Identifikátory


Identifikace vědeckých pracovníků

Zavedením trvalého jedinečného identifikátoru výzkumníka se vyřeší jednoznačné přiřazení výstupů a dalších profesních aktivit danému vědeckému pracovníkovi

Výzkumníci  během svého vědeckého působení mění příjmení (provdané autorky), příjmení a jména výzkumníků na publikacích se liší tvarem zápisu (celé jméno, iniciála, s diakritikou, bez diakritiky), afiliace v dokumentech se mění podle pracovišť, kde pracují – vzhledem k časté mezinárodní spolupráci mohou být uváděna tuzemská i zahraniční pracoviště, případně několik pracovišť současně. Často není jednoduché přiřadit výstupy a další profesní aktivity vědcům, kteří mají shodná jména, natož když ještě pracují ve stejném oboru. Jednoznačná identifikace je důležitá nejen pro výzkumníky, aby mohli prezentovat výsledky své vědecké činnosti, ale využívá se též pro hodnocení autorů a pracovišť, vydavatelům a poskytovatelům finančních podpor zjednodušuje administrativu a usnadňuje organizaci databází.

Charakteristika (vybraných) identifikátorů

Identifikátor ResearcherID (RID) –  příklad RID

 • má význam pro vědce, kteří mají uloženy záznamy ve WOS
 • přidělen na základě vytvoření uživatelského účtu, sloučen s platformou Publons
 • veřejné metriky nad výstupy ve WOS (h-index, spolupráce, citační analýza)
 • import/export výstupů z/do ORCID
 • import jakýchkoliv dalších výstupů
 • propojení autorského profilu ve WOS s účtem RID (Publons)

Author Identifier SCOPUS (AIS)příklad AIS

 • je automaticky přidělován autorům ve SCOPUS (případné chyby odstraněny na požádání)
 • veřejné metriky nad výstupy ve SCOPUS (h-index, spolupráce, citační analýza)
 • import výstupů do ORCID

ORCIDiDpříklad ORCIDiD

 • celosvětově podporovaný a rychle se rozvíjejícím identifikátor
 • podpora vydavatelů – uložením identifikátoru do metadat publikací => jednoznačná identifikace v CROSSREF, WOS, SCOPUS 
 • podpora poskytovatelů
 • přidělen na základě vytvoření uživatelského účtu
 • import/export výstupů z/do RID
 • import výstupů z AIS, CROSSREF, ISNI, PubMED… do ORCID
 • umístěním odkazů propojuje všechny identifikátory

vedidk – příklad vedidk

 • přiřazen autorům, kteří mají rodná čísla v RIV, CEP

ISNI – příklad ISNI

 • autoři knih
 • import výstupů do ORCID

Důležité je, aby měl výzkumník pouze jeden identifikátor v každém systému.


WOS, SCOPUS a ORCIDiD

RID i AIS podporují ORCIDiD, jednak tím, že dle ORCIDiD je možné v obou systémech hledat a převádět záznamy z jednoho uživatelského účtu na druhý.

Příklad: identifíkátor RID            identifikátor AIS

O_RID_AIS

ORCIDiD autorů v záznamu ve WOS:orcidvzazn


Identifikace v RIV a CEP

Domácím autorům v CEP a RIV je přiřazen identifikátor vedidk.  Lze podle něj hledat, tedy najít jednoznačně výsledky i přidělené projekty výzkumníka napříč jeho působnosti v různých organizacích v ČR, i s různými tvary jmen (provdané autorky). Identifikátor je vytvořen na základě rodných čísel (RČ nelze z něj odvodit), není proto přiřazen výzkumníkům, kteří jsou sice domácími tvůrci, ale nemají rodné číslo. 

tvurci_ID

Dle vedidk lze v CEP i v RIV hledat:

RIV_hled


Identifikace v ASEP

Do ASEP lze zapsat identifikátory RID, AIS, ORCIDiD, vedidk a GOOGLESCHOLAR.

Postup:

 1. Ujistíme se, že má výzkumník přiděleno pouze jedno identifikační číslo v rámci jednoho systému. Pokud se stane, že má v rámci jednoho systému více ID, každý systém umožňuje uzavření duplicitních ID.
 2. Zapíšeme ID přes formuláře do autority autora.

 

Všechny uložené identifikátory v ASEP se zobrazují u autora v online katalogu (uživatelský formát), nebo na Analytikách ASEP u bibliografií autora.

ipacid

ID