Vyřízené požadavky

Jméno Ústav Předmět Požadavek Stav
Drobníková Iveta Ústav analytické chemie AV ČR Online katalog Pokud název výsledku (publikace) obsahuje interpunkční znaménko jiné než tečku (?, !), tak tento symbol zapíšeme spolu s názvem publikace. Tečka za názvem se nadále automaticky zapisuje v citaci v on-line katalogu. Prosíme zvážit možnost úpravy tak, aby se tečka automaticky nepřidávala, pokud již název publikace (výsledku či díla) interpunkční znaménko obsahuje. 0493694 - UIACH-O 2019 CZ eng A - Abstrakt Barboříková, H. - Mikuška, Pavel - Krajčovič, J. Urban aerosol: metals as starters of cellular stress?. vyřízené
Boháček Jan Masarykův ústav a Archiv AV ČR Formuláře V jedné recenzi (publikace typu R) umožnit zanést několik citovaných prací různých autorů. vyřízené
Fyziologický ústav AV ČR Online katalog v asep jsme potrebovali vyuzit zobrazovaci format bibliograficka citace. Zobrazuje se v „ceske“ forme, s udaji Roč., s. …. , ale pro potreby napr. vypisu praci pro zahranicni granty jsme potrebovali citaci bez cestiny vyřízené
Fyzikální ústav AV ČR Online katalog Bylo by možné u třídění vyhledaných záznamů v IPAC podle SYSNO vzestupně umožnit také opačný seznam podle SYSNO sestupně vyřízené
Fyzikální ústav AV ČR Online katalog Bylo-by možné upravit vyhledávání v IPAC tak, aby při volbě vyhledávání „Všechny údaje“ bylo možné vyhledat DOI? (Tak jako je možné vyhledávání DOI v Klientovi). Případně přidat vyhledávací volbu DOI? Vzor údaje, který v IPAC nelze vyhledat, je např. 10.1007/JHEP07(2012)191. vyřízené
  Fyzikální ústav AV ČR formuláře U formuláře výzkumné zprávy souhrnné je nazváno pole objednatele (výzkumu) nakladatel. Je to matoucí, prosím opravit. vyřízené
  Ústav informatiky AV ČR online katalog Pri vyhledani zaznamu pres sysno, jmeno atd se zobrazi napravo linky RIV, WOS, SCOPUS, DOI, ale kdyz se jde k zaznamu pres trvaly link tak tyto udaje chybi. Prosim o jejich doplneni. vyřízené
  Ústav experimentální botaniky AV ČR online katalog U druhu dokumentu „Z" se „ZEMĚ VLASTNÍKA" chybně exportuje do IPACu jako „ZEMĚ VYDÁNÍ". vyřízené
  Sociologický ústav AV ČR online katalog Připomínky k zobrazení bibliografická citace s iniciálami: nadbytečná mezera před dvojtečkou a středníkem: jak u místa vydání, tak u iniciály autora - nepoužitelné do seznamu literatury. vyřízené
  Ústav informatiky AV ČR IPAC Nefunguje třídění podle „Druh dokumentu, autor, název" vyřízené
  Ústav informatiky AV ČR IPAC Zobrazovací formát Bibliografická citace a Bibliografická citace s iniciálami - Zobrazovací formát Bibliografická citace a Bibliografická citace s iniciálami - provést drobné opravy, aby nebo nutné vzniklý seznam dále ručně upravovat: *** článek v periodiku J - po čárce za rokem vydání je Roč. s velkým R na začátku, změnit na roč. s malým r. *** kapitola v monografii M a příspěvek v konferenčním sborníku C a K - rozsah stran po čárce za nakladatelskými údaji je uvozen velkým S. - změnit na malé s. *** Příspěvek ve sborníku abstraktů A2 - sjednotit s C a K - rozsah stran po tečce za nakladatelskými údaji je uvozen velkým S. - změnit tečku na čárku a velké S. na malé s. *** pokud u C, K a M existuje v záznamu edice a číslo, zobrazit je v bibliografické citaci ve stejném tvaru jako je ve zkráceném formátu. vyřízené
  Ústav biologie obratlovců AV ČR formuláře Dáme-li v záznamu ve formulářích dát nahrát přílohu, tak se na nové obrazovce vlevo objeví text [?TX_UPLOADER_RELATED_PAGES] a zůstane tam i po vložení přílohy (jakoby druhá vrstva v Exploreru, jiný prohlížeč jsem nezkoušela) vyřízené
  Fyziologický ústav AV ČR online katalog zobrazení koresp. autora v exportu vyřízené
dotaz z pracovního semináře   formuláře Posun ve formuláři - tabelátor vyřízené
dotaz z pracovního semináře   formuláře Editor - smazání dalších nabídek vyřízené
dotaz z pracovního semináře   formuláře Kalendář - nabídka téhož, nebo následujícího měsíce vyřízené
dotaz z pracovního semináře   online katalog Úprava ZF uživatelský J (2x název) vyřízené
dotaz z pracovního semináře   formuláře Výběr formuláře dle počátečního písmena vyřízené
dotaz z pracovního semináře   online katalog Zobrazení pubmed ID vyřízené
dotaz z pracovního semináře   formuláře V kontrolách upozornění, že není záznam odevzdán do RIV vyřízené
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   1. při zápisu nového záznamu není vpravo nahoře ikona Uložit téměř kliknutelná, natož aby bylo vidět, kdo je přihlášený, nebo ikona pro odhlášení. Když zmenším obrazovku ctrl+minus, nejsou jednotlivé řádky pro zápis absolutně viditelné. Široký monitor nevlastním a zmenšovat si obrazovku kvůli uložení nebo odhlášení se mi zdá trochu nepraktické. vyřízené
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   1) Pole Projekt/Grant - poté, co ručně napíšu číslo projektu, hodilo by se, aby po kliknutí na „zeměkouli" mě to hodilo rovnou na vyhledaný projekt, a ne aby to vyhodilo tabulku pro hledání v autoritách, kdy opět musím ručně naťukat nebo zkopírovat číslo projektu a dát vyhledat. Takhle to funguje v předchozích formulářích. vyřízené
  Ústav makromolekularní chemie AV ČR   - krok, kdy se vybírá, nejdříve databáze („zeměkoule") by mohlo být propojeno s okýnkem zadávání tak, aby se to co se napíše do formuláře, pak znovu objevilo po přepnutí do databáze a nemuselo se psát znovu vyřízené
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   3) nejasne vysvetleny zapis rozsahu od-do v kapitole z monografie. Pise se do jednoho radku? vyřízené
  Ústav makromolekularní chemie AV ČR   - z roletek se vybírá podle zkratek (nevím, jak má kdo zvyklosti, ale spíše bych preferovala zápis dle názvu např. angličtina - vybírá se eng, obory např. makromolekurlání chemie - vybírá se CD) vyřízené
  Astronomický ústav AV ČR   Ve formuláři stále naskakuje jenom ikona „Vrátit z IPAC." Když zapíši nový zaznam → kliknu na ikonu „Vrátit" → změní se na „Odeslat" → potvrdím odeslat (dokonce se objeví malé okno, že záznam byl odeslán) → ale záznam je stále neodeslaný. Viz sysno 0452412 +0452414 (oba záznamy jsem určitě do IPAC odesílala). vyřízené
  Ústav makromolekularní chemie AV ČR   - automatické přibývání autorů, klíčových slov, apod. (vždy alespoň o jedno) vyřízené
  Fyzikalní ústav AV ČR   Bylo by přecejen možné přidat do formuláře ARL do bibliografických údajů pole číslo článku (article number), jako mají jiné databáze (např. ČVUT, či WoS atd)? vyřízené
  Fyzikalní ústav AV ČR   Chybné mezery na začátku zápisu polí pridělávají při kontrole a opravách mnoho zbytečné práce. Bylo by možno, že by je systém sám toleroval (odstraňoval), jako jiné systémy (např. WoS)? vyřízené
  Biologické centrum AV ČR   Za BC se mi ve formulářích MY ASEP zobrazují NOVĚ záznamy i ostatních zpracovatelek BC. vyřízené
  Biologické centrum AV ČR   Je možné aby, jako v předešlých formulářích, měla každá zpracovatelka pouze svoje zapsané záznamy za ústav? vyřízené
  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovskeho AV ČR   V textu nových formulářů (abstrakt) se neobjevují speciální znaky - řecká písmena, matematické symboly apod. vyřízené
  Ústav makromolekularní chemie AV ČR   - je trochu matoucí, že okno zápisu zůstává i po uložení stále otevřeno, uzavře se až křížkem na horní liště po úplném ukončení, další zápisy se přidávají na sebe vyřízené
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   pokud už jednou zapíšu nějakého autora, projekt, rok, ročník, název atd., aby při příštím zápisu mi to našeptalo, urychlilo by to práci vyřízené
    formuláře Posun při přidání autora na nového autora vyřízené
    formuláře V jedné recenzi (publikace typu R) umožnit zanést několik citovaných prací různých autorů. vyřízené
      chybí odkaz na vytvoření citace/recenze do báze ohlasů vyřízené
      editace oddělení ve formuláři vyřízené
      řazení od nejvyššího sysna vyřízené
      070 - autor default vyřízené
      vložit celkový editovatelný počet autorů, pořadí vyřízené
      mazání mezery na začátku pole vyřízené
    autority autorů odkazovat vždy do rejstříku, při použití lupy k odsouhlasení autora vyřízené
    autority autorů nabízet seznam autorů seřazený dle příjmení (listování) po použití lupy vyřízené
      Vložení „zapomenutého" autora mezi autory vyřízené
      Záznam B nebo G pořízený přes nový formulář vyřízené
      1/ zobrazení ve formátu zkráceném a od něj odvozených (tj. bez záhlaví a návaznosti, + s citacemi) vydavatelské údaje se zobrazují v chybném pořadí:rok : místo vydání : vydavatel vyřízené
      2/ nezobrazuje se údaj s. za počtem stran - ve starých formulářích se do záznamu automaticky doplnil při uložení (v klientu je jiné pořadí podpolí u 210, viz sysno 0452932 nebo 0453212) vyřízené
      Příspěvek na konferenci pořízený přes nový formulář: v IPAC se zobrazí pouze datum začátku akce, a to ve formátu rrrrmmdd (místo dřívějšího dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) (např. sysno 0452804 ) vyřízené
        vyřízené
      ve ZF se nezobrazuje zdrojový dokument (J, M, C, A2) vyřízené
      Odstranit automaticky přidané výskyty u autorit konferencí, sborníků, periodik - to jsme požadovaly pouze u autorů, tady to nemá smysl a mate to. vyřízené
    pobočky aktuální rok sběru - pouze záznamy daného zpracovatele vyřízené
    Chyba mazání pole Pokud vymažu zadané periodikum, projekt, konferenci, spolupracující instituci nemůžu psát do pole - je šedé vyřízené
    úprava formátu RIV správné zobrazení - ostatní, dvojité zobrazení názvu sborníku Formulář - defaultně nastavit 070 - Autor vyřízené
    Klíčová slova Formulář - defaultně nastavit pole pro 3 klíčová slova vyřízené
    Prázdný blok polí autora Formulář - po zapsání autora by se měl vložit nový prázdný blok polí pro dalšího autora vyřízené
    Lupa v ASEP po zadání sysna do vyhledávacího okna v menu „ASEP", fungující lupa vyřízené
    Okna vyskakování, úprava horního menu, aby se nemuselo neustále používat zmenšení, zvětšení vyřízené
    Barva celkové barevné zvýraznění vyřízené
    Odhlášení současné odhlášení z ASEP formulářů/myASEP vyřízené
    Autority obecně aby se při zapsání autority do okna, „poklikem" na lupu zobrazila přímo daná autorita vyřízené
    Formulář M chyba textu v zobrazení stran „do" vyřízené
    Akronym Do ZF zkráceného byl přidán AKRONYM u projektu EU vyřízené
    úprava formátu RIV správné zobrazení - ostatní, dvojité zobrazení názvu sborníku vyřízené
      nový druh třídění záznamů - dle SYSNO vyřízené