ASEP

Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

 

Dle směrnice Akademické rady č. 4 /2013 ze dne 12. 3. 2013 „Tvorba a využívání celoakademické databáze ASEP“, ústavy AV ČR mají povinnost ukládat záznamy o výstupech základního výzkumu do společné databáze ASEP.

Databáze ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výstupech vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR v úplnosti od roku 1993. Od roku 2012 je možno k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů, od roku 2018 je možno ukládat popsané datové soubory (metadata + datasety). Bibliografické i datové záznamy jsou uloženy v knihovním systému Advanced Rapid Library (ARL) – firmy COSMOTRON s. r. o. – v modulu „Evidence publikační činnosti (EPCA)“, pro plné texty a datasety byla v rámci ARL vytvořena nadstavba – repozitář.

Výsledkem výzkumné činnosti v AVČR jsou publikované a nepublikované výstupy. Počet typů dokumentů v ASEP postupně vzrůstá a datová struktura se rozšiřuje.

Data jsou veřejně přístupná buď prostřednictvím on-line katalogu Repozitář ASEP (2005), nebo lze využít webové aplikace Analytika ASEP (2009) k zobrazení bibliografických přehledů a grafických výstupů ústavů, oddělení i jednotlivých výzkumníků.

Každé pracoviště AV ČR má zodpovědnou osobu – zpracovatele/ku, který/á je správcem veškerých dat pracoviště uložených do ASEP. Zajišťuje zpracování a exporty dat do RIV, provádí kontroly dat, které vytvořili autoři přes anonymní či individuální účty, přiděluje uživatelské účty myASEP.

Knihovna AV ČR koordinuje sběr dat, zajišťuje úpravy a vývoj celého systému, výstupy pro vedení AV ČR a připravuje školení a semináře pro zpracovatele.