Projekty CEP, RVO

Návaznost na projekty a institucionální podporu (RVO)

U každého ústavu/autora lze zobrazit výstupy k projektům (od roku 2001), kde je ústav/autor příjemcem nebo spolupříjemcem finanční podpory. Zvláštní pozornost je věnována projektům výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků uložených v databázi Centrální evidence projektů VaVaI (CEP). U těchto projektů je uveden odkaz do databáze CEP http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do.

Je možné zobrazit pouze projekty určitého poskytovatele. Výběr Projekty CEP bez výsledku informuje, které projekty nemají dosud výsledek v RIV. Nově jsou v ASEP evidovány zahraniční a ostatní tuzemské projekty, je zde možnost výběru a zobrazení těchto projektů. U každého projektu je seznam výsledků odevzdaných do RIV, včetně odkazů na jejich ohodnocení, a odkaz do on-line katalogu s výběrem těchto výsledků.

Výsledky navázané na institucionální podporu/výzkumné záměry je možno zobrazit jako bibliografické přehledy, nebo v tabulce, kde jsou uvedeny počty záznamů vybraných druhů dokumentů za vybrané časové období.

Vyhledaná data lze vytisknout, uložit v pdf nebo exportovat záznamy do formátu excel (csv).

Podpora - projekty ústavu

Institucionální podpora - záznamy