Repozitář AV ČR

1. Repozitář vznikl jako nadstavba bibliografické databáze ASEP.  Do repozitáře lze ke všem bibliografickým záznamům uložit plné texty zaměstnaneckých děl tj. děl, které autor vytvořil na pracovišti AV a  datové záznamy s datasety vědeckých pracovníků AVČR.  Bibliografické a datové záznamy mohou být vzájemně provázány.

2. Do repozitáře mohou ukládat plné texty/datasety pracovníci ústavů, které mají  uzavřenou Rámcové licenční smlouvu o ukládání plných textů a datasetů mezi KNAV a ústavem AV ČR. Vkladatel  (autor, zpracovatel či jiná pověřená osoba) ukládá data z prostředí uživatelského účtu myASEP.

3. U každého uloženého plného textu je nastavena forma zveřejnění (veřejně přístupné, nepřístupné) a  jaká verze dokumentu (postprint, preprint, jiná) je uložena.

Veřejně přístupné dokumenty jsou dokumenty, které jsou v repozitáři připraveny ihned ke stažení.  Spoluautoři mohou být žádáni o souhlas se zpřístupněním díla v režimu otevřeného přístupu, následně pak obdrží informaci o uložení dokumentu do repozitáře.  I když se jedná o zaměstnanecká díla, která vydavatel uložit v otevřeném přístupu dovoluje, KNAV doporučuje žádosti o souhlas rozesílat.  Zasílání žádosti o souhlas se zpřístupněním v otevřeném přístupu je v kompetenci ústavů.

Veřejně nepřístupné dokumenty mohou být  poskytnuty na vyžádání, stačí  vyplnit jednoduchý formulář na webu.

4. U každého datového záznamu s uloženým datasetem je zveřejněna licence Creative Commons (případně jiná licence), která informuje uživatele,  jak může s daty nakládat. U datasetů je též nastavena forma zpřístupnění, buď jsou k dispozici ihned v otevřeném přístupu, nebo na vyžádání.

5. Nastavení přístupu je vždy prověřeno zpracovatelem ústavu, aby nedošlo k porušení autorských práv vydavatelů. Zpracovatel též před zveřejněním datasetů kontroluje popis (metadata) a licenci.