Individuální uživatel

 1. Publikační čínnost
 2. Datové záznamy a datasety

publikace(vlevo)/data(vpravo)

myASEP

1. Publikační činnost

 • „Nový záznam“ – pro tvorbu nového bibliografického záznamu jsou tyto možnosti: zápis, import, kopie z již uloženého záznamu. Při zápisu nového záznamu nejdříve vyberete druh dokumentu, otevře se příslušný formulář, vyplníte jednotlivá pole a záznam uložíte. Nové záznamy z WOS a SCOPUS můžete do formuláře naimportovat (ikona importu), upravit a uložit. Lze vytvořit i kopii záznamů, které jste již dříve vytvořil/a. Pro správné vyplnění polí slouží odkaz z  názvu pole, který vede do nápovědy. Podrobný postup pro tvorbu a ukládání nových bibliografických záznamů je v návodu pro individuální uživatele.

Záznamy vytvořené autorem – týká se pouze záznamů, které vytvořil autor, pokud nezapisujete záznamy, jsou odkazy prázdné

 • „Všechny záznamy v online katalogu„ – zde najdete záznamy, které jste vytvořil/a za všechny roky sběru.
 • „Zveřejněné v online katalogu“ – vaše záznamy, které prošly kontrolou u zpracovatele/ky a jsou vyhledatelné v online katalogu. Bibliografické záznamy již nemůžete editovat (možná domluva se zpracovatelem), ale můžete k nim ukládat plné texty, ohlasy a datasety.
 • „Nezveřejněné v online katalogu“ – Vaše uložené záznamy, které dosud můžete editovat a mazat, neboť nejsou ještě zkontrolovány zpracovatelem a zveřejněny (tj. nelze je vyhledat v online katalogu).

Přehledy záznamů (v on-line katalogu)

 • „Záznamy autora v IPAC“ – přehled všech zveřejněných záznamů autora (vytvořených autorem, zpracovatelem/kou nebo spolupracujícím ústavem).
 • „Záznamy s uloženým plným textem“ – záznamy, kde je uvedený autor a které mají přiložený plný text.
 • „Bibliog. záznam v ASEP s datasetem v ASEP“ – záznamy zpracované vámi nebo zpracovatelem/kou, kde je uvedená vazba na dataset, uložený v repozitáři ASEP.
 • „Bibliog. záznam v ASEP s datasetem v jiném repozitáři“ – záznamy zpracované vámi nebo zpracovatelem/kou, kde je uvedená vazba na dataset, uložený v jiném repozitáři, než je ASEP.

2. Datové záznamy a datasety

Před samotným zápisem datového záznamu (a případným připojením datasetu) je třeba, aby autor/ka  stanovil/a některé základní údaje datasetu (struktura, formát souborů, vybral/a licenci a podmínky zveřejnění dat atd.) a v případě zveřejnění ověřil/a, zda máte souhlas spoluautorů. Podrobný popis ukládání datasetů je popsán na stránce Příprava dat.

 • „Nový datový záznam (metadata)“ – vyplníte formulář a uložíte metadata a datasety. Dokud nezaškrtnete souhlas s Dohodou o uložení datasetů do repozitáře ASEP, máte záznam rozepsaný a můžete se k němu vracet. Jakmile zaškrtnete souhlas, předáváte záznam ke kontrole a nemáte již k metadatům ani k datasetu přístup.
 • „Rozepsané datové záznamy“ – Vaše rozepsané záznamy, které můžete editovat/mazat a přikládat/mazat uložené datasety, dokud nemáte vše připravené tj. – vyplněna povinná pole (označená hvězdičkou) a uložené příslušné datasety (případně vyplněný odkaz na data v  jiném repozitáři).
 • „Záznamy předané ke kontrole zpracovateli“ – po vyplnění povinných polí a kontrole můžete Vaše záznamy zaškrtnutím Souhlasu předat ke kontrole zpracovateli/ce.  Zde najdete přehled předaných záznamů, nebudou přístupné k editaci/mazání.
 • „Všechny datové záznamy“ – Vaše datové záznamy, které prošly formální kontrolou a lze je již vyhledat v online-katalogu ASEP. Přiložené datasety budou zveřejněny podle zvoleného režimu zpřístupnění; pokud se nachází v jiném repozitáři, bude u záznamu odkaz do repozitáře.