ORCIDiD


 

Co je ORCIDiD?

ORCIDiD se postupně stává globálním jedinečným identifikátorem výzkumníků, jeho vytvoření doporučují vydavatelé (např. Elsevier, Springer a další), poskytovatelé finanční podpory, správci databází (WOS, SCOPUS, CROSSREF, ISNI, ….). V řadě zemí je doporučeno jeho užívání na národní úrovni (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Austrálie), na úrovni univerzit (Dánsko), nebo poskytovatelé finanční podpory (Portugalsko, Španělsko, Rakousko). Evropská komise v programu HORIZONT2020 též doporučuje vytvoření tohoto identifikátoru. Všechna ORCIDiD jsou uložena v registru identifikátorů ORCID.  

Přidělení ORCIDiD je zdarma a může si o něj zažádat každý výzkumník, který bude souhlasit s podmínkami na http://orcid.org.

Proč si vytvořit ORCIDiD?

  • Jednoznačná identifikace autora v publikaci. Vydavatelé a poskytovatelé používají ORCIDiD k uspořádání svých databází, kdy metadat článků k autorům přidávají číslo ORCIDiD, následně pak lze podle ORCIDiD hledat díla autora např. ve WOS, SCOPUS.
  • Přehledné uspořádání identifikátorů výzkumníka. Výzkumník má v průběhu času přiřazenu řadu identifikátorů, které využívá on, nebo různé systémy k jeho jednoznačné identifikaci. Vytvořením profilu ORCID lze uložit na jedno místo odkazy, které vědec aktuálně využívá (např.  na aktuální webové stránky do profilu RID nebo do SCOPUS přes AIS…).


Jak se ORCIDiD vytvoří?

Výzkumník vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách http://orcid.org., informace o jeho ORCIDiD mu příjde E-mailem. Výzkumník by měl mít pouze jeden účet ORCID. Pokud má jedna osoba vytvořeno několik účtů, tak požádá o uzavření duplicitních účtů.

regidtrace


Vyplnění profilu

Řada výzkumníků nemá v profilu zveřejněny vůbec žádné informace, ORCIDiD lze použít pouze jako identifikaci do manuskriptu vydavatele. Příklad profilu, kde je vyplněna a zveřejněna většina údajů o autorovi (životopis, vzdělání, projekty, výstupy, RID, AIS) : http://orcid.org/0000-0002-4931-7960

Nastavení přístupu k infromacím:

Výzkumník nastaví, přístup k údajům (komu budou přístupné informace v životopise, o  zaměstnání, projektech a výstupech). Nastavení může podle potřeby měnit.  Možnosti: každý – veřejně přístupná informace, důvěryhodné strany – vybraní uživatelé, pouze já.

O_profil

Vložení výstupů (děl)

Jsou tři možnosti, jak vložit výstup do profilu: importem z vybraných databází, manuálně vyplněním formuláře, z textového souboru, kde jsou data uložena ve formátu BiBTeX.

1. Import z databází – povolením přístupu k vybraným databázím

Popis všech databází a možností: http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-import-works-website-user

CrossRef – jednotlivé výstupy, které mají DOI

The CrossRef Metadata Search integrates with ORCID. If your are logged into ORCID the search results will include a button to add works to your ORCID record. This tool is recommended for searching for individual works to add and will let you find and add works by DOI.

Europe PubMed Central

The Europe PubMed Central integration allows you to locate your works via search then link the works into your ORCID account. This tool is recommended for adding multiple published articles and patents to your ORCID record.

ISNI2ORCID search and link – pro přidání knih (kdo má ISNI)

The ISNI2ORCID search and link allows users to link their ORCID and ISNI records, it can also be used to import books associated with the author’s ISNI. This tool is recommended for adding books.

ResearcherID – pro ty co mají RID

If you have a profile at ResearcherID you can link works from it into your ORCID record, or send information from ORCID to Researcher ID. This tool is recommended to anyone with the ResearcherID account.

Scopus Author ID

You can link publications associated with your Scopus Author ID, for more information see linking your ORCID and Scopus Author ID. This tool is recommended for adding multiple published articles to your ORCID record.

2. Vyplnění formuláře

form

3. Import – BibTeX

Data se uloží do textového souboru ve formátu BibTeX a naimportují se do profilu.


Nastavení účtu

Příklad nastavení účtu, u všech položek mohu nastavit přístup, u vybraných databází je vidět, co mají z mého účtu k dispozici.

O_nastav


Co dělat, když má výzkumník několik ORCIDiD?

Pokud výzkumník zjistí, že má vytvořeno více účtů, ponechá si jeden a požádá o uzavření zbylých účtů přes podporu: support@orcid.org.

Pokud nechce výzkumník účet dále používat, má možnost účet uzavřít.

uzav