Uživatelské účty

K vytváření bibliografických a datových záznamů, ukládání plných textů dokumentů, recenzí a datových záznamů jsou v ASEP nadefinovány dva uživatelské účty – uživatelský účet anonymní a uživatelský účet individuální.

 Anonymní a individuální účet mohou využívat všichni autoři a autorky nebo osoby pověřené zpracováním, kteří pracují v jakémkoliv ústavu AV ČR.
Zavedená praxe využití účtů se na jednotlivých pracovištích liší, informaci předá zpracovatel/ka ASEP. Zejména u zápisu datových záznamů je žádoucí, aby měl autor/ka zřízen individuální účet (tj. aby mohl/a zapisovat datové záznamy a přikládat datasety).

 

  • Anonymní účet slouží uživateli pouze k vytvoření bibliografického záznamu v ASEP. Uživatel vyplní formulář a po uložení vyplněného formuláře je záznam předán zpracovateli ke kontrole a pro uživatele je již nedostupný. Uživatelské jméno a heslo sdělí uživateli zpracovatel v ústavu.  více…
  • Individuální účet slouží uživateli k vytváření bibliografických a datových záznamů, ukládání plných textů a datasetů, ukládání citací a recenzí. Uživatel má možnost exportovat do košíku až 1500 záznamů. O zřízení individuálního účtu autor zažádá pomocí formuláře Předregistrace.   více …