Bibliografie autorů

Bibliografie autorů je stránka se seznamem autorů, kteří publikovali za daný ústav. Lze zobrazit jen současné pracovníky ústavu, případně najít hledaného autora vyplněním pole „hledat“. Odkazy u jmen autorů vedou na webovou stránku autora na Analytikách ASEP.

Pokud má autor přidělen identifikátor (číslo ID) v databázi WOS, u jeho jména se v seznamu autorů objevuje ikonka s odkazem do databáze ResearcherID ve WOS. Ikonky všech identifikátorů se zobrazují na osobních stránkách autorů (Scopus, ORCID).

Identifikátory vědeckých pracovníků zajišťují jednoznačnou identifikaci vědce a jeho vědeckých výstupů a projektů i při použití různých variant jmen a různých afiliací. Jeden univerzální identifikátor neexistuje, proto je možno do ASEP uložit k jednomu vědeckému pracovníkovi celkem pět identifikátorů: RID – ResearcherID (WOS), SAI – Scopus Author Identifier (SCOPUS), ORCID – Open Researcher and Contributor ID, ID RIV (vedidk) – RIV a Google ID – ID Google Scholar.

Identifikátor ResearcherID (RID) mají vytvořen všichni současní pracovníci ústavů AV ČR, kteří publikují ve WOS. 

Bibliografie autorů