontrolní součet, je potřeba zaslat důkaz o chybně přiděleném ISMN, aby mohlo být zařazeno do výjimek.
Najděte odkaz na publikaci na webu (stránky vydavatelství, oficiální stránky pořadatelů konference, knihovní fondy …), kde je toto ISMN uvedeno, případně oskenujte titulní list publikace s uvedeným ISMN a zašlete na e-mail arl@lib.cas.cz s předmětem „ISMN vyjimka – zkratka ustavu“. Seznam je vždy zveřejněn na stránkách Pro zpracovatele – RIV v aktuálním roce sběru.
Je-li na publikaci uvedeno více ISMN, v ASEP mohou být uvedena všechna, ale do RIV bude exportováno pouze první uvedené.

RIV:
Kniha má přidělen kód ISMN nebo ISBN.
Pokud kniha má více ISMN, uvede se to nejvýznamnější.

Př.:
Na publikaci je uvedeno: 80 7011 272 7
Zapíšeme: 80-7011-272-7
Na publikaci je uvedeno: 979-80-8070-796-5
Zapíšeme: 979-80-8070-796-5
Na publikaci je uvedeno: 80 – 245 – 0197 – x
Zapíšeme: 80-245-0197-X


Podpora

Podpora

014 $a $2 UT WoS (UT ISI)

014 $a $2 EID SCOPUS (UT SCOPUS)

014 $a $2 ID PubMed

UT WoS (UT ISI)
Obsahem pole je 15-místný kód, který je článku, příspěvku ve sborníku, odborné knize nebo kapitole v knize přidělen, pokud jsou evidovány v databázi Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Kód je zobrazen u záznamu v poli „Accession Number: WOS:000323710900011„. Vyplňujeme pouze číslo.

Uvádí se povinně pro poddruh Jimp. Vyplňuje se pro druh výsledku J, B, C, K, M v případě, že je k dispozici.  Exportuje se do RIV.

Př:
Accession Number: WOS:000344694300017
Zapíšeme: 000344694300017

EID SCOPUS (UT SCOPUS)
Obsahem pole je 11-místný kód, který je výsledku přidělen, pokud je článek, příspěvěk ve sborníku, odborná kniha nebo kapitola evidována v databázi SCOPUS společnosti Elsevier. Kód není zobrazen u záznamu, ale vyskytuje se v odkazu za textem „&eid=2-s2.0-„.

Uvádí se povinně pro poddruh Jsc. Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, M, C, K v případě, že je k dispozici, tj. pokud je výsledek evidován v databázi Scopus. Exportuje se do RIV.

Př:
SCOPUS: http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALI-SCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514

Zapíšeme: 84872594514

Návod na vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS,a PubMed ID do záznamu

ID PubMed
Obsahem pole je kód, který je článku přidělen v databázi MEDLINE, kód je uveden i pokud je článek evidován v databázi Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Kód je zobrazen u záznamu v poli „PubMed ID: 25440526“. Vyplňujeme pouze číslo.

ID PubMED je nepovinné. Neexportuje se do RIV.

Př:
PubMed ID: 25440526
Zapíšeme: 25440526

Zobrazení v on-line katalogu

Pokud jsou pole vyplněna, tak v on-line katalogu se zobrazí odkaz.

C14


017 $a – DOI

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů J, B, C, K, M.

Obsahem pole je identifikátor DOI – Digital Object Identifier.
Uvádí se DOI, které identifikuje výsledek (článek, knihu, kapitolu, článek ve sborníku). Vyplňuje se, pokud údaj existuje a je znám. Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku.
V případě, že před odevzdáním dat DOI nevyhovuje kontrolnímu programu ARL nebo webové kontrolní službě, je potřeba zaslat důkaz o chybném DOI, aby mohlo být zařazeno do výjimek. Svou žádost doložte snímkem těch stran publikace, kde je uveden název, vydavatel a předmětné DOI publikace, nebo odkazem na primární zdroj na www, ze kterého budou tyto informace patrné (např. www stránka informací o publikaci u nakladatele / vydavatele) a zašlete na e-mail arl@lib.cas.cz s předmětem „DOI vyjimka – zkratka ustavu“. Seznam je vždy zveřejněn na stránkách Pro zpracovatele – RIV v aktuálním roce sběru.

DOI se v tomto poli neuvádí jako URL adresa, ale pouze jako DOI identifikátor, systém si link na elektronický dokument vytváří automaticky sám. Zapisuje se jako několikamístná skupina číslic a písmen.

RIV: Od roku 2012 je DOI exportováno do RIV.

Př.:
Uvedeno: https://doi.org/10.1162/003355300554872
Zapíšeme: 10.1162/003355300554872

Návod na vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS,a PubMed ID do záznamu

101 $a – Jazyk práce

Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací.

Obsahem pole je kód jazyka (jazyků), ve kterém je psán hlavní text publikované práce.

Za jazyk práce se považuje jazyk souvislého textu. Nepovažují se za něj jazyky použité v resumé práce, v krátkých citacích v textu, v poznámkách pod čárou, ani text uvedený v bibliografických záznamech a v citacích.

Kóduje se třípísmennou zkratkou, která se vybere z nabídky v roletě. Je-li práce vícejazyčná (sborník z konference, slovník apod.), uvedou se kódy všech jazyků, pokud jejich počet nepřesáhne tři; přičemž jako první se uvede jazyk hlavního názvu publikované práce. Je-li třeba zapsat více než tři kódy jazyků, uvede se pouze kód jednoho jazyka, který v dokumentu převažuje. Kód mul pro multijazyčný dokument se nepoužívá.

Přehled kódů jazyků je uveden v tabulce.

RIV: Původním jazykem výsledku je jazyk, ve kterém byl výsledek publikován, zveřejněn nebo realizován. U vícejazyčných výsledků se uvádí převažující jazyk.


101 $d – Jazyk resumé

Obsahem pole je kód jazyka (jazyků) resumé (souhrnu, abstraktu, výtahu) doprovázejícího hlavní text publikované práce.
Kóduje se třípísmennou zkratkou, která se vybere z nabídky v roletě.


102 $a – Země vydání / vlastníka výsledku

Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací s výjimkou P, P1.

Obsahem pole je kód země (státu) vydání publikované práce, resp. celého díla, jehož součástí je publikovaná práce a to v okamžiku vydání (zveřejnění) díla. Byla-li práce (celé dílo) vydána ve více zemích, uvede se jen první z nich. Údaj musí souhlasit s údajem 210 $a (místo vydání).

U druhu Z, L, L4 se uvádí kód země vlastníka.

Kóduje se dvoupísmennou zkratkou, která se vybere z nabídky v roletě.

Přehled kódů zemí je uveden v tabulce.


200 $a – Název (podnázev) práce

Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací.

Obsahem pole je název přihlašované publikované práce. Je-li v publikované práci uveden podnázev, připojí se za text názvu jako další věta. Souběžné názvy se neuvádějí.

Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.

Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Při zápisu horních a dolních indexů, kurzívy, tučného (zvýrazněného) tisku, podtržení, se použije k jejich vyznačení speciálních symbolů (zvláštní druhy písma).

Nemá-li publikovaná práce název, vytvoří se uměle a umělý název se uzavře do hranatých závorek [].

V případě recenze a překladu (typ R, T), se vždy za název recenze nebo překladu uvede text [Recenze] nebo [Překlad] v hranatých závorkách. Pokud recenze nebo překlad nemají vlastní název, uvede se pouze text [Recenze] nebo [Překlad] v hranatých závorkách.

RIV: Uvádí se přesný a úplný (nezkrácený) název výsledku, v původním jazyce výsledku, tj. v jazyce, ve kterém byl výsledek publikován, zveřejněn nebo realizován.

Př.:
Podnázev na publikaci se připojí za název jako další věta:
Zapíšeme: New methods in medicine. Pediatry.
Recenze, která nemá název:
Zapíšeme: [Recenze].
Na publikaci je uvedeno: New Methods in Medicine
Zapíšeme: New methods in medicine
Na publikaci je uvedeno: Erhebung zur gegenwartigen Neuorientierung des Faches Volkskunde
Zapíšeme: Erhebung zur gegenwartigen Neuorientierung des Faches Volkskunde


200 $i – Název části výsledku

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů publikací B, G, H, T3.

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název části (dílu) vícedílné publikace, v jejímž rámci je publikace hlášena. Podnázev ani souběžný název názvu části se neuvádí.

Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.) se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Kódování zvláštního druhu písma se nepřipouští.

Př.:
Díl slovníku A-H
Zapíšeme: A-H
Publikace Dějiny národa českého. Díl 2. Národní obrození
Zapíšeme: Národní obrození


200 $h – Pořadové označení dílu

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů publikací B, G, H, T3.

Obsahem pole je pořadové označení dílu (svazku) celé publikace, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.

Př.:
Na publikaci je uvedeno: 3. díl
Zapíšeme: 3
Na publikaci je uvedeno: Volume 4-A
Zapíšeme: 4-A
Na publikaci je uvedeno: II. díl
Zapíšeme: 2


205 $a – Označení vydání, verze

Obsahem pole je označení pořadí vydání publikované práce nebo celého díla, jehož součástí je publikovaná práce. V případě typu E je obsahem pole číslo verze.

Zapisuje se arabskou číslicí, označující pořadí dalšího vydání (první vydání se neuvádí), za kterou musí být vždy tečka. Dále se zapíše zkratka druhu vydání ( vyd., ed. apod.). Zkratky druhu vydání se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny ostatní nakladatelské údaje, ukončené vždy tečkou.

RIV: Výsledek druhu B nebo M lze předat, pokud se jedná o 1. vydání knihy. Druhé a další vydání se již nepředává, jednalo by se o duplicitní výsledek. V případě, že do některého z dalších vydání byla zařazena nová kapitola splňující definici výsledku druhu C, je možno ji takto uplatnit. Druhé a další vydání knihy, lze předat pouze v případě, že se bude jednat o výrazné přepracování celého původního vydání odborné knihy.

Př.:
2. vyd.
3rd ed., revised
2. erw. aufl.


210 $a – Místo vydání

Vyplnění pole je povinné u typů publikací A2, B, C, D, E, G, H, I, K, M, V, R2, T2, T3.

Obsahem pole je nezkrácený název místa (obce) vydání publikované práce nebo celého díla, jehož součástí je publikovaná práce. Byla-li publikovaná práce (celé dílo) vydána souběžně na více místech, uvede se nejvýznamnější z nich. Místo vydání musí souhlasit se zemí vydání. U sborníků z konferencí a článků ve sbornících je místem vydání sídlo nakladatele (vydavatele) sborníku, nikoli místo konání konference.

Místo vydání se píše v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Název místa vydání nesmí končit interpunkcí, není-li poslední část názvu místa běžně užívanou zkratkou (např. Frankfurt a. M. (do RIV by měl být zapsán nezkrácený název)).
Nelze-li místo vydání zjistit, do pole se zapíše pomlka.

RIV: U výsledku E – audiovizuální tvorba se zapíše místo vydání, pokud je druh přístupu k výsledku L – dokument s lokálním přístupem.


210 $c – Nakladatel – vydavatel – objednatel

Vyplnění pole je povinné u typů publikací A2, B, C, D, E, G, H, I, K, M, P, P1, V, R2, T2, T3.

Obsahem pole je oficiální název nakladatele (vydavatele) publikované práce nebo celého díla, jehož součástí je publikovaná práce. Byla-li práce (celé dílo) vydána v koedici více nakladatelů (vydavatelů), uvede se jen první z nich.

V případě druhu výzkumné zprávy (V) se udává úplný název objednatele výsledku. U druhu výsledku E – audiovizuální tvorba se nakladatel resp. objednavatel uvádí pouze v případě, že je druh přístupu L – elektronický dokument s lokálním přístupem. Pokud objednatele výsledku nelze zjistit, nechá se pole nevyplněné.

U druhu dokumentu P a P1patent a vzor se uvádí úplný oficiální název patentového úřadu, u kterého byla podána přihláška a který osvědčení o udělení patentu nebo o zápisu vzoru vydal. Úřadem se rozumí patentový úřad, který udělil patent nebo zapsal vzor, nebo jiný zákonem stanovený úřad udělující obdobný druh ochrany podle zvláštní právních předpisů.
Patentový úřad se vybírá z roletky.

Z důvodu ověřitelnosti výsledku je nutné uvést vždy odkaz na jeho webové stránky (do online databáze) nebo přímo na informace o patentu.
Adresu uveďte do pole Elektronická adresa a v případě exportu do RIV zaškrtněte „Export elektronické adresy do RIV“.

Nakladatel se píše v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Název nakladatele se nezkracuje, s výjimkou křestních jmen, která se vždy zkracují na iniciály. V názvech ústavů AV ČR se zkracuje text Akademie věd České republiky na AV ČR. U názvů fakult (kateder) českých vysokých škol lze použít zkratky vysoké školy, pokud je obecně používána (např. Filozofická fakulta UK). Z názvů nakladatelství se vypouští označení druhu právnické osoby (např. s.r.o., Co., Corp., Ltd. apod.) a slova nakladatelství, nakladatel, vydavatel, Verlag, Publisher apod., pokud nejsou gramaticky nedílnou součástí názvu (např. Středočeské nakladatelství, Academic Press).

Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice.

RIV:
U výsledků předávaných do RIV je nutno uvést jméno nakladatele. V případě výskytu více nakladatelů/objednatelů se uvede nejvýznamnější.

 

Návod na zápis patentů

 


210 $d – Rok vydání

Vyplnění pole je povinné u typů publikací B, M, D, E, C, K, G, H, I, L, L1, L2, L3, L4, L5, O, P, P1, T3, V, Z.

Obsahem pole je čtyřčíslí letopočtu kalendářního roku, ve kterém byla vydána publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se nezkráceně arabskými číslicemi. Pokud publikace vyšla v rozmezí několika let, např. 2003/2004, uvede se pouze jeden rok.

U nepublikované přednášky se vyplní rok prezentování.

RIV: Rok uplatnění výsledku. Rok vydání knihy, výzkumné zprávy, certifikace / akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd. Vyplňuje se ve tvaru RRRR. (Rok vydání článku viz pole Rok vydání periodika).

Př.:
2003


215 $a – Počet stran

Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací, s výjimkou E, L, L1, L2, L3, L4, L5, O, U, W, Z.

Obsahem pole je počet stran publikované práce, která tvoří samostatnou jednotku.

U publikovaných prací, které netvoří samostatnou fyzickou jednotku (např. článek v časopise, článek ve sborníku, kapitola v knize) se vyplní pole počet stran, na nichž je práce vytištěna. Pokud má publikace více samostatně číslovaných částí, uvede se součet počtu stran jednotlivých částí. Systém k číslu o počtu stran automaticky doplní zkratku s.

U publikací v elektronické podobě je nutné zjistit počet tiskových stran. Údaje se zapisují arabskými číslicemi.

Pokud není uvedeno stránkování pro druh J, B, M, C, K, rozsah stran se nevyplní a do pole počet stran se vyplní počet stran článku odpovídající počtu vytištěných stran ve formátu A4. Kladné celé číslo.

Př.:
15


215 $8 – Počet výtisků knihy

Pole je podmíněně povinné a vyplní se v případě, že je údaj k dispozici a záznam je označen k předání do RIV u typu M a R2, T2 (v případě výběru exportu kapitola v knize), dále u B a T3 (v případě výběru exportu jako kniha).

Zapisuje se jako číslo.

Př.:
1000


215 $9 – Celkový počet stran knihy

Vyplnění pole je povinné u typu M a R2, T2 (v případě výběru exportu kapitola v knize) – jen pokud se bude exportovat záznam do RIV.

Zapisuje se jako číslo.

RIV: Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh.

Př.: 100


215 $c Forma vydání

Vyplnění pole je povinné u druhů B, C, E, K, M – pokud se odevzdává záznam do RIV.

Je možno vyplnit i u dalších druhů dokumentů.
Obsahem pole je označení nosiče, na němž byl dokument vydán.

Vybírá se z rolety – forma vydání:
P – Tištěná (tištěná verze, print)
E – On-line (elektronická verze on-line)
C – Nosič (paměťový nosič (CD, DVD, Flash disk…)

V případě druhu dokumentu E se vyplňuje pouze E – Online  nebo C – Nosič.


225 $a – Název edice

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu E, B, G, H, I, T3, V.

Obsahem pole je název edice (sbírky), ve které vyšla publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.

Název edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. (150 znaků – max. počet znaků, exportovaných do RIV)

RIV: Název edice a číslo svazku v edici nebo číslo poslední platné verze výzkumné zprávy – vyplňuje se pro druh výsledku V a pro E – audiovizuální dokument se vyplňuje pouze v případě, že druh přístupu k výsledku pro elektronický dokument je lokální přístup.


225 $i – Název řady edice

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu B, G, H, I, T3.

Obsahem pole je název řady edice, ve které vyšla publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.

Název řady edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.


225 $v – Označení svazku v řadě / edici

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu B, G, H, I, T3.

Obsahem pole je pořadové označení svazku v edici nebo řadě, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.

Př.:

Na publikaci je uvedeno: Díl 10.
Zapíšeme: 10
Na publikaci je uvedeno: Sv.XXXIII
Zapíšeme: 33


300 $a – Poznámka

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, pro které není nadefinováno pole.

Například informace o projektech, u nichž není ústav AV ČR příjemcem v CEP, druhých a dalších výskytech ISBN apod. Údaje lze vyhledat v on-line katalogu, proto doporučujeme jednotný zápis.

Zde uvádíme poznámku, že se jedná o duplicitní záznam z důvodů dvojí afiliace nebo že existuje duplicitní záznam s typem dokumentu Correction.

Export z online katalogu obsahuje i pole Poznámka.

Př.:
Zapisujeme projekt LM, kde není ústav AV ČR příjemcem:
Zapíšeme: LM2015085
Jedná se o duplicitní záznam z důvodu dvojí afiliace autora:
Zapíšeme: dvojí afiliace
Uvádíme do poznámky informaci, že ve WOS existuje záznam Correction, který obsahuje opravené informace k záznamu:
Zapíšeme: WOS:000523450600002 Correction


463 – Údaje o sborníku …

Sborník se vybere z rejstříku; pokud zde není uveden, zapíše se jako nový (více viz Autorita sborníku).


463/200 $a – Souborný název sborníku

Vyplnění pole je povinné u publikací typu A2, C, K, M, R2, T2.
Obsahem pole je název celého díla (sborníku, monografie), jehož součástí je publikovaná práce, která je předmětem hlášení. (Přihlašuje-li se celé souborné dílo (sborník, monografie) jako celek, uvádí se jako typ B, G, H).

Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Při zápisu horních a dolních indexů, kurzívy, tučného (zvýrazněného) tisku, podtržení, se použije k jejich vyznačení speciálních symbolů (viz tabulka).

Postup:
1)  Vybíráme z rejstříku sborníků (ikona zeměkoule vpravo na konci řádku – obr. 1.) podle názvu či ISSN/ISBN. Výběr sborníku z rejstříku zajišťuje jednotnou formu zápisu jeho názvu a správné přiřazení záznamů příspěvků z daného sborníku.

Obr. 1

Výběr z rejstříku: rejstřík sborníků můžeme seřadit podle názvu sborníku nebo jeho ISSN/ISBN.
Kliknutím na přidat – se vloží do záznamu údaje o sborníku (obr. 2).
K autoritnímu záznamu sborníku jsou potom jednoznačně připojeny záznamy s příspěvky z daného sborníku.

Obr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vytvoření autority – pokud v rejstříku sborník není uveden, zapíšeme jej do formuláře. Vyplníme údaje o sborníku přímo do formuláře podle pravidel manuálu. Po uložení záznamu se z tohoto zápisu sborníku vytvoří nová autorita, kterou použijeme při dalším zapisování jiného příspěvku z totožného sborníku. Více informací je na stránce věnované autoritám.


463/541 $a – Překlad souborného názvu do angličtiny

Vyplnění pole je podmíněně povinné v případě hlášení práce do RIV u typu C, K, M, B, R2, T2.

Obsahem pole je překlad souborného názvu (názvu sborníku, knihy). Současně systém přidává automaticky do záznamu pole 463 $ z eng.

Pole se vyplňuje pouze tehdy, jestliže je souborný název v jiném jazyce, než je angličtina.
V případě hlášení práce do RIV je počet znaků omezen na 254.

V tomto poli se nesmí používat vyznačení speciálního druhu písma.


463/010 $a – ISBN

Pole je podmíněně povinné u typů dokumentu A2, C, K, M, R2, T2.

Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number), uvedené na publikované práci nebo na celém díle, jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se jako deseti- nebo třináctimístná skupina číslic (v poslední skupině může být písmeno X), spojené pomlčkami bez mezer. Zkratka ISBN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.

Chybně přidělené ISBN
Pokud kontrolní program ARL či Rady vlády hlásí u ISBN chybný kontrolní součet, je potřeba zaslat důkaz o chybně přiděleném ISBN, aby mohlo být zařazeno do výjimek.
Najděte odkaz na publikaci na webu (stránky vydavatelství, oficiální stránky pořadatelů konference, knihovní fondy …) kde je toto ISBN uvedeno, případně oskenujte titulní list publikace s uvedeným ISBN a zašlete na e-mail arl@lib.cas.cz.

Nemá-li publikace přidělen kód ISBN, do pole se zapíše N.

RIV:
Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN.
Pokud kniha má více ISBN, uvede se to nejvýznamnější.

Př.:

Na publikaci je uvedeno: 80 7011 272 7:
Zapíšeme: 80-7011-272-7
Na publikaci je uvedeno: 80-7011-272-7:
Zapíšeme: 80-7011-272-7
Na publikaci je uvedeno: 978-80-8070-796-5:
Zapíšeme: 978-80-8070-796-5
Na publikaci je uvedeno: 80 – 245 – 0197 – x
Zapíšeme: 80-245-0197-X


463/011 $a – ISSN, 463/011 $e E-ISSN

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů A2, C, K, R2, T2.

Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo periodika (International Standard Serial Number), jehož součástí je publikovaná práce. E-ISSN v případě on-line periodika.

Zapisuje se jako dvě čtyřmístné skupiny číslic (poslední znak ve druhé skupině může být písmeno X) spojené pomlčkou bez mezer. Zkratka ISSN resp. E-ISSN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do pole nezapisují.

Uvedení správného ISSN resp. E-ISSN je nezbytným předpokladem, aby systém automaticky přiřadil práci koeficient citovanosti (impact factor) příslušného periodika.

Nemá-li publikace kód ISSN přidělen, do pole se zapíše N.

RIV:
Pro C, K statě ze sborníku – ISSN, popř. E-ISSN se vyplňuje u druhu C, K, pokud existuje. Pokud ke sborníku existuje ISBN, pak je vyplnění tohoto pole podmíněně povinné, pokud ISBN sborníku neexistuje, pak je vyplnění tohoto pole povinné.


463/200 $i – Název části dokumentu

Obsahem pole je název dílu (části) publikace, jejíž součástí je publikovaná práce, která je předmětem hlášení. Údaj se vyplňuje jen v případě, je-li název dílu odlišný od souborného názvu celé publikace (údaj 463/200 $a). Přihlašuje-li se díl publikace jako celek, uvede se jeho název v údaji 200 $a a v tomto údaji se již neopakuje.

Název dílu se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.

Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice.


463/200 $h – Pořadové označení dílu

Obsahem pole je pořadové označení dílu (svazku) celé publikace, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.


Př.:

Na publikaci je uvedeno: 3. díl:
Zapíšeme: 3
Na publikaci je uvedeno: Volume 4-A:
Zapíšeme: 4-A
Na publikaci je uvedeno: II. díl:
Zapíšeme: 2


463/225 $a – Název edice

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu C, K, M, R2, T2.

Obsahem pole je název edice (sbírky), ve které vyšlo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.

Název edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.


463/225 $i – Název řady edice

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu C, K, M, R2, T2.

Obsahem pole je název řady edice, ve které vyšlo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.

Název řady edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.


463/225 $v – Označení svazku v řadě/edici

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu C, K, M, R2, T2.

Obsahem pole je pořadové označení svazku v edici nebo řadě, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.

Př.:
Na publikaci je uvedeno: Díl 10.
Zapíšeme: 10
Na publikaci je uvedeno: Sv. XXXIII
Zapíšeme: 33


463/702 – Editoři celého díla

$a – Příjmení (editora) celého díla,
$b – Iniciála křest. jména (editora) celého díla
$4 – Kód role (editora) celého díla

Obsahem pole je jméno (jména) editora, redaktora nebo sestavovatele (editorů, redaktorů) celého díla (sborníku, monografie), jehož součástí je publikovaná práce, která je předmětem hlášení. Přihlašuje-li se celé souborné dílo (sborník, monografie) jako celek, uvádí se jeho původci v údajích o odpovědnosti – pole 700 a násl. a tento údaj se nevyplňuje.

Křestní jméno (jména) se vždy zkracuje na iniciálu s tečkou. Příjmení se od iniciál odděluje čárkou následovanou mezerou. Je-li jméno editora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., Jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem).

V tomto případě editor není navázán na autority, a tudíž se z rejstříku nevybírá.

V případě, že byl sborník vybrán z rejstříku a je třeba připsat dalšího editora, nedoplňuje se do záznamu, ale do autority sborníku.

Př.:
Stejskal, ml. J.


463 – Údaje o periodiku

Vyplnění pole je povinné u publikací typu A1, J, N, R1,T1.

 


463/200 $a – Název periodika

Vyplnění pole je povinné u publikací typu A1, J, N, R1,T1.

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název periodické publikace, ve které byla zveřejněna publikovaná práce. Je bezpodmínečně nutné zcela přesně uvést úplný oficiální název periodika a to z důvodu správné identifikace periodika v případě, kdy periodikum nemá přidělen kód ISSN nebo E-ISSN. V případě periodik vydávaných v ČR musí údaj souhlasit s údaji v evidenci Státní technické knihovny, resp. Národního střediska ISSN kódů.

Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulky tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Kódování zvláštního druhu písma se nepřipouští.

Začíná-li název periodika gramatickým členem, tento člen se vynechává.
Ověření názvu periodika: ULRICH, NTK-ISSN, JCR, portál ISSN.

Postup:
1)  Vybíráme z rejstříku periodik (ikona zeměkoule vpravo na konci řádku) podle názvu, ISSN či E-ISSN. Výběr periodika z rejstříku zajišťuje jednotnou formu zápisu jeho názvu a správné přiřazení záznamů příspěvků z daného sborníku.
2) Pokud v rejstříku periodikum není uvedeno, zapíšeme jej do formuláře (vytvoříme novou autoritu periodika). Více k autoritám periodika je na stránce věnované autoritám.

 

 

K autoritnímu záznamu periodika jsou potom jednoznačně připojeny záznamy s příspěvky z daného periodika. 

Opravy a doplňování údajů do již vytvořených autorit periodik provádí KNAV. S návrhem na opravu/doplnění se obraťte na arl@lib.cas.cz.

 


463/011 $a – ISSN, 463/011 $e E-ISSN

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů A1, J, N, C, K, R1, T1. Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo periodika (International Standard Serial Number), jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se jako dvě čtyřmístné skupiny číslic (poslední znak ve druhé skupině může být písmeno X) spojené pomlčkou bez mezer. Zkratka ISSN, E-ISSN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do pole nezapisují.

Uvedení správného ISSN, E-ISSN v případě on-line periodika, je nezbytným předpokladem, aby systém automaticky přiřadil práci koeficient citovanosti (impact factor) příslušného periodika.

Nemá-li publikace kód ISSN, E-ISSN přidělen, do pole se zapíše N, tím zpracovatel garantuje, že ověřil, že periodiku nebylo přiděleno ISSN, E-ISSN.
Ověření ISSN, E-ISSN periodika: ULRICH, NTK-ISSN, JCR, ISSN.


463/200 $i – Název řady periodika

Obsahem pole je oficiální symbolické (pořadové) označení a/nebo oficiální nezkrácený název řady (části) periodické publikace, ve které byla zveřejněna publikovaná práce. Podnázev ani souběžný název řady periodika se neuvádí. V údaji se nejprve uvede symbolické (pořadové) označení řady, bez uvedení druhu řady (Řada, Ser., Part apod.), za ním následuje po pomlčce oddělené mezerami vlastní nezkrácený název řady.

Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.) se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Kódování zvláštního druhu písma se nepřipouští.

Př.:
Na publikaci: Naturhistorisches Museum in Wien. Annalen. Serie B: Botanik und Zoologie.
Zapíšeme: B – Botanik und Zoologie


463/200 $v – Ročník, svazek periodika

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů publikací A1, J, N, R1, T1. Obsahem pole je pořadové označení ročníku (svazku) periodika resp. pořadové číslo vydání, není-li číslo svazku zavedeno, ve kterém byla zveřejněna publikovaná práce.

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); pokud jsou pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (Svazek, Ročník, Volume, Jahrgang apod.) se neuvádí.

Není-li periodikum ročníkem (svazkem) označeno a není-li uvedeno ani pořadové číslo vydání, do pole se zapíše pomlka, tím zpracovatel garantuje, že nelze žádný z těchto údajů dohledat.


463/200 $v – Rok vydání periodika

Vyplnění pole je povinné u typů publikací A1, J, N, R1, T1. Obsahem pole je letopočet kalendářního roku, ve kterém bylo vydáno číslo časopisu, nebo který je uveden na časopise, jehož součástí je publikovaná práce.

Zapisuje se nezkráceně čtyřmi arabskými číslicemi. Byla-li práce vydána v rozmezí několika let, na publikaci je uvedeno např. 2003/2004, je nutné uvést pouze jeden rok.

Př.:

Na publikaci 2004/2005
Zapíšeme 2004 (údaj, že na periodiku je vročení 2004/2005 je možno uvést v poznámce).


463/200 $v – Číslo periodika

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů publikací A1, J, N, R1, T1.

Obsahem pole je pořadové označení běžného čísla periodika v rámci svazku, ve kterém byla zveřejněna publikovaná práce.

Zapisuje se vždy arabskými číslicemi. Pokud jsou pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (Číslo, Number, Heft apod.) se neuvádí. Je-li práce zveřejněna v sešitě, který je dvojčíslem, zapíší se pořadová označení těchto čísel a oddělí se lomítkem bez mezer. Je-li práce zveřejněna v několika různých číslech téhož svazku periodika, zapíší se pořadová označení těchto čísel za sebou a oddělí se čárkou následovanou mezerou.

Nemá-li periodikum průběžné číslování, vyplní se název měsíce nebo roční období, nebo datum vydání periodika.


463/200 $v – Strany od-do

Vyplnění pole je povinné u typů publikací A1, A2, C, J, K, M, N, R1, R2, T1, T2.

Obsahem pole je vymezení rozsahu stran, na kterých je vytištěna publikovaná práce, která netvoří samostatnou jednotku (např. článek, příspěvek ve sborníku, kapitola v knize).

Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); římské číslice se zásadně převádějí na arabské.

Je-li publikovaná práce vytištěna na stránkách po sobě bezprostředně následujících a průběžně číslovaných, zapíší se čísla (označení) první a poslední stránky. Není-li publikace stránkována a jsou uvedena čísla článků, zapíše se číslo článku. Pokud je článek uveden na jedné stránce, uvede se jen číslo stránky (nikoliv rozsah). Je-li publikovaná práce vytištěna na stránkách, které za sebou bezprostředně nenásledují, nebo není-li číslování stránek průběžné, stránky se zapisují do obou polí ve formulářích od-do oddělené čárkami, tak, aby byla vždy obě vyplněna.
Má-li číslování stran jiný tvar než číslo zapsané arabskými číslicemi, zapíše se takové označení strany do uvozovek. Např. „B-32“ – „B-64“ (strany 32-64 v sekci B) nebo „xi“-„xxix“ (strany 11 – 29 římskými číslicemi).  Nemá-li výsledek souvislý rozsah stran, zapíší se všechny rozsahy za sebou a navzájem se oddělí čárkami, případně následovanými mezerami. Např. 3,25-29 (výsledek, jehož začátek je na straně 3 a který pokračuje na stranách 25 až 29 včetně).

Maximální počet znaků tohoto pole do RIV je 30.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte k zapisování hodnot „rovné dvojité uvozovky“ (lze nahradit následujícími: ` ‚ „ ‘ ’ “ ” ̋) a středníky „;“. Jedná se o nepovolené znaky


Př.:

Na publikaci je uvedeno: XXXI-XXXIII:
Zapíšeme: od „XXXI“ do „XXXIII“
Kapitola v knize na stranách 30, 50, 62-69, 75-120
Zapíšeme: od 30,50,62 do 69,75-120
Článek na stranách 1-3 a 5-7
Zapíšeme: od 1-3, 5 do 7


C61 $a – Nestránkované

Vyplnění pole je povinné u typů publikací, které se odevzdávají do RIV, a není uvedeno stránkování.

U nestránkovaného dokumentu je nutno vyplnit pole počet stran.

Počet stran článku odpovídá počtu vytištěných stran ve formátu A4 a zapíše do pole počet stran – 215$a.


C82 $a – Číslo článku

Vyplnění pole je povinné u typů publikací, které se odevzdávají do RIV a není uvedeno stránkování, ale pouze číslo článku.

Obsahem pole je číslo článku uvedené v dokumentu.
Př.: 06669


470/101 $a – Jazyk původní práce

Vyplnění pole je povinné u typů publikací R a T.
Obsahem pole je kód jazyka (jazyků), ve kterém je zapsán hlavní text recenzované nebo překládané práce.

Za jazyk dokumentu se považuje jazyk souvislého textu. Nepovažují se za něj jazyky použité v krátkých citacích v textu, v poznámkách pod čarou, ani text uvedený v bibliografických záznamech a v citacích.

Je-li práce vícejazyčná (sborník z konference, slovník apod.), uvedou se kódy všech jazyků, pokud jejich počet nepřesáhne tři; přičemž jako první se uvede jazyk hlavního názvu publikované práce. Je-li třeba zapsat více než tři kódy jazyků, uvede se pouze kód jednoho jazyka, který v dokumentu převažuje. Kódy jazyka se vybírají z rolety. Přehled kódů jazyků je uveden v tabulce T2.
Kód mul se nepoužívá.


470/200 $a – Citace původní práce

Vyplnění pole je povinné u typů publikací R a T.

Obsahem pole je zkrácená citace práce, která byla předmětem kritické recenze (typ R) nebo kritického překladu (typ T), které jsou vlastním obsahem hlášené publikované práce. Podnázev ani souběžný název původní práce se neuvádí. Pokud bylo v recenzi hodnoceno více prací, zapíší se citace za středník.

Př.:
Cyrilic Manuscripts from East Slovakia. Roma, 2003. 445 s.

Feige, J.: Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice. Litoměřice – Praha, 2014. 288 s.; Mrňka, J.: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960. Praha, 2015. 216 s.


470/702 – Autor (autoři) původní práce

Vyplnění pole je povinné u typů publikací R a T.

$a – Příjmení autora původní práce
$b – Iniciála křestního jména autora původního práce
$4 – Kód role autora původní práce

Obsahem pole je jméno (jména) autora (autorů, příp. jiných původců) práce, která byla předmětem kritické recenze (typ R) nebo kritického překladu (typ T), které jsou vlastním obsahem hlášené publikované práce.

Křestní jméno (jména) se vždy zkrátí na iniciálu s tečkou. Je-li jméno autora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., Jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem).

Pokud bylo v recenzi hodnoceno více prací, zapíší se autoři přímo do citace a pole autor se nevyplňuje.


541 $a – Překlad názvu práce do angličtiny

Vyplnění pole je podmíněně povinné v případě hlášení práce do RIV. Nevyplňuje se v případě, že název je v anglickém jazyce

Obsahem pole je překlad názvu hlášené práce do angličtiny.
Zapisuje se jako volný text.

V případě hlášení práce do RIV je maximální počet znaků překladu 600.


610 $a – Klíčová slova v angličtině

Vyplnění pole je povinné pro všechny typy publikací.

Obsahem pole je klíčové slovo v angličtině (případně víceslovná klíčová fráze), popisující co nejúžeji věcný obsah hlášené práce.

Zapisuje se jako volný text v angličtině malými písmeny, pokud pravopis nevyžaduje použití písmen velkých (např. vlastní jména).

Lze uvádět libovolný počet slov.
Každé klíčové slovo se zapisuje do samostatného pole.


70x – Autor – Původce práce

Vyplnění podpolí 70X$a, 70Xb, 70X$p nebo 70X$y je povinné pro všechny typy publikací. Obsahem pole je vždy jeden z původců publikované práce (autor, editor, sestavovatel, recenzent, překladatel, přihlašovatel patentu nebo vynálezu). Uvádějí se vždy všichni autoři publikované práce a to v pořadí jak jsou na ní uvedeni.

RIV: Pro každý výsledek musí platit, že:
-alespoň jeden z tvůrců / původců výsledku je domácím tvůrcem / původcem předkladatele
– ve výčtu tvůrců výsledku musí být uvedeni všichni domácí tvůrci / původci předkladatele a jejich počet musí být roven poli Počet domácích tvůrců.
-ostatní tvůrci výsledku mohou, avšak nemusí být uvedeni (počet všech tvůrců ve výčtu nesmí být vyšší než Počtu tvůrců celkem). U výsledků aplikovaného výzkumu musí být uvedení všichni tvůrci / původci, jejichž práva jsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti. Je-li tvůrce / původce v pracovněprávním vztahu k více předkladatelům, považuje se za domácího tvůrce / původce u toho předkladatele, u něhož je zaměstnán v rámci pracovního poměru.

V případě, že u autora je uvedena dvojí afiliace AV ČR, musí se vytvořit duplicitní záznamy za každé pracoviště.

Návod na zápis autora      Dvojí afiliace AV ČR u jednoho autora

70X $a – Příjmení autora původní práce
70X $b – Jméno autora původní práce

U autorů z AV ČR se zapisuje příjmení a plné křestní jméno ve formě, v jaké je uvedeno v jejich občanském nebo jiném osobním průkazu, včetně diakritiky a interpunkce.
U autorů mimo AV ČR se zapisuje u křestního jména pouze iniciála s tečkou.
Je-li jméno autora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem).

Př:
Novák Petr – autor z AV
Petrová I. – autorka mimo AV
Novák jr. Petr


70X $o – Oddělení autora do r. 2009

Obsahem pole je údaj, který zakládá a spravuje zpracovatel ústavu pro autory, kteří jsou zaměstnanci ústavu. Pole oddělení autora se doplňuje do záznamu automaticky, pokud je uvedeno v autoritě autora. Záznamy, které přísluší jednotlivým oddělením je možno hledat v on-line katalogu – nejlépe ve slovníku. Oddělení jsou seřazena tak, aby oddělení jednoho ústavu následovala za sebou, proto začínají zkratkou ústavu.

 


70X $i – Oddělení autora cze

Obsahem pole je údaj, který zakládá a spravuje zpracovatel ústavu pro autory, kteří jsou zaměstnanci ústavu.

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/autority/oddeleni_autora.pdf

Aktuální oddělení ústavů

Oddělení autora se doplňuje do záznamu automaticky z autority autora, pokud je v ní uvedeno. Z rolety se vybírá verze česká, po výběru se automaticky dotáhne i verze anglická a české i anglické zkratky oddělení.

Změna oddělení v záznamu  výběrem z roletky. (Použití – při přechodu autora z jednoho do druhého oddělení a práce je vypracována, když byl členem jiného oddělení.)

70X $j – Oddělení autora eng

Anglická verze oddělení je nadefinována v autoritách autora. Pokud je vybrána z rolety verze česká, anglická se automaticky dotáhne.

70X $k – Zkratka oddělení autora cze


Pracoviště, která používají zkratky oddělení mají českou i anglickou verzi zkratky oddělení nadefinovanou v autoritách. Dotahují se s českým názvem oddělení.

70X $l – Zkratka oddělení autora eng

Záznamy, které přísluší jednotlivým oddělením je možno hledat v on-line katalogu – nejlépe ve slovníku. Oddělení jsou seřazena tak, aby oddělení jednoho ústavu následovala za sebou, proto začínají zkratkou ústavu.
Př.:
gfu-geoel
gfu-geom
gfu-geot
gfu-seis
gfu-tekt


 

70X $ p – Pracoviště autora

Obsahem pole je kód pracoviště – ústavu autora. Vybírá se z předdefinovaných rolet.
Přehled všech pracovišť AV ČR je uveden v tabulce Zkratky ústavů.


70X $ y – Země autora práce

Obsahem pole je kód země (státní příslušnost) autora.

Kóduje se dvoupísmennou zkratkou, která se vybere z nabídky v roletě. Přehled kódů zemí je uveden v tabulce kódy zemí.


70X $x – Typ autorské odpovědnosti

Obsahem pole je informace o tom, že autorská odpovědnost je jiná než přímé autorství textu práce.

Tímto kódem se též vyznačuje vztah autora k instituci a to pouze u těch autorů, u nichž je jako pracoviště uveden ústav AV ČR.

Údaj se vybírá z rolety:
neuveden – přímé autorství textu práce, pokud je v práci u autora uvedeno, že je pracovníkem ústavu AV ČR
X – autor textu práce, vypracované na jiném pracovišti, pokud na práci není vůbec uvedeno, že je pracovníkem ústavu (pracoviště) AV ČR
Z – autor textu práce, vypracované na jiném pracovišti, pokud je na práci uvedeno, že je pracovníkem ústavu AV ČR, avšak mimo obvyklé místo k tomu určené (např. v poznámce jako „Permanent address“, „Present address“ apod.)


70X $4 – Kód role

Obsahem pole je kód role autora.

Údaj se vybírá z rolety:
070 – autor
340 – redaktor, editor
540 – jiná role
Pokud se pole nevyplní, přiřadí se automaticky, že původce je autorem práce.


70X $9 – % podíl autora

Obsahem pole je % podíl autora. Zapíše se číslicí. Povinnost vyplnění pole závisí na jednotlivých ústavech.


70X $z – Korespondující/senior autor

Obsahem pole je označení osoby, která je označená v publikaci jako korespondující autor resp. senior autor. Vyplnění pole není povinné, ale pokud je autor z AV ČR korespondujícím autorem, doporučujeme tuto skutečnost uvést.

Korespondující autor – dohlíží na tým, koresponduje s redakcí.
Senior autor – označení autorů dle zvyklostí na pracovišti (často autor uváděný na posledním místě.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_authorship

Výběr z rolety:
Korespondující autor
Senior autor
Korespondující autor + senior autor

Současné využití: Zobrazení pole v uživatelském formátu v on-line katalogu, zobrazení „obálky“ u autora na Analytikách ASEP.


856 $q – Druh elektronického dokumentu

Vyplnění pole je povinné u typu E.

Obsahem pole je slovní vyjádření obsahu či struktury elektronického dokumentu (např. online, DVD, CD-ROM, video, online databáze, online prezentace, audio soubor, TV pořad, rozhlasový pořad, textový soubor, program, databáze, datový soubor, fotografie, apod.).
Zapisuje se slovně malými písmeny jako volný text.


856 $s – Velikost souboru

Vyplňuje se u typu E.

Obsahem pole je velikost souboru v kB, MB.
Př.: 200 kB


856 $u – Web výsledku

Vyplnění pole je povinné pro J, L4, P. Vyplnění pole je podmíněně povinné pro všechny ostatní typy dokumentů.

Obsahem pole je odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou stránku výsledku.

Pro publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován ve veřejně přístupném institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře (povinné uvedení platí pro recenzované odborné články).

Pro souhrnné výzkumné zprávy se jedná o odkaz na webovou stránku, kde je tento výsledek zveřejněn (poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem).

Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, metodiky, léčebné a památkové postupy. Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy.

Př.: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/303/303104.pdf

Návod na zápis patentů

 

Př.:
https://www.lib.cas.cz

Pro druh dokumentu elektronický dokument, se uvede webová adresa, pokud je k výsledku přístup přes internet.


 

856 $9 – Export webu výsledku do RIV

Pokud je toto pole zaškrtnuto, vyexportuje se elektronická adresa do xml souborů RIV.
Pokud pole RIV není vyplněno, elektronická adresa se zobrazuje jen v ASEP.

 


969 $f – Odeslání do IPAC

Pole určuje, zda bude záznam vyhledatelný v on-line katalogu. Pokud je pole zatržené, záznam je možno vyhledat, v opačném případě nikoliv.

Záznamy odeslané do on-line katalogu musí obsahovat ověřené a správné údaje.


970 $b – Způsob zveřejnění (typ publikace)

Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací.

Obsahem pole je kódové označení způsobu zveřejnění práce. Obsah tohoto pole je generován systémem automaticky na základě výběru příslušného formuláře.

Převody kódů ARL-RIV v tabulce druhů dokumentů.

V případně potřeby lze změnit typ dokumentu. U záznamů odevzdaných do RIV je třeba nejdříve zadat požadavek na opravu v RIV.

Návod na změnu typu dokumentu

970 $x – Uložit do RIV jako

Vyplnění pole je povinné u typů publikací G, H, R1, R2, T1, T2, T3, V – pokud budou exportovány do RIV. A1, A2 se automaticky převedou na O.

Obsahem pole je kódové označení typu dokumentu, pod kterým bude záznam evidován v RIV.
Tyto druhy dokumentů nemají vlastní kód v RIV, proto je potřeba vybrat, které definici se výsledek odpovídá.


999 $d Zpracovatel záznamu

Vyplnění pole je povinné u všech typů dokumentů – doplňuje systém.

Obsahem pole je šifra zpracovatele.


C11 $a – Číslo patentu / vzoru

Vyplnění pole je povinné u dokumentu typu P, P1.

Obsahem pole je číslo platného dokumentu – uděleného patentu (patentového spisu, druh dokumentu B nebo C – NORMA WIPO ST 16, http://wipo.int/standards/en/pdf/03-16-01.pdf) nebo číslo osvědčení zapsaného vzoru, nikoliv číslo přihlášky (která je označena jako druh dokumentu A) nebo vzoru, nebo zveřejněné přihlášky patentu nebo vzoru. Údaje se uvádí včetně kódu země před vlastním číselným označením, jestliže vydavatelem patentu nebo vzoru je jiný úřad než ÚPV.
U národních patentů se uvádí číslo dokumentu ve formátu XXXXXX, kde X jsou čísla.


C11 $c – Datum udělení patentu nebo zápisu vzoru

Vyplnění pole je povinné u dokumentu typu P, P1.

Uvádí se datum udělení (vydání) patentu resp. datum přidělení osvědčení o vzoru ve formátu RRRR-MM-DD (formát se převede automaticky). Není-li známo, pak se uvede datum zveřejnění informace o udělení patentu resp. datum zveřejnění informace o přidělení osvědčení.

RIV: Nejedná se o datum přihlášky nebo zveřejnění přihlášky. Rok udělení patentu resp. rok přidělení osvědčení musí být shodný s rokem uplatnění výsledku.

Př.:
12.5.2019


C11 $e – Název vlastníka patentu / vzoru

Vyplnění pole je povinné u dokumentu typu P, P1.

Obsahem pole je úplný (nezkrácený) oficiální název všech vlastníků (majitelů) patentu nebo vzoru. Patent předkládá do RIV jen skutečný vlastník práv k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, který je uveden na patentové listině.

Př.: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. – České lupkové závody, a. s. – ASTEING, s. r. o.C11 $f – Sídlo (obec) pracoviště přihlašujícího patent

Obsahem pole je sídlo (obec) pracoviště přihlašujícího patent.

Zapisuje se v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének.

RIV: toto pole není ve struktuře 2020.


C11 $o – Kategorie patentu podle území jeho ochrany

Vyplnění pole je povinné u dokumentu typu P, P1.

Obsahem pole je informace o patentovém úřadu, který garantuje patentovou ochranu podle území.
Údaj se vybírá z rolety:
A = vydavatelem patentu je Evropský patentový úřad
B = vydavatelem patentu je Úřad pro patenty a ochranné známky USA
C = vydavatelem patentu je Japonský patentový úřad
D = vydavatelem patentu je národní patentový úřad mimo Českou republiku
E = vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad ČR)

V případě, že vydavatelem patentu je EPO nebo jiný regionální patentový úřad (ARIPO), nepředávají se již informace o validaci patentu pod stejným číslem národními patentovými úřady.

RIV: toto pole není ve struktuře 2020.


C11 $p – Způsob využití patentu / vzoru

Vyplnění pole je povinné u publikací typu P, P1.

Údaj se vybírá z rolety:
A – pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem
B – patent nebo vzor je využíván na základě uzavřené licenční smlouvy nebo obdobné smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem


C11 $q – Druh vzoru

Vyplnění pole je povinné u publikací typu P1.

Údaj se vybírá z rolety:
U – užitný vzor
P – průmyslový vzor


C11 $v – Kód vydavatele patentu / vzoru

Vyplnění pole je povinné u typu P.

Uvádí se kód patentového úřadu, který osvědčení o udělení patentu nebo o zápisu vzoru vydal, podle číselníku patentových úřadů zveřejněného na www.rvvi.cz (dále zveřejněno v rozhraní pro příjemce / poskytovatele v sekci DB – Zdroje dat)

Výběr z rolety – seznam


C12 – Údaje o projektu (grantu)

Vyplnění pole je podmíněně povinné u všech typů dokumentů. Uvádí se všechny projekty, za jejichž finanční podpory vznikl daný výsledek. Příjemcem či spolupříjemcem projektu musí být autor/ústav AVČR.

Pokud jsou u výsledku uvedeny projekty, kde nositelem projektu není autor/ústav AVČR, doporučujeme tyto projekty neuvádět, nebo zapsat jen do poznámky.

1. Projekty CEP s poskytnutou podporou podle $3 a $4 zákona – exportuje se do RIV
Projekty evidované v CEP (programový projekt, grantový projekt, projekt Operačního nebo Rámcového programu EK, na který je poskytována podpora ze SR)
– uvádíme číslo projektu, poskytovatele CEP, název, prefix, obory, roky, ústav, řešitel

2. Další zdroje financování – výběr z rolety v poli c12$d – exportuje se do RIV
O – operační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
R – rámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
V – jiné veřejné zdroje (rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd. tj. jiné kapitoly státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj)
N – neveřejné zdroje (např. soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet, smluvní výzkum).
I – institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
J= velká výzkumná infrastruktura (povinnost vyplnění tohoto kódu je upravena Metodickým pokynem zveřejněným na webových stránkách www.rvvi.cz v sekci Dokumenty ke stažení)

V případě, že výsledku bylo dosaženo řešením výzkumné aktivity, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona (projekt, výzkumný záměr, institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, specifický vysokoškolský výzkum), lze použít pouze kód P, Z, I, S, případně jejich kombinace. Nelze uvádět žádný z kódů O, R, V, N.

Výsledek nesmí navazovat na výzkumné záměry různých příjemců. V případě, že výsledku bylo dosaženo řešením výzkumné aktivity, na kterou nebyla poskytnuta žádná podpora podle zákona, lze použít pouze jeden z kódů O, R, V, N, přičemž tyto možnosti nelze kombinovat.

(U smluvního výzkumu se uvádí buď návaznost na V – jiné veřejné zdroje, nebo N – neveřejné zdroje.

3. Interní projekty AV ČR
Poskytovatelem je AV ČR, příjemcem ústav AV ČR. Jedná se o projekty:
– Bilaterální spolupráce
– Akademická prémie – Praemium Academiae
– Fellowship Josefa Dobrovského
– Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
– Strategie AV

4. Projekty EU – exportuje se do OPENAIRE

Výsledek vznikl za finanční podpory projektů Evropské Unie. (např. FP7, H2020..).
Číslo projektu a poskytovatel EU jsou uvedeny v databázi CORDIS.

$a číslo projektu
$o poskytovatel EU
$e země = XE

Podrobný popis viz Autorita projektu, včetně příkladů.

Příklad: Zápis projektu CEP, EU, ostatní, interní projekty AV ČR.

Projekty


C13 $a – Výzkumný záměr

Poskytování podpory na řešení výzkumných záměrů bylo v roce 2011 ukončeno (řešené do roku 2013) a nahrazeno poskytováním Institucionální podpory.

Obsahem pole je označení výzkumného záměru pracoviště, v jehož rámci byla vypracována hlášená publikace. Vybírá se z rolety, v jejíž nabídce jsou kódy výzkumných záměrů přidělené jednotlivým ústavům viz databáze CEZ.


C57 $a – Institucionální podpora

Vyplnění pole je podmíněně povinné u všech typů dokumentů.

Obsahem pole je označení institucionální podpory (od roku 2012 nahrazuje výzkumný záměr pracoviště) v jejímž rámci byla vypracována hlášená publikace. Pole je opakovatelné, při spolupráci je nutno vybrat pro každý ústav zvlášť.

Vybírá se z rolety. Zápis do publikací viz Hromadný dopis 4/2012 .


C15 $a – Anotace v jazyce práce

Vyplnění pole je povinné v případě hlášení práce do RIV. Obsahem pole je stručný souhrn, anotace, abstrakt, ze kterého je patrné, co výsledek řeší nebo čeho bylo dosaženo nebo co je pro výsledek charakteristické.
Obsah popisu je důležitý, zejména u výsledku aplikovaného výzkumu v případě, že výsledek bude vstupovat do hodnocení.

Upozornění k výsledku druhu P:
Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Tyto údaje se uvádí do anotace vždy na konec textu (datová pole R42 * Popis výsledku v původním jazyce výsledku a R46 * Popis výsledku v anglickém jazyce) – přesná forma není předepsána, za pravdivost tvrzení odpovídá poskytovatel (tj. ten, který vznik patentu financoval). Povinnost uvádět tuto informaci se vztahuje pouze na nově uplatňované výsledky (předané ve struktuře RIV18), pokud by předkladatel chtěl tento typ informace doplnit i do záznamů starších prostřednictvím změnové dávky, je to možné, není to však povinnost. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude – li předkladatelem doloženo jinak.

Zapisuje se jako volný text bez odstavců v jazyce dokumentu. Anotace musí být ukončena interpunkčním znaménkem.

V případě hlášení práce do RIV je počet znaků omezen (minimálně 64, maximálně 10 000). Délka anotace musí být větší než délka názvu.

 


C15 $b – Překlad anotace do angličtiny

Vyplnění pole je podmíněně povinné v případě hlášení práce do RIV.

Obsahem pole je souhrn, anotace, abstrakt, ze kterého je patrné co výsledek řeší, nebo čeho bylo dosaženo, nebo co je pro výsledek charakteristické. Obsah popisu je důležitý, zejména u výsledku aplikovaného výzkumu v případě, že výsledek bude vstupovat do hodnocení.
Vyplňuje se však pouze tehdy, pokud jazyk práce není angličtina. Obsahově musí odpovídat popisu uvedenému v původním jazyce.

V případě hlášení práce do RIV je počet znaků omezen (minimálně 64, maximálně 10 000). Délka anotace musí být větší než délka názvu.

 


C20 $a – Název konference, sympozia

Vyplnění pole je povinné u typu C, G, H a K. U ostatních typů publikací se uvádí v případě, že se práce váže na konferenci.

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Název konference se vybírá z rejstříku konferencí viz přehled autorit – konference. Pokud vybereme konferenci z rejstříku, „vyplní se“ automaticky i další podpole – C20e, C20f, C20p, C20o, C20r.

Název konference (sympozia) se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka. Začíná-li název gramatickým členem, tento člen se vypouští. Je-li součástí názvu pořadové číslo akce (a to i slovně vyjádřené), oddělí se z názvu a uvede se arabskými číslicemi ukončenými tečkou mezi lomítky na konci názvu akce.

Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Při zápisu horních a dolních indexů, kurzívy, tučného (zvýrazněného) tisku, podtržení, se použije k jejich vyznačení speciálních symbolů (viz tabulka).

Př.:
Název konference: 12. Konference o ochraně rostlin.
Zapíšeme:
Konference o ochraně rostlin /12./
Název konference: The Fifth Conference on Organic Scintillators:
Zapíšeme: Conference on Organic Scintillators /5./
Název konference: The 13th Conference on Biochemistry:
Zapíšeme: Conference on Biochemistry /13./


C20 $e – Místo (obec) konání konference

Vyplnění pole je povinné u typu publikací C, G, H, K a U.
U ostatních typů publikací se vyplní v případě, že se práce váže na konferenci.

Obsahem pole je oficiální nezkrácený název místa konání (obce) konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Zapisuje se v hlavním jednacím jazyce se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Konala-li se konference na více místech, oddělí se od sebe pomlkou oddělenou mezerami.

Pokud se akce konala virtuálně, je možné uvést do pole místo vydání „neuveden“ nebo „online“.

RIV: V případě, že akce se koná paralelně nebo na pokračování na více místech, uvede se ústřední místo nebo místo zahájení akce.  Pokud místo vydání není uvedeno, vyplní se termín„neuveden“. Max. 48 znaků.


C20 $f – Datum konání konference (akce)

Vyplnění pole je povinné u typu C, G, H, K a U. U ostatních typů publikací se uvádí v případě, že se práce váže na konferenci.

Obsahem pole jsou kalendářní data dne zahájení a dne ukončení konference (kongresu, sympozia, semináře, letní školy, workshopu apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce.

Datum se vybírá z kalendáře a do formátu RRRR-MM-DD se převede automaticky.

RIV: Datum zahájení akce (ve formátu RRRR-MM-DD) nebo alespoň rok konání akce (ve formátu RRRR), ze které pochází sborník.

Pro výsledek U – Datum zahájení akce (RRRR-MM-DD) a Datum ukončení akce (RRRR-MM-DD).
Pokud datum ukončení není stanoveno (např. u stálé výstavy), pole se nevyplňuje.

Př. 28.11.2016-02.12.2016


C20 $p – Země konání

Vyplnění pole je povinné u typů publikací C, G, H, K, U. U ostatních typů publikací se uvádí v případě, že se práce váže na konferenci.

Obsahem pole je kód země (státu), ve kterém se konala konference (kongres, sympozium, seminář, letní škola, workshop apod.), na které byla přednesena nebo jiným způsobem zveřejněna publikovaná práce. Tento údaj musí souhlasit s místem konání konference. Kódy zemí se vybírají z rolety.


C20 $o – Typ vědeckotechnické akce

Vyplnění pole je povinné u typu U.
Obsahem pole je kód typu vědeckotechnické akce:
K – konference, kongres, symposium apod.
W – workshop, školení, seminář apod.
E1 – výstava – uspořádání výstavy, poddruh „A“
E2 – výstava – kritický katalog, poddruh „B“

Kód akce se vybírá z rolety.


C20 $l – Geografické zastoupení účastníků VT akce

Vyplnění pole je povinné u typů C, K, G, H, U.

Obsahem pole je kód vyjadřující geografické zastoupení účastníků VT akce:

CST – pouze tuzemští účastníci (celostátní akce)
EUR – účastníci zahraniční, pouze z oblasti Evropy
WRD – účastníci zahraniční, i mimo Evropu (celosvětová akce)

Kódy geografického zastoupení se vybírají z rolety.


C20 $g – Elektronická adresa

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu U.
Obsahem pole je elektronická adresa (URL), pomocí níž lze přistoupit k informacím o typu U prostřednictvím Internetu.


C20 $m – Počet účastníků VT akce

Vyplnění pole je povinné u typu publikace U.

Obsahem pole je číslo udávající počet účastníků VT akce (je-li typ akce K nebo W), resp. počet vystavovatelů (je-li typ akce E1, E2).
Zapisuje se jako celé číslo.


C20 $n – Počet zahraničních účastníků VT akce

Vyplnění pole je povinné u publikace U.

Obsahem pole je číslo udávající počet zahraničních účastníků VT akce (je-li typ akce K nebo W), resp. počet zahraničních vystavovatelů (je-li typ akce E1, E2). Hodnota údaje nesmí být větší než hodnota údaje Počet účastníků VT akce.
Zapisuje se jako celé číslo.


C20 $q – Trvání ve dnech

Vyplnění pole je povinné u typu U.

Obsahem pole je arabská číslice označující dobu trvání hlášené akce ve dnech. Měla by odpovídat rozdílu mezi datumy zapsanými v poli Datum konání akce (od-do).


C20 $r – Překlad názvu konference do angličtiny

Obsahem pole je překlad názvu konference (sympozia apod.), na níž byla hlášená práce přednesena, do angličtiny.

Zapisuje se jako volný text. Nesmí začínat gramatickým členem. Je-li součástí názvu pořadové číslo akce (a to i slovně vyjádřené), oddělí se z názvu a uvede se arabskými číslicemi ukončenými tečkou mezi lomítky na konci názvu akce. Vyplňuje se ale pouze tehdy, není-li název konference v angličtině.

Př.:
AACI 2004. International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry /12./


C26 $b – Export do RIV

Pokud je pole zaškrtnuto, práce je hlášena do RIV. Nemá-li být práce zařazena do RIV, pole se nevyplňuje.


C26 $c – Práce určena pro ASEP

Pokud je pole zaškrtnuto, výsledek je hlášen do ASEP. Pokud není zaškrtnuto, výsledek vznikl mimo AV, do ASEP sice nepatří, ale je možno jej vyhledat v on-line katalogu (prohledávané zdroje mimo ASEP).


C26 $d – Rok vykazování (sběru)

Systém přiřazuje automaticky.

Rok sběru je možné měnit u záznamů aktuálního roku sběru a záznamů, které nejsou odevzdány do RIV, na hodnotu vyšší, než je aktuální rok sběru a nazpět na hodnotu aktuálního roku sběru.

Změnu roku sběru je možné provést po vyhledání záznamu odkazem „Změnit roku sběru“.


C26 $e – Kód hlásícího pracoviště

Obsahem pole je zkratka ústavu. Systém přiřazuje automaticky.


C26 $r – Poddruh výsledku J

Vyplnění pole je povinné u druhu výsledku J.

Vybírá se z roletky:

Článek ve WOS
Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (WoS) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;

Článek ve SCOPUS
JSC – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

Ostatní články
Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

Pokud není vyplněno, doplní se při exportu do RIV příznak podle pravidla:

V záznamu je UTWOS: Poddruh J     Článek ve WOS
V záznamu je UTWOS a ID_SCOPUS: Poddruh J     Článek ve WOS
V záznamu je pouze ID_SCOPUS: Poddruh J     Článek ve SCOPUS
V záznamu není UTWOS ani ID_SCOPUS: Poddruh J     Ostatní články

 


C26 $f – Kód oboru – Rada vlády [RIV]

Nahrazeno polem c26$x Vědní oblast FORD.
Zrušen export do RIV, ale pole se stále vyplňuje.
Vyplnění pole bylo povinné u všech typů publikací.

Obsahem pole je kód vědního oboru, definující hlavní zaměření publikované práce podle číselníku vydaného Radou pro vědu a výzkum pro potřeby bází dat RIV, CEP a CEZ.
Údaj se vybírá z rolety. Přehled kódů RIV je uveden v tabulce.

Spolupráce: U záznamů, kde je spolupráce ústavů AV, si může každý ústav vybrat kód, který odpovídá vědnímu oboru pracoviště. Pokud zůstane kód jeden, do xml všech spolupracujících ústavů se exportuje tento kód. Kontroly ARL hlásí upozornění z důvodu případného opomnění.

C26 $x – Vědní oblast FORD (dřívější Kód oboru – RIV X26$f)

Vědní oblast výsledku dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati Manual 2015.
Vyplnění pole je povinné u všech typů publikací.

Obsahem pole je kód z číselníku oborů platného pro CEP a RIV zveřejněného na www.rvvi.cz podle oborových skupin OEDC – Frascati Manual 2015.

Seznam vědních oborů OECD

Převodník vědních oborů OECD / RIV (PDF)
Převodník vědních oborů OECD / RIV (excel)

Kódy vědních oborů postupně vybereme z jednotlivých roletek:

 

C55$a C55$b – Kód oboru – spolupráce

C55$a – ústav, C55$b – kód oboru pro RIV

Pokud je v záznamu spolupráce – záznam je společný několika pracovištím AV, je možno zadat různé vědní obory RIV pro jednotlivá pracoviště.

Pokud nejsou tato pole vyplněna, tak do všech xml souborů se vyexportuje kód uvedený v poli C26$f.

Pokud je uveden ústav a kód oboru pro RIV, pak do xml uvedeného ústavu jde příslušný kód. Pole je opakovatelné, takže při spolupráci více ústavů, lze každému ústavu přidělit jeho vědní obor pro RIV.

 


C26 $g – Poznámka pro zpracovatele

Obsahem pole jsou údaje pro zpracovatele zodpovědného za zpracování v ústavu od osoby, která záznam vytvořila (např. vědeckého pracovníka).


C26 $h – Jméno zadávajícího

Obsahem pole je jméno zpracovatele, který záznam vytvořil (např. vědecký pracovník).


C26 $i – IP adresa

Obsahem pole je IP adresa, ze které byl pořízen záznam. Systém zjišťuje automaticky.


C30 $a – Datum obhajoby dizertace

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je údaj o datu obhájení dizertace.

Datum se zapisuje ve tvaru dd.mm.rrrr bez tečky na konci, kde rrrr letopočet, mm dvojčíselně vyjádřený měsíc (od 01 pro leden do 12 pro prosinec) a dd dvojčíselně vyjádřený den (od 01 do 31).

Př.:
01.01.2004


C30 $e – Rok předložení dizertace

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je letopočet kalendářního roku, ve kterém byla dizertace dokončena. Zapisuje se nezkráceně arabskými číslicemi ve formátu dd.mm.rrrr bez tečky na konci.

Př.:
20.05.2006


C30 $l – Místo obhajoby dizertace

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je název pracoviště, na němž byla dizertace obhájena. Neuvádí se v případě, že je identické s pracovištěm, na němž byla dizertace vypracována.

Zapisuje se v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének. Název pracoviště se nezkracuje. V názvech ústavů AV ČR se zkracuje text Akademie věd České republiky na AV ČR. U názvů fakult (kateder) českých vysokých škol lze použít zkratky vysoké školy, pokud je obecně používána (např. Filozofická fakulta UK). Z názvů pracoviště se vypouští označení druhu právnické osoby (např. s.r.o., Co., Corp., Ltd. apod.).


C30 $g – Akademická hodnost, titul

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je označení vysokoškolského titulu (např. Mgr.), vědecké hodnosti (např. CSc.) nebo pedagogické hodnosti (např. doc.), získaných po obhájení práce. Údaj se vybírá z rolety.


C30 $i – Název pracoviště vypracování dizertace

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je nezkrácený název pracoviště, na němž byla vypracována disertační práce.

Zapisuje se v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének. Název pracoviště se nezkracuje. V názvech ústavů AV ČR se zkracuje text Akademie věd České republiky na AV ČR. U názvů fakult (kateder) českých vysokých škol lze použít zkratky vysoké školy, pokud je obecně používána (např. Filozofická fakulta UK). Z názvů pracoviště se vypouští označení druhu právnické osoby (např. s.r.o., Co., Corp., Ltd. apod.).


C30 $j – Sídlo pracoviště vypracování dizertace

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu D.

Obsahem pole je název sídla (obce) pracoviště, na němž byla disertační práce vypracována, a které je uvedeno na titulním listě dizertace. Byla-li dizertace vypracována souběžně na více místech, uvede se pouze první z nich. Sídlo pracoviště musí souhlasit se zemí vydání. Zapisuje se v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének.

Př.:
Praha


C34$a – Interní identifikační kód přidělený tvůrcem výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L, L2, L3, L4, Z.

Obsahem pole je interní identifikace výsledku – kód (max. 32 znaků).

Př.:
Škoda OCTAVIA RS 1.8.
ev. č. 25119
WaweTek


C34$b – Lokalizace výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L, L1, L2, L3, L4, Z.

Obsahem pole je název umístění prototypu, poloprovozu, technologie. V případě potřeby lze umístění popsat slovně (max. 254 znaků). Zapisuje se buď název obce či města nebo název ústavu, firmy či společnosti.
U druhu software se uvede úplná webová adresa (včetně http://)

Upozornění: vždy platí jen u výsledků spolufinancovaných méně než 50% uznaných nákladů.

Př.:
MV ČR, Kriminalistický ústav Praha
Stavostroj a.s.
GMC GmbH. Nurnberg, Germany
https://www.lib.cas.cz/arl


C34$c – Technické parametry výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L, L2, L3, L4, Z.

Obsahem pole jsou technické a jiné parametry charakterizující výstup resp. ověřitelnost výsledku (max. 3000 znaků).

Uvádí se technické aj. parametry charakterizující výstup resp. ověřitelnost výsledku, které dále rozšiřují informaci uvedenou v anotaci. Uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem (subjekty). Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy. Uvede se jméno, adresa, telefonní číslo, případně e-mail odpovědné osoby pro jednání.

Ověřená technologie – uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem (-ty). Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy.
Odrůda – uvádí se číslo rozhodnutí o udělení ochrany podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění: Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek odrůda.
Plemeno – uvádí se číslo rozhodnutí a odkaz na příslušnou plemennou knihu, kde je plemeno registrováno.
Prototyp + funkční vzorek – uvádí se informace o uzavření smlouvy o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem(ty). Uvede se název subjektu, jeho IČ a datum uzavření smlouvy.
Certifikované metodiky – uvádí se číslo osvědčení o certifikaci / akreditaci metodiky.
Léčebný postup – pro humánní medicínu se uvádí číslo Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve kterém byl léčebný postup zveřejněn, pro veterinární medicínu se uvádí číslo rozhodnutí o certifikaci léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy.
Památkový postup – uvádí se číslo uvedené certifikace příslušným kompetentním orgánem (např. příslušným odborným odborem Ministerstva kultury či státního památkového úřadu.
Software – když je pro získání softwaru nutné nabytí licence, uvede se jméno, adresa, telefonní číslo, případně e-mail odpovědné osoby pro jednání.

Př.:

Rabbit 2000 + RS-232/RS-485
0,25 MB
Navržený stroj pracující při 1700 ot./min


C34$d – Ekonomické parametry výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L, L2, L3, L4, Z.

Obsahem pole jsou slovní nebo číselné ekonomické parametry charakterizující výstup (max. 1024 znaků), např. roční zvýšení objemu výroby, zisku, exportu, úspora nákladů,  atd.

Př.:
Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany
Typový projekt


C34 $e – Název vlastníka výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L, L4, Z.

Obsahem pole je úplný oficiální název vlastníka výsledku, případně u typu L4 (software) název vlastníka práv k výsledku. (max. 254 znaků)

Př.:
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


C34 $f – Identifikační číslo vlastníka výsledku

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů L, L4, Z.

Obsahem pole je identifikační číslo vlastníka výsledku, pokud je mu přiděleno, případně výsledku L4 (software) identifikační číslo vlastníka práv k výsledku. (délka 8 znaků).
Je-li v poli země vlastníka výsledku uvedena ČR, je vyplnění pole povinné a IČO instituce musí odpovídat kontrolnímu součtu.

Př.:
60165171


C34 $k – Kategorie výsledku podle nákladů na jeho dosažení

Vyplnění pole je povinné u typů L, Z.

Obsahem pole je informace v kategoriích o nákladech na dosažení výsledku. Údaj se vybírá z rolety:
A – výše vyčerpané částky z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč
B – výše vyčerpané částky z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč
C – výše vyčerpané částky z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč
D – výše vyčerpané částky z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší než 50 mil. Kč a menší nebo rovna 100 mil. Kč
E – výše vyčerpané částky z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší než 100 mil. Kč


C34 $g – Druh možnosti využití výsledku jiným subjektem

Vyplnění pole je povinné u typů P, P1.

Údaj se vybírá z rolety:
A – k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
N – využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence
P – využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence


C34 $x – Druh možnosti využití výsledku jiným subjektem

Vyplnění pole je povinné u typů L, L4, Z.

Údaj se vybírá z rolety:
A – k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence,
N – využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován),
P – využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku),
V – výsledek je využíván vlastníkem,
O – doposud nevyužívaný výsledek


C34 $h – Požadavek na licenční poplatek

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů L, L4, P, P1, Z.

Pole se vyplňuje pouze v případě, že na využití výsledku je vyžadována licence, tzn. v poli C34 $g – druh možnosti využití výsledku jiným subjektem – bylo z rolety vybráno A nebo P.

Údaj se vybírá z rolety:
A – poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek
N – poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek
Z – poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek


C34 $l – Poddruh výsledku Z

Vyplnění pole je povinné u typu Z.

Bližší upřesnění výsledku druhu Z. Pro druh výsledku Z se uvede kód z rolety:
A – poloprovoz
B – ověřená technologie
C – odrůda
D – plemeno
E – léčebný postup – do roku sběru 2009


C34 $m – Poddruh výsledku L

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů L.

Údaj se vybírá z rolety:
A – prototyp
B – funkční vzorek


C34 $n – Poddruh výsledku L1

Vyplnění pole je povinné u typů L1.

Údaj se vybírá z rolety:
A – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
B – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
C – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy.


C34 $o – Číselná identifikace, číslo předpisu

Vyplnění pole je povinné u typů L1, L5 a podmíněně povinné u typů L, L2, L3, L4, Z. Max. délka pole 254 znaků.

Z – poloprovoz
Uvádí se číslo smlouvy o využití / uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.

Z – ověřená technologie
Uvádí se číslo licenční smlouvy o využití výsledku s konkrétním subjektem. (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.

Z – odrůda
Uvádí se číslo šlechtitelského osvědčení o udělení ochrany práv (zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů), nikoliv datum nebo č. přihlášky. U zahraniční ochrany práv k odrůdě se uvede číslo udělené ochrany dle systému odrůdových práv Community Plant Variety Office nebo příslušným národním úřadem. Údaje se povinně vyplní, pokud existují.
Upozornění: Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.

Z – plemeno
Uvádí se číslo rozhodnutí a odkaz na příslušnou plemennou knihu, kde je plemeno registrováno (nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Údaj se vyplní, pokud existuje.

G – prototyp + funkční vzorek
Uvádí se číslo technické dokumentace výsledku. Údaj se povinně vyplní, pokud existuje.

U funkčního vzorku je třeba uvést interní číslo protokolu, popř. dokumentace, která v souvislosti s funkčním vzorkem vznikla a která může být požadovaná při kontrolách výsledků. Zmiňovala se i o možnosti uvést případné inventární číslo, pokud bylo přiděleno. (ing. Hudečková v rozhovoru s panem Slaměníkem (UPT) – nemáme písemně)

L3 – metodiky
Dle poddruhu Nmet se uvádí číslo osvědčení o certifikaci / akreditaci / schválení metodiky (číslo jednací nebo evidenční). Údaj se vyplní, pokud existuje.

L3 – léčebný postup
Pro humánní medicínu se uvádí číslo Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve kterém byl léčebný postup zveřejněn, pro veterinární medicínu se uvádí číslo rozhodnutí o certifikaci léčebného postupu orgánem Státní veterinární správy. Údaj se vyplní, pokud existuje.

L3 – památkový postup
Uvádí se číslo udělené certifikace příslušným kompetentním orgánem (např. příslušným odborným odborem Ministerstva kultury či Státního památkového ústavu). Údaj se povinně vyplní, pokud existuje.

L2 – specializovaná mapa s odborným obsahem
Uvádí se číslo jednací schvalujícího orgánu a v případě, že existuje i ISBN, doplní se do téhož pole za číslo jednací v závorce.

L4 – software
Uvádí se číslo smlouvy o využití / uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) výsledku, pokud tato smlouva existuje.

L1 – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Uvede se přesné číselné označení zákona nebo normy (např. 868/2002Sb., ČSN 290, apod.)

L1 – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Uvede se přesné číselné označení směrnice či předpisu a dále číslo věstníku, ve kterém byl předpis uveřejněn nebo webovou adresu, kde je předpis zveřejněn a která nahrazuje tiskovou verzi věstníku – povinné uvedení.

 L1 – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaV orgánů státní nebo veřejné správy
Uvede se údaj o číslo jednacím, pod kterým orgány státní nebo veřejné správy dokumenty schválili (včetně usnesení vlády) – povinné uvedení.

L5 – specializovaný veřejná databáze
Uvede se číslo jednací schvalujícího kompetenčně příslušného orgánu (např. příslušného odborného odboru ministerstva) – povinné uvedení.

Př.:
868/2007 Sb.
ISO 9000
ČSN 209


C34 $p – Označení kompetenčně příslušného orgánu

Vyplnění pole je povinné u typů L1.

Uvede se název a sídlo, případně i stát příslušného orgánu, který zákon, normu, směrnici nebo nelegislativní předpis vydal nebo (v případě legislativních předpisů nebo schválených strategických a koncepčních dokumentů) schválil.


C34 $q – Územní platnost výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L1.

Údaj se vybírá z rolety:
A – platnost pro Českou republiku (národní legislativní nebo nelegislativní předpis, národní norma)
B – platnost evropská, či mezinárodní (předpisy EU, evropské či jiné nadnárodní normy)


C34 $r – Způsoby využití výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L2, L3.

Údaj se vybírá z rolety:
A – výsledek využívá pouze poskytovatel
B – výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy
C – výsledek je využíván bez omezení druhu uživatelů


C34 $s – Označení certifikačního / schvalujícího orgánu

Vyplnění pole je povinné u typů L3, L5.

Uvede se úplný název a sídlo (případně stát) orgánu, který výsledek certifikoval  (akreditoval) / schválil.
U léčebných a památkových postupů uvést orgán státní správy, který postup schválil a kdy.


C34 $t – Datum certifikace / schválení výsledku

Vyplnění pole je povinné u typů L3, L5.

Uvede se datum dne, kdy bylo příslušným certifikačním (akreditačním) orgánem vydáno rozhodnutí (osvědčení) o certifikaci (akreditaci), a to ve formátu RRRR-MM-DD.
U léčebných a památkových postupů uvést datum, kdy byl postup schválen ve formátu RRRR-MM-DD (formát se automaticky převede do xml).
U specializovaných veřejných databází uvést datum, kdy byla databáze kompetenčně příslušným orgánem schválena, rovněž ve formátu RRRR-MM-DD (formát se automaticky převede do xml.
Rok vydání rozhodnutí (osvědčení) o certifikaci (akreditaci) / schválení musí být shodný s rokem uplatnění výsledku.

Př.:
12.12.2008


C34 $u – Poddruh výsledku L3

Vyplnění pole je povinné u typů L3.

Údaj se vybírá z rolety:
Acertifikovaná metodika
B – léčebný postup
C – památkový postup
Eschválená metodika
Fakreditovaná metodika

 


C34 $v – Poddruh výsledku V – výzkumná zpráva

Údaj se vybírá z rolety.
Do RIV lze odeslat pouze výzkumné zprávy obsahující utajované informace a souhrnné výzkumné zprávy.

A – Výzkumná zpráva
S – Výzkumná zpráva – souhrnná
U – Výzkumná zpráva – utajované informace
B – Výroční zpráva
C – Technická zpráva
D – Průběžná zpráva o projektu
E – Závěrečná zpráva
F – Grantová zpráva
G – Zpráva o průzkumu
H – Statistická zpráva


C34 $ – Poddruh výsledku L5není nastaveno

Vyplnění pole je povinné u typu L5.

Údaj se vybírá z rolety:
A – do r. 2014 jako prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor (Sa)
B – specializovaný veřejná databáze (Sdb)

V aplikaci VaVER se toto datové pole nezobrazuje. Při zadání druhu výsledku S se automaticky načte poddruh specializovaná veřejná databáze.


C46 $a – Celkový počet autorů / tvůrců / původců vzoru

Obsahem pole je celkový počet autorů výsledku.

Pokud výsledek obsahuje velké množství autorů, které nelze přesně identifikovat (více než 25), do záznamu se zapíší pouze první tři autoři uvedení na práci a všichni autoři z pracovišť AV ČR. Uvede se celkový počet autorů.
Doporučujeme tuto možnost využít jen výjimečně a v zájmu správnosti zápisu bibliografického záznamu uvádět všechny autory.


C51 – Označení záznamu pro mazání v RIV

Obsahem pole jsou údaje, které jednoznačně identifikují záznam v RIV a na jejichž základě bude smazán/opraven.

Použijte pro mazání záznamu z RIV a pro opravy roku vydání a vložení zapomenutého projektu, kdy se záznam z RIV musí smazat a odevzdat znovu se záznamy aktuálního roku sběru.

Pole je nutné opakovat pro každý výskyt poskytovatele a také pro každý ústav AV ČR (v případě spolupráce).
Údaje vyplňuje vlastník záznamu.

Př.: V záznamu je spolupráce FZÚ a UJF. Vyplní se tolik opakování pole C51, kolik je poskytovatelů za FZÚ a za UJF.

Požadavek na odstranění záznamu z RIV je nutné zapsat do formuláře požadavků.


C51 $a – Specifikace výsledku

Zapíše se řetězec, uvedený u záznamu v RIV v poli Specifikace.

Př:
RIV/68378271:_____/17:00479610!RIV18-AV0-68378271

Specifikace výsledku v RIV


C51 $b – Kontrolní číslo

Zapíše se údaj, uvedený u záznamu v RIV v poli Kontrolní číslo.

Př.:
191980744

Kontrolní číslo záznamu v RIV


C51 $c – Důvod výmazu/opravy

Zapíše se důvod výmazu/opravy záznamu.

Vyplnění pole je povinné u požadavku na výmaz záznamu:
– uvádí se důvod, pro který se o odstranění žádá.

Př. výmaz záznamu:
duplicitní výsledek
chybný rok vydání
chybně zadaný předkladatel

Př. oprava záznamu:
oprava UT WOS
oprava UT SCOPUS
oprava anotace


C51 $d – Rok odstranění

Zapíše se aktuální rok sběru, ve kterém bude generován mazací soubor.

Př.:2019


C51 $e – Příznak Výmaz/Oprava

Výmaz – záznam bude v RIV smazán.
Oprava
– záznam bude v RIV smazán a odevzdán znovu s novými daty (týká se  pouze opravy roku vydání a doplnění projektů, více viz manuál).


C51 $g – Ústav

Podpole se vyplňuje v případě spolupráce ústavů AV ČR.
V případě, že v záznamu není spolupráce, podpole se nevyplňuje.


C51 $f – Kontrola odstranění

Vyplňuje se až po kontrole, zda byl záznam z RIV skutečně odstraněn.
Vybere se z roletky „V RIV opravené/odstraněné.
Záznam se po uložení odznačí z RIV a pokud má být odstraněn z ASEP, je možné ho smazat.


C83 – Označení záznamu pro opravy v RIV

Obsahem pole jsou údaje, které jednoznačně identifikují záznam v RIV a na jejichž základě bude opraven.

Pole je nutné opakovat pro každý výskyt poskytovatele a také pro každý ústav AV ČR (v případě spolupráce).
Údaje vyplňuje vlastník záznamu.

Př.: V záznamu je spolupráce FZÚ a UJF. Vyplní se tolik opakování pole C83, kolik je poskytovatelů za FZÚ (vlastník záznamu) a za UJF.

Požadavek na opravu záznamu z RIV je nutné zapsat do formuláře požadavků (kvůli evidenci).


C83 $a – Specifikace výsledku

Zapíše se řetězec, uvedený u záznamu v RIV v poli Specifikace.

Př:
RIV/68378271:_____/17:00479610!RIV18-AV0-68378271

Specifikace výsledku v RIV


C83 $b – Kontrolní číslo

Zapíše se údaj, uvedený u záznamu v RIV v poli Kontrolní číslo.

Př.:
191980744

Kontrolní číslo záznamu v RIV


C83 $c – Důvod opravy

Zapíše se důvod opravy záznamu.

Př.:
doplnění kódu UT WOS a SCOPUS
oprava jména autora
překlep v názvu zdrojového dokumentu
oprava stránkování
doplnění DOI


C83 $d – Ústav (při spolupráci)

Podpole se vyplňuje v případě spolupráce ústavů AV ČR.
V případě, že v záznamu není spolupráce, podpole se nevyplňuje.


C83 $f – Příznak pro opravu

Aby byl záznam v RIV opraven, je nutné vybrat z roletky příznak Opravit v RIV. Na základě této hodnoty se vyexportuje do opravného souboru.
Po kontrole opravy v RIV je třeba tento příznak odstranit (více viz manuál).


C54 $a – Způsob prezentace

Obsahem pole je způsob prezentace výsledku.
Vyplňuje se u druhu A, C, K.

Výběr z roletky:
poster
přednáška
zvaná přednáška


C62 $a – SEV

Obsahem pole je označení záznamu pro kontrolu v systému SEV – databáze vysokých škol. Pokud je v afiliaci u autora některá z institucí, lze záznam označit a záznam bude předán ke kontrole.
Instituce v SEV – UPOL, UTB, UHK, VSCHT, ZČU, UK, UPCE, JČU.


C63 $a, b, e – Spolupracující instituce – zkratka instituce, název instituce, země

Obsahem pole je uvedení instituce, která je uvedena u mimoústavních autorů v afiliaci.
Vyplňuje se u všech druhů dokumentů.

Do názvu instituce – se zapisuje oficiální název instituce. U vysokých škol je možné rozlišovat i fakulty, které se uvádějí za názvem instituce za čárkou. Zkratka instituce se uvede pokud existuje.

Př.:
Zkratka instituce: UK
Název instituce: Univerzita Karlova v Praze
Země: CZ

Zkratka instituce: UK
Název instituce: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Země: CZ


C66 $a – Kód důvěrnosti údajů

Vybírá se z rolety.

RIV: povinné. Uvádí se kód důvěrnosti údajů poskytovaných do RIV (nikoliv samotného obsahu výsledku).

Údaje budou exportovány jako veřejně přístupné, pokud nebude zadáno jinak.

SVeřejně přístupné – úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
CObchodní tajemství (výzkumné zprávy) – obsah výsledku podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního zákoníku), ale název výsledku a popis výsledku a technické parametry výsledku u druhů Z, S jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
UUtajované (výzkumné zprávy) – obsah výsledku je utajovanou informací podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o výsledku dodané do RIV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.


C70$a – Smlouva

Na základě pokynu č. 3 Akademické Rady AV ČR  ze dne 9. 6. 2018, týkajícího se ochrany práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, je možno v ASEP ke každému záznamu uložit smlouvu, týkající se ochrany práv duševního vlastnictví (autorského a průmyslového práva).

Vyplní se pole ve formuláři a následně se uloží dokument (pdf) smlouvy. Dokument bude přístupný pouze kontrolním orgánům.

Uložení pdf: – Plný text smlouvy je možné uložit buď z formuláře, nebo výběrem funkce „správa příloh“ u záznamu. Po zobrazení tabulky pro výběr a nahrání souboru se zvolí verze souboru – smlouva a zpřístupnění  archív. (Pozn. Jiný přístup pro smlouvu není možný, systém uloží smlouvu vždy s tímto zpřístupněním, i pokud by byl vybrán jiný přístup.)

C70$a Název smlouvy

C70$b Datum uzavření smlouvy

C70$c Poznámka ke smlouvě

C70$d Komerční využití plynoucí ze smlouvy

Příjem ze smlouvy.

Př. 


C76 $u – Odkaz na vědecká data

Obsahem pole jsou odkazy na vědecká data uložená v repozitářích a archivech. Zapisují se perzistentní odkazy (např. DOI, handle).

Pokud jsou data uložená v jiném repozitáři než ASEP, zapíše se odkaz do pole „Odkaz na datový soubor v jiném repozitáři“ a uvede se název repozitáře. Pokud nebude uveden název repozitáře, tak se zobrazí název „Data1“, „Data2“, což není moc jasné. Doporučujeme pokud nemá úložiště název, vytvořte název, který jasně vyjadřuje místo, kde je dataset uložen.

Př. Zenodo; Úložiště Ústavu informatiky

Pokud jsou data uložená v repozitáři ASEP, najde se dataset v rejstříku dle názvu a do pole handle se dotáhne perzistentní identifikátor handle v ASEP.

Zaškrtnutím pole „Export WEBU dat do RIV“ se odkaz na data předá do RIV.


C90 $a – Identifikační kód výzkumné infrastruktury

Postup_pri_vykazovani_spoluprace_s_VVI_2021.pdf (isvavai.cz) (nové)

Výzkumné infrastruktury se vykazují od roku sběru 2020. Obsahem pole je kód výzkumné infrastruktury. Pole je opakovatelné. Čísledný kód infrastrastruktury se vybírá z roletky,  lze ji kombinovat s dalšími návaznostmi.

Číselníky: Číselník RVVI   Všechny infrastruktury včetně hostitelů a LM projektů

Odkaz na vyhledání infrastruktury v IS VaVaI: Velké výzkumné infrastruktury – IS VaVaI

Vyhledání VVI v ASEP a RIV

Zpracování v ASEP:

Z dokumentu „Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI)“ vyplývá:

  • Infrastruktura včetně přesného identifikátoru VVI by dle postupu zveřejněném uvedena v dedikaci (publikační výstupy), obdobně lze v poděkování zmínit jiné unikátní přístroje nebo technologie, které byly využity k dosažení výstupu/výstupů.
  • Druh zapisovaného výsledku musí odpovídat definici druhu RIV.

Situace 1: Předkladatelem výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI), která je příjemcem nebo dalším účastníkem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury (identifikační kód LM), který je podporován z prostředků účelové podpory MŠMT. Předkládaný výsledek byl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury.

Řešení 1: Předkladatel výsledku uvede u zdroje financování výsledku v poli RVP (Projekty CEP) návaznost na projekt, u kterého je v IS VaVaI evidován jako příjemce, a uvede jeho identifikační kód ve tvaru: LM20xxxxx. V případě, že výsledek vznikl i s využitím jiného projektu podpory velké výzkumné infrastruktury, pak předkladatel vybere návaznost výsledku na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v poli RVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více velkých výzkumných infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito).

Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015055; GA MŠk(CZ) LM2015047; GA MŠk(CZ) LM2018131 (ústav je příjemcem LMxxxx)
Výzkumná infrastruktura: C4SYS – 90055; ELIXIR-CZ – 90047 ( jiný projekt podpory VVI)

Situace 2: Předkladatel výsledku je výzkumná organizace (evidovaná v IS VaVaI). Předkládaný výsledek vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury v režimu otevřeného přístupu, tzn., jeho původci jsou uživatelé kapacit velké výzkumné infrastruktury (tj. výsledek nebyl dosažen samotným řešitelským týmem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury).

Řešení 2: Předkladatel uvede návaznosti výsledku na všechny výzkumné aktivity, při jejichž řešení bylo u tohoto předkladatele výsledku dosaženo, pokud existují a pokud jsou jejich kombinace povoleny, dále vybere návaznost výsledku na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v poli RVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více velkých výzkumných infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito).

Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12956S; GA MŠk(CZ) LO1509; GA MZd(CZ) NV17-29680A 
Výzkumná infrastruktura: ELIXIR-CZ – 90047 (uvedou se všechny výzkumné návaznosti včetně infrastruktury)

Situace 3: Výsledek vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, avšak předkladatel není evidován v IS VaVaI (typickým příkladem mohou být zahraniční instituce využívající velkou výzkumnou infrastrukturu v režimu otevřeného přístupu).

Řešení 3: Předkladatelem je velká výzkumná infrastruktura, tj. její zastřešující hostitelská instituce vystupující v IS VaVaI v roli příjemce, která vytvoří dodávku s výsledkem pod svým IČ a kódem projektu podpory velké výzkumné infrastruktury uvedeným v Číselníku kódů velkých výzkumných infrastruktur*. Předkladatel dále vybere návaznost na danou velkou výzkumnou infrastrukturu v poli RVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur (lze zvolit současně i více velkých výzkumných infrastruktur, kterých bylo při vzniku výsledku využito).
Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka je tvořena zastřešující hostitelskou institucí „v zastoupení“ za jiný subjekt, tak není vyžadováno označení domácích tvůrců výsledku a zároveň u jednotlivých tvůrců nejsou požadována rodná čísla. U výsledku však musí být uveden alespoň jeden nedomácí tvůrce.

Ústav (pokud je v rámci infrastruktury zastřešující hostitelskou institucí v roli příjemce) vykáže výsledek i za instituce,  jejichž výsledek vznikl za využití kapacity této velké výzkumné infrastruktury, avšak předkladatel není evidován v IS VaVaI (např. zahraniční instituce).

Příklad v ASEP:  Vytvoří se záznam, kde není žádný autor z ústavu s návazností na infrastrukturu(y), kde je ústav v roli zastřešující hostitelské instituce.

0539058 – FZÚ 2021 RIV eng J – Článek v odborném periodiku
Arcadi, G.
Pseudoscalar mediators: a WIMP model at the neutrino floor.
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Roč. 2018, č. 3 (2018), s. 1-28, č. článku 042. ISSN 1475-7516
Výzkumná infrastruktura: CTA-CZ – 90046 (FZÚ je zastřěšující hostitelskou organizací)

Číselník výzkumných infrastruktur AV

Hostitel RIV akronym_infra CEP – LM datum
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 90080 AIS CR LM2015080 01.01.2016 – 31.12.2019
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 90134 AIS CR II LM2018134 01.01.2020 – 31.12.2022
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 90067 EU-ARC.CZ LM2015067 01.01.2016 – 31.12.2019
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 90095 EST-CZ LM2018095 01.01.2019 – 31.12.2022
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 90106 EU-ARC.CZ II LM2018106 01.01.2020 – 31.12.2022
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 90075 SoWa LM2015075 01.01.2016 – 31.12.2019
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 90007 CzeCOS LM2010007 01.01.2010 – 31.12.2015
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90026 LNSM LM2011026 01.01.2012 – 31.12.2015
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90029 SAFMAT LM2011029 01.01.2012 – 31.12.2015
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90038 AUGER-CZ LM2015038 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90046 CTA-CZ LM2015046 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90058 CERN-CZ LM2015058 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90065 ELI Beamlines LM2015065 01.01.2016 – 31.12.2017
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90068 Fermilab-CZ LM2015068 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90086 HiLASE LM2015086 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90087 LNSM II LM2015087 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90088 SAFMAT II LM2015088 01.01.2016 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90094 ELI Beamlines II LM2017094 01.01.2018 – 31.12.2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90102 AUGER-CZ II LM2018102 01.01.2020 – 31.12.2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90104 CERN-CZ II LM2018104 01.01.2020 – 31.12.2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90105 CTA-CZ II LM2018105 01.01.2020 – 31.12.2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90113 Fermilab-CZ II LM2018113 01.01.2020 – 31.12.2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90141 ELI Beamlines III LM2018141 01.01.2020 – 31.12.2022
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90008 CzechGeo/EPOS LM2010008 01.01.2010 – 31.12.2015
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 90079 CzechGeo/EPOS II LM2015079 01.01.2016 – 31.12.2019
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 90018 BDČZ LM2011018 01.01.2012 – 31.12.2016
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 90055 C4SYS LM2015055 01.01.2016 – 31.12.2019
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 90003 SHARE ERIC LM2010003 01.01.2010 – 31.12.2015
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 90052 SHARE-CZ LM2015052 01.01.2016 – 31.12.2019
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 90138 SHARE-CZ II LM2018138 01.01.2020 – 31.12.2022
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90006 CESSDA LM2010006 01.01.2010 – 31.12.2015
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90012 ESS CZ LM2010012 01.01.2010 – 31.12.2015
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90060 CSDA LM2015060 01.01.2016 – 31.12.2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90066 ESS-CZ LM2015066 01.01.2016 – 31.12.2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90135 CSDA II LM2018135 01.01.2020 – 31.12.2022
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 90139 ESS-CZ II LM2018139 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 90073 NanoEnviCz LM2015073 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 90124 NanoEnviCz II LM2018124 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 90069 IPMINFRA LM2015069 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90014 PALS RI LM2010014 01.01.2011 – 31.12.2015
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90021 COMPASS-RI LM2011021 01.01.2012 – 31.12.2015
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90045 COMPASS LM2015045 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90083 PALS LM2015083 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90114 PALS II LM2018114 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 90117 COMPASS II LM2018117 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90011 ESS LM2010011 01.01.2010 – 31.12.2015
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90019 CANAM LM2011019 01.01.2012 – 31.12.2015
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90048 ESS Scandinavia-CZ LM2015048 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90049 FAIR-CZ LM2015049 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90056 CANAM II LM2015056 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90076 SPIRAL2-CZ LM2015076 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90111 ESS Scandinavia-CZ II LM2018111 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90112 FAIR-CZ II LM2018112 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 90115 SPIRAL2-CZ II LM2018115 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90022 CZ-OPENSCREEN LM2011022 01.01.2012 – 31.12.2015
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90032 Infrafrontier-CZ LM2011032 01.01.2012 – 31.12.2015
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90040 CCP LM2015040 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90062 Czech-BioImaging LM2015062 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90063 CZ-OPENSCREEN II LM2015063 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90126 CCP II LM2018126 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90129 Czech-BioImaging II LM2018129 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 90130 CZ-OPENSCREEN III LM2018130 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 90047 ELIXIR-CZ LM2015047 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 90131 ELIXIR-CZ II LM2018131 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 90059 CLB LM2015059 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 90136 CLB II LM2018136 01.01.2020 – 31.12.2022
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 90081 RIDICS LM2015081 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 90061 CzeCOS II LM2015061 01.01.2016 – 31.12.2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 90123 CzeCOS III LM2018123 01.01.2020 – 31.12.2022

 Způsob publikování – nová pole v RIV


C91 $a – Způsob publikování

Vyplnění pole je povinné u typu J.

Pro určení způsobu publikování je rozhodující licenční smlouva, kterou ústav, popř. autor uzavřel s vydavatelem. Zde by mělo být uvedeno, jaká verze a za jakých podmínek smí být uložena do repozitáře a zveřejněna. Tuto licenční smlouvu je potřeba dodržovat.

Uvede se kód dle číselníku níže a do pole Web výsledku se uvede odkaz.

A = Open Access – trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení. Dále pokud je vyplněno u výsledku DOI, pak povětšinou bývá zobrazena i informace, zda se jedná o open access a zda je k dispozici fulltext. Ve WoS je tento údaj rovněž viditelný (viz printscreeny níže) – otevřený zámeček = open access. Pokud by žádná z výše uvedených možností nepomohla, pak existuje adresář časopisů s uvedením způsobu publikování: https://doaj.org/
Můžete využít odkaz – handle do repozitáře ASEP, kde je uložený plný text v režimu Veřejně přístupný – Open Access nebo stránku vydavatele s plným textem (zde ale uvažte, jestli vydavatel zaručuje stálou dostupnost i v budoucnu). Níže tipy na zjištění způsobu publikování.

 

WOS:

B = Open Access s časovým embargem – zdroj, který je metadatovým přístupem do doby, než je uvolněn pro otevřený přístup k určitému datu. Embarga jsou stanovena podmínkami vydavatelů (volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování, zpravidla 6-12 měsíců) nebo poskytovatelů financí nebo mohou být stanoveny samotným autorem. Jako v bodě A, v ASEP se po uplynutí embarga přístup k plnému textu změní na Veřejně přístupný.

C = omezený přístup – omezený přístup se týká zdroje s určitým typem omezení pro plně otevřený přístup, např. uživatel se musí do systému zaregistrovat, aby získal k tomuto zdroji přístup. Plný obsah je dostupný pouze předplatitelům nebo uživatel musí autorovi nebo správci systému odeslat žádost pro získání přístupu ke zdroji, případně je přístup ke zdroji omezen na konkrétní komunitu (např. univerzitní knihovní systémy apod.) Zde by bylo možné využít odkaz do repozitáře ASEP v případě, že je plný text uložen v režimu Veřejně nepřístupný, ale je přístupný na vyžádání.

D = pouze metadata – přístup pouze k metadatům se týká zdroje, kde je přístup k výsledku omezen pouze na katalogizační / bibliografický popis tohoto výsledku, avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě k dispozici a nelze jej na primární zdroj s otevřeným přístupem ani odkázat.
Odkaz na handle z ASEP, či k vydavateli.

TIP 1 – pokud potřebujete zjistit způsob publikování u menšího počtu záznamů:
Podmínka: existence DOI článku

 Příklad: Pokud DOI výsledku je 10.1186/s13002-018-0252-5, pak url DOI je: https://doi.org/10.1186/s13002-018-0252-5 a pokud si před text „doi“ doplníte oa, tak budete přesměrováni přímo na plný text výsledku, pokud existuje (nebo na omezené přístupy, kde bude vyžadováno heslo, registrace apod.), viz https://oadoi.org/10.1186/s13002-018-0252-5, pak jen příslušný link s plným textem zkopírujete do pole Web výsledku: https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-   0252-5 (=odkaz na plný text výsledku).

TIP 2 – pokud potřebujete zjistit způsob publikování u většího počtu záznamů:
Pokud je známo DOI článku, pak lze k dohledání informace o způsobu publikování výsledku použít také nástroj Simple Query Tool – princip je podobný jako u nahrávání kontrolních čísel výsledků ve VaVER – do pole Submit DOIs vložíte hromadně všechna DOI článků, u kterých potřebujete zjistit způsob publikace (vždy jedno DOI na řádek), do příslušného pole připojíte svůj email a potvrdíte. Obratem obdržíte email se dvěma přílohami ve formátu *.csv a *.jsonl, ve kterých jsou obsaženy všechny potřebné informace včetně url adresy na plný text výsledku, pokud je tento k dispozici. Popis formátu těchto dat je k dispozici zde.

is_oa
(true / false) – poskytne odpověď na to, zda je článek open access (pravda/nepravda).
V případě, že is_oa = true, pak v poli Způsob publikování vyplníte volbu A = open access.
V případě, že je u článku uvedena hodnota „false“, pak je informace o jiném než open access přístupu uvedena přímo na doi_url (např. pouze oprávnění uživatelé se dostanou na plný text výsledku, předplatné, zakoupení článku, platba za zhlédnutí – pay-per- view apod.)
best_oa_url, url_for_pdf – analogie pole Web výsledku (open access) nebo na domovskou stránku výsledku – hodnotu v poli best_oa_url lze tedy zkopírovat do pole R86.

Zdroj: často kladené dotazy k VAVER 2020, str. 12, 13.C91 $b – Datum embarga

Vyplnění pole je podmíněně povinné u typu J.

Vyplňuje se pouze v případě, že způsob publikování je B = Open Access s časovým embargem. Vybírá se datum z kalendáře.

Obsahem pole je předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku (datum ve formátu RRRR-MM-DD).


C99 $a – Identifikační kód záznamu

Obsahem pole je asepové číslo záznamu. Převedeno ze systému ISIS. Do roku 2005.

Př.:
KNAV-K 20040001