Publons (ResearcherID)

Publons

Co je Publons
Nastavení účtu
Import záznamů
Hromadný import záznamů
Autority WOS a jejich propojení s Publons


Co je Publons

Publons je služba v rámci Web of Science (WOS), umožňující evidenci editorské práce (recenzí) autora ; po sloučení s ResearcherID účet obsahuje i publikace autora. Díky propojení s WOS je možné sledovat u prací i počty citací a různé další metriky.

Nastavení účtu

V  nastavení účtu je důležité uvádět varianty jmen (důležité zejména pro autorské profily ve WOS – viz níže), pod kterými autor publikuje, obory výzkumu a zda budou metriky prací viditelné. Doporučeno je doplnit další autorské identifikátory.
Kromě nastavení afiliací se zde uděluje povolení pro sdílení prací a grantových posudků.
Zde si také autor nastaví, zda je autor k dispozici jako editor, zda mohou časopisy přidávat do účtu jeho recenze a zda se informace o recenzích a jejich plné texty mají zobrazovat.

Import záznamů

Autorovi se nabízí k importu práce z WOS (na základě jména autora a mailu), lze sychnronizovat účet s ORCID, vyhledat práci podle DOI, názvu, identifikátoru PubMed nebo ArXiv, případně naimportovat data ze souboru csv, ve formátu RIS nebo BibTex.

Hromadný import záznamů

Ačkoli administrátorská správa již není v provozu, je možné naimportovat hromadně práce autorů do účtů Publons. Administrátor připraví soubory s údaji o autorech a publikacích podle pokynů a odešle na data@publons.com. Profily autorů budou aktulizovány, publikacím ve WOS budou přiřazeny identifikátory RID a autoři budou informováni o změnách v jejich profilech.
Podrobnější informace ZDE.

Autority WOS a jejich propojení s Publons

Ve WOS byly vytvořeny profily – autority autorů. Nejedná se o publikace, ale o automaticky vytvořené sady publikací, vztahující se ke konkrétnímu autorovi. Profily mohou být duplicitní (změna oboru, uvedení identifikátorů,různé afiliace a maily autora, formy jména atd). Počítá se s tím, že autoři si profily spojí a upraví a připojí k Publons. Údaje o autorech mohou upravovat i jiní uživatelé, kteří se přihlásí do WOS. Návrhy ke změně jsou odeslány do WOS. Jakmile si autor spojí autoritu se svým účtem Publons, je pro okolí uzamčený.
Může se stát, že jsou profily nesprávně sloučeny (jiné afiliace, identifikátory), potom je třeba kontaktovat podporu.

Postup:

  • Ve vyhledávání WOS – Author search – podle jména nebo identifikátoru
  • Autoři potvrdí, že je profil jeho (může jich mít více – změna oboru, spoluprací, změna jména). Pokud zde má více profilů, je nutné je zkombinovat, spojí si profil s Publons. Pokud má autor v Publons i jiné identifikátory, profil ve WOS se aktualizuje (např. doplní o ORCID).
  • Po propojení profilu s Publons si autor v profilu odstraní publikace, které mu nepatří (může to udělat i někdo jiný, zadá pak svoje údaje – viz Improve author records). Odstraněné práce zůstanou v evidenci ve WOS, pro případnou změnu. Jakmile autor prohlásí osobně, že se jedná o jeho autorský profil, nikdo jiný už tam nemůže
  • Přiřazení prací do Publons přidá ResearcherID všem přiřazeným pracím.
  • Improve this author record – může každý, kdo je přihlášen do WOS, navrhnout změny, ve WOS to posoudí.