Statistiky

Záložka Statistiky obsahuje data grafických přehledů pro jednotlivé subjekty – ústav, oddělení, či autora, ke kterému se váží. Data jsou aktualizována denně a lze je exportovat do pdf, vytisknout tabulku či stránku,  uložit či vytisknout grafy.

 

Počty záznamů umožní výběr druhů dokumentů za zvolené časové období.

Statistiky pro ústav – počty záznamů

 

Přehled oddělení zobrazí v jedné tabulce počty záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období všech oddělení ústavu.

Statistiky pro ústav – přehled oddělení

Přehled periodik nabízí seznam vybraných periodik (všechna periodika, impaktovaná nebo neimpaktovaná periodika) a počet publikovaných článků v těchto periodikách za zvolené časové období.

Statistiky pro ústav – přehled periodik

 

Přínos autorů umožňuje zadat a zobrazit počty a skladbu výsledků pro konkrétní autory z ústavu, u každého zobrazeného jména autora je odkaz na jeho osobní stránku v Analytikách ASEP.

Statistiky oddělení – přínos autorů