Anonymní účet

Anonymní účet – podrobný návod

Anonymní účet slouží k vytvoření bibliografického záznamu v ASEP uživatelem (autorem/autorkou z AV ČR, pověřenou osobou), který nemá svůj individuální účet. Po přihlášení autor vyplní formulář a uloží – tzn. odešle údaje zpracovateli v ústavu. Uložený záznam již nemůže editovat. Zpracovatel záznam zkontroluje a zveřejní v on-line katalogu ASEP.

Anonymní přístup využívají pouze některá pracoviště AV ČR. Další informace, případně uživatelské jméno a heslo poskytne zpracovatel ASEP (osoba odpovědná za zpracování publikační činnosti pracoviště).

 Postup:

  1. Autor se přihlásí z hlavní stránky on-line katalogu ASEP do anonymního uživatelského účtu myASEP.
  2. Po přihlášení vybere nový záznam. Otevře se nabídka druhů dokumentů. V ASEP je možno vybrat z těchto druhů dokumentů. Zvolí si druh dokumentu, vyplní formulář.
    Formulář obsahuje textová pole, roletky s výběrem a tzv. autority, kde je třeba použít rejstříky.
  3. Autor záznam uloží a tím jej odešle ke kontrole zpracovateli, nemá do něj již přístup, může vytvořit nový záznam nebo se z myASEP odhlásit.

 Anonymní uživatelský účet myASEP