ORCIDiD

Co je ORCIDiD?


 

Co je ORCIDiD?

ORCIDiD se postupně stává globálním jedinečným identifikátorem výzkumníků, jeho vytvoření doporučují vydavatelé (např. Elsevier, Springer a další), poskytovatelé finanční podpory, správci databází (WOS, SCOPUS, CROSSREF, ISNI, ….). V řadě zemí je doporučeno jeho užívání na národní úrovni (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Austrálie), na úrovni univerzit (Dánsko), nebo poskytovatelé finanční podpory (Portugalsko, Španělsko, Rakousko). Evropská komise v programu HORIZONT2020 též doporučuje vytvoření tohoto identifikátoru. Všechna ORCIDiD jsou uložena v registru identifikátorů ORCID.    Z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 žádá i Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace výzkumné organizace, aby zavedly ORCID hlášení výzkumníků pro bibliometrizovatelné výsledky s rokem uplatnění 2020 a dále.

Přidělení ORCIDiD je zdarma a může si o něj zažádat každý výzkumník, který bude souhlasit s podmínkami na http://orcid.org.

Proč si vytvořit ORCIDiD?

  • Jednoznačná identifikace autora v publikaci. Vydavatelé a poskytovatelé používají ORCIDiD k uspořádání svých databází, kdy metadata článků k autorům přidávají číslo ORCIDiD, následně pak lze podle ORCIDiD hledat díla autora např. ve WOS, SCOPUS.
  • Přehledné uspořádání identifikátorů výzkumníka. Výzkumník má v průběhu času přiřazenu řadu identifikátorů, které využívá on, nebo různé systémy k jeho jednoznačné identifikaci. Vytvořením profilu ORCID lze uložit na jedno místo odkazy, které vědec aktuálně využívá (např.  na aktuální webové stránky do profilu RID nebo do SCOPUS přes AIS…).


Jak se ORCIDiD vytvoří?

Výzkumník vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách http://orcid.org., informace o jeho ORCIDiD mu příjde E-mailem. Výzkumník by měl mít pouze jeden účet ORCID. Pokud má jedna osoba vytvořeno několik účtů, tak požádá o uzavření duplicitních účtů.

Nový ORCID účet vytvoříte následovně:

1. Otevřete internetový prohlížeč na ​https://orcid.org/​. V pravém horním rohu můžete změnit jazyk na češtinu.

2  Zobrazte si “PŘIHLÁSIT SE/REGISTROVAT SE”

3. Přejděte na registrační stránku ​ a vyplňte informace potřebné pro založení účtu. Doporučuje se vyplnit i sekundární email, pokud používáte pro vytvoření účtu pracovní email (je potřeba mít přístup k emailu pro některé události spojené se správou účtu, například získávání zapomenutého hesla). Další emaily se dají přidat i později v nastavení účtu.

4. Zvolte viditelnost vašeho ORCID profilu, potvrďte Podmínky užití a potvrzením formuláře dokončete registraci. Po dokončení registrace vám bude zaslán email s ověřovacím odkazem. Pokud vám takový email nedorazí během pár minut, můžete si nechat zaslat nový po přihlášení ke svému účtu. Se založeným účtem se můžete přihlásit pomocí emailu a hesla použitých při registraci. Nyní si také můžete připojit jinou autorizační bránu pro přístup k vašemu iD (Facebook, Google). Tento krok je volitelný.

Návod na vytvoření ORCID na webu Rady vlády

Na internetu existuje řada videnávodů na založení ORCID.


Vyplnění profilu

Řada výzkumníků nemá v profilu zveřejněny vůbec žádné informace, ORCIDiD lze použít pouze jako identifikaci do manuskriptu vydavatele. Příklad profilu, kde je vyplněna a zveřejněna většina údajů o autorovi (životopis, vzdělání, projekty, výstupy, RID, AIS) : http://orcid.org/0000-0002-4931-7960

Nastavení přístupu k informacím:

Výzkumník nastaví, přístup k údajům (komu budou přístupné informace v životopise, o  zaměstnání, projektech a výstupech). Nastavení může podle potřeby měnit.  Možnosti: každý – veřejně přístupná informace, důvěryhodné strany – vybraní uživatelé, pouze já.

O_profil

Vložení výstupů (děl)

Služba ORCID nabízí čtyři možnosti  připojování prací (publikací, data-setů,konferenčních příspěvků atp..) k iD výzkumníka. Kromě manuálního vypisování všech metadat je možné přidat nové práce pomocí vyhledávacího průvodce (Import za použití externích vyhledávačů), pomocí různých identifikátorů.

Postup pro přidání nového díla je následující:

  1. Otevřete si váš ORCID přehled (​https://orcid.org/my-orcid​).
  2. Klikněte na tlačítko “+ Add works” v záložce prací (Obrázek 4).
  3. Vyberte si metodu přidání (popsáno nížei).
  4. Postupujte podle kroků zvolené metody pro dokončení přidávání nové práce.

Způsoby přidání díla

Pro přidání nových prací k ORCID profilu se dají použít čtyři různé způsoby:

1.“Hledat & odkazovat” pomocí externích databází

2.Použití identifikátoru pro importování dat

3.Importovat data z BibTeX

4.Mamuální přidání prostřednictvím formuláře

 

ORCID tým doporučuje použití první možnosti, protože  hrozí nejnižší riziko korupce dat. Práce přidané touto metodou jsou propojené se systémem, ze kterého byly převzaté, a tedy je zaručené, že práce vystavené na daném ID  jsou vždy aktuální.


Co dělat, když má výzkumník několik ORCIDiD?

Pokud výzkumník zjistí, že má vytvořeno více účtů, ponechá si jeden a požádá o uzavření zbylých účtů přes podporu: support@orcid.org.

Pokud nechce výzkumník účet dále používat, má možnost účet uzavřít.

uzav