Publikace ASEP

Publikace ASEP zobrazí přehledy bibliografických záznamů. Výběr je možné zúžit na vybrané roky, druhy dokumentů, záznamy nahlášené do databáze Rejstřík informací o výsledcích (RIV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zobrazí se prvních 50 záznamů, každou stránku je možné vytisknout, uložit v pdf nebo exportovat do formátu excel (csv).  Vyhledané záznamy lze třídit a zobrazit dle několika předdefinovaných druhů třídění a zobrazovacích formátů.

U každého záznamu jsou zobrazeny dostupné odkazy do databází RIV, WOS, SCOPUS, DOI případně další odkazy, které doplňují informace o výsledku, nebo umožňují poskytnutí plného textu. Odkazy do databáze WOS či SCOPUS umožňují, pokud uživatel má přístup do těchto databází, si ihned prohlédnout citace daného výsledku, odkaz DOI uživatele nasměruje k dalším možnostem získání plného textu. Všem záznamům je přidělen jednoznačný trvalý identifikátor prostřednictvím systému Handle. Handle je jednoduchý a trvalý identifikátor odkazující k URL objektu.

Pokud je plný text výsledku uložen v repozitáři ASEP, u záznamu je ikonka a link. Ikonka ukazuje, zda jsou záznamy přístupné v režimu open access nebo na vyžádání.

Publikace ASEP