Kódy poskytovatelů

GA AV ČR Akademie věd
GA BIS Bezpečnostní a informační služba
GA ČBÚ Český báňský úřad
GA ČSÚ Český statistický úřad
GA ČUZ Český úřad zeměměřičský a katastrální
GA ČR Grantová agentura ČR
GA MDS Ministerstvo dopravy
GA MF Ministerstvo financí
GA MI Ministerstvo informatiky
GA MK Ministerstvo kultury
GA MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
GA MO Ministerstvo obrany
GA MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
GA MPS Ministerstvo práce a sociálních věcí
GA MS Ministerstvo spravedlnosti
GA MŠk Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GA MV Ministerstvo vnitra
GA MZd Ministerstvo zdravotnictví
GA MZe Ministerstvo zemědělství
GA MŽP Ministerstvo životního prostředí
GA MZV Ministerstvo zahraničních věcí
GA NBÚ Národní bezpečnostní úřad
GA SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
GA TA ČR Technologická agentura ČR
GA ÚV Úřad vlády ČR
GA ÚSC Územně správní celky