Pro autory

ASEP – Repozitář AV ČR / English version

Od roku 1993 zastává Knihovna AV ČR funkci správce bibliografické databáze ASEP, která obsahuje záznamy o vědecké činnosti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR. Každý ústav má svého správce dat pracoviště – zpracovatele. Zpracovatel zajišťuje zpracování dat na ústavu, aktivuje uživatelské účty a kontroluje vytvořené záznamy a uložené soubory. Autoři ústavu se mohou se svými dotazy a připomínkami obracet jak na své zpracovatele, tak na správce dat vyplněním formuláře.

Od roku 2012 nabízí repozitář možnost přidávání plných textů k záznamům, od roku 2017 slouží ASEP také jako datový repozitář. Každý dataset má svůj vlastní popis a metadata odpovídají mezinárodním standardům. Bibliografické záznamy mohou být pomocí metadat propojeny s daty, tudíž uživatel obdrží nejen plný text vědeckého výstupu ale i data, na základě kterých byl výsledek vytvořen.

Bibliografické i datové záznamy, plné texty i datasety lze vyhledávat v online katalogu ASEP. Databáze je využívána jako prostředek k hodnocení vědeckých výstupů jednotlivých ústavů, oddělení nebo vědců Akademie věd ČR. Přehledné výstupy ústavů, oddělení a vědeckých pracovníků jsou zveřejněny na Analytikách ASEP.

Základní pojmy jsou vysvětleny zde.

Vybrané bibliografické záznamy jsou předávány do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), který je zřizován Úřadem vlády ČR a sklízeny do NUŠL nebo OpenAIRE.

Autoři/autorky z AV ČR si mohou v rámci Repozitáře ASEP AV ČR vytvořit uživatelský účet. Podle typu zřízeného účtu mohou:

  • vkládat své nové bibliografické záznamy,
  • vkládat ohlasy do svých záznamů,
  • ukládat plné texty dokumentů a recenzí ke svým záznamům,
  • ukládat datasety.