Individuální účet

  Návod na práci ve formulářích ARL       Předregistrace, zápis bib. záznamů, uložení plného textu

 Individuální účet umožňuje uživatelům z AV ČR spravovat své záznamy v ASEP

O zřízení uživatelského účtu si autor požádá vyplněním formuláře Předregistrace. Aktivaci účtu zajišťuje zpracovatel pracoviště a také určuje, jakým způsobem jsou individuální účty využívány (doporučujeme se dohodnout na postupu při zápisu záznamů a přidávání plných textů a datasetů).


 

Po přihlášení se objeví záložka myASEP – rozhraní pro práci se záznamy:
(vlevo menu pro záznamy publikační činnosti a přikládání plných textů, vpravo pro datové záznamy a ukládání datasetů).

 

Bibliografické záznamy/Publikační činnost

„Nový bibliografický záznam“ – pro tvorbu nového bibliografického záznamu jsou tyto možnosti: zápis, import, kopie z již uloženého záznamu. Při zápisu nového záznamu nejdříve vyberete druh dokumentu, otevře se příslušný formulář, vyplníte jednotlivá pole a záznam uložíte. Nové záznamy z WOS a SCOPUS můžete do formuláře naimportovat (ikona importu), upravit a uložit. Lze vytvořit i kopii záznamů, které jste již dříve vytvořil/a. Pro správné vyplnění polí slouží odkaz z  názvu pole, který vede do nápovědy. Podrobný postup pro tvorbu a ukládání nových bibliografických záznamů je v návodu pro individuální uživatele.

„Rozepsané záznamy (neodeslané)“ – Vaše uložené záznamy, které dosud můžete editovat a mazat, neboť nejsou ještě zkontrolovány zpracovatelem a zveřejněny (tj. nelze je vyhledat v online katalogu).

„Všechny záznamy v online katalogu“ – přehled všech zveřejněných záznamů autora (vytvořených autorem, zpracovatelem nebo spolupracujícím ústavem). Bibliografické záznamy již nemůžete editovat (na opravě je třeba se domluvit se zpracovatelem), ale můžete k nim ukládat plné texty a ohlasy.

„Záznamy s uloženým plným textem“ – záznamy, kde je uvedený autor a které mají přiložený plný text.

„Záznamy v ASEP s datasetem v ASEP“ – záznamy zpracované vámi nebo zpracovatelem, kde je uvedená vazba na dataset, uložený v repozitáři ASEP.

„Záznamy v ASEP s datasetem v jiném repozitáři“ – záznamy zpracované vámi nebo zpracovatelem, kde je uvedená vazba na dataset, uložený v jiném repozitáři, než je ASEP.

Datový repozitář

  • Před samotným zápisem datového záznamu (a případným připojením datasetu) je třeba, aby autor  stanovil některé základní údaje datasetu (struktura, formát souborů, vybral licenci a podmínky zveřejnění dat atd.) a v případě zveřejnění ověřil, zda má souhlas spoluautorů. Podrobný popis ukládání datasetů je popsán na stránce Příprava dat.

„Nápověda“ – odkaz do podrobné nápovědy k formulářům ARL.

„Nový datový záznam (metadata)“ – vyplníte formulář a uložíte metadata a datasety. Dokud nezaškrtnete souhlas s Dohodou o uložení datasetů do repozitáře ASEP, máte záznam rozepsaný a můžete se k němu vracet. Jakmile zaškrtnete souhlas, předáváte záznam ke kontrole a nemáte již k metadatům ani k datasetu přístup.

„Rozepsané datové záznamy (neodeslané)“ – Vaše rozepsané záznamy, které můžete editovat/mazat a přikládat k nim či mazat uložené datasety. Až budete mít vše připravené tj. – vyplněna povinná pole (označená hvězdičkou) a uložené příslušné datasety (případně vyplněný odkaz na data v  jiném repozitáři), můžete zaškrtnout souhlas Dohodou o předání metadat a datasetu zpracovateli.

„Záznamy předané ke kontrole zpracovateli“ – po vyplnění povinných polí a kontrole můžete Vaše záznamy zaškrtnutím souhlasu s Dohodou předat ke kontrole zpracovateli.  Zde najdete přehled předaných záznamů, nebudou přístupné k editaci/mazání.

„Všechny datové záznamy v online katalogu“ – Vaše datové záznamy, které prošly formální kontrolou a lze je již vyhledat v online-katalogu ASEP. Přiložené datasety budou zveřejněny podle zvoleného režimu zpřístupnění; pokud se nachází v jiném repozitáři, bude u záznamu odkaz do repozitáře.