OpenAIRE

1. Jaké záznamy jsou sklízeny z Repozitáře ASEP do OpenAIRE
2. Zobrazení záznamu z Repozitáře ASEP v OpenAIRE

 

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) Portál představuje síť otevřených repozitářů, archivů a časopisů, které podporují politiku open access (OA).
OpenAIRE si sklízí přes protokol OAI-PMH záznamy z institucionálních repozitářů, které jsou v databázi OpenDOAR. Záznam musí mít v repozitáři uložen plný text, ať už v OA nebo na vyžádání. Pokud je ve sklízených záznamech uvedena informace o projektech EU, číslo projektu musí mít tvar uvedený v systému CORDIS, pak se údaj exportuje a v OpenAIRE se záznamy propojí s údaji o projektu v CORDIS.

Repozitář ASEP

Repozitář ASEP je institucionálním repozitářem AV ČR. Cca 1x měsíčně jsou sklízeny záznamy publikací přes OAI-PMH protokol do OpenAIRE. V budoucnu budou sklízena i vědecká data.
Pokud potřebujete vykázat publikace na projekt EU, Evropská Komise vyžaduje uložení publikací do repozitáře přizpůsobeného OpenAIRE, což Repozitář ASEP splňuje.

Záznamy sklizené z Repozitáře ASEP do OpenAIRE

Jaké záznamy jsou sklízeny z Repozitáře ASEP do OpenAIRE

  • u záznamu je přiložen plný text, který je volně přístupný nebo na vyžádání,
  • jedná se o článek, knihu, kapitolu v knize, konferenční příspěvek, výzkumnou zprávu, patent,
  • záznam je označen do RIV,
  • datum vydání je mezi roky 2005-2018,
  • u záznamu může být uveden projekt EU.

Upozornění:
1. Je třeba vložit záznam publikace do ASEP včas, indexace v OpenAIRE může trvat i několik týdnů.
2. U publikací s návazností na projekt EU musí být v záznamu správně uvedeno číslo projektu tak, jak je uvedeno v databázi CORDIS.

 

Zobrazení záznamu z Repozitáře ASEP v OpenAire

Po sklizení dat OAI-setem probíhá v OpenAIRE kontrola záznamů. Ověření údajů do autority projektu probíhá v databázi evropských projektů CORDIS.
V případě, že je výsledek uložen ve více repozitářích, v OpenAIRE se vytvoří vždy jeden záznam výsledku s metadaty a odkazy do všech repozitářů. U výsledku je uveden status plného textu. V případě OA je možné získat plný text přes odkaz do repozitáře.