Vědní oblasti

Vědní oblasti (nabídka na horní liště) obsahuje výsledky vědecké práce pro vědní oblasti. Ústavy AV ČR jsou rozděleny podle oborového zaměření do tří skupin:

  • I. Vědy o neživé přírodě,
  • II. Vědy o živé přírodě a chemické vědy,
  • III. Humanitní a společenské vědy. 

Každá oblast je rozdělena podrobněji na sekce. Je možné zobrazit grafické přehledy pro vybraný subjekt.

 

Počty záznamů –  nabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro jednotlivé oblasti, sekce i celou AV ČR.

I. vědní oblast - počty záznamů

 

I. vědní oblast - počty záznamů

 

Počty záznamů všech VO –  přehledy všech vědních oblasti a možnost jejich vzájemného porovnání.

Porovnání vědních oblastí

 

Sekcenabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro sekce a jednotlivé ústavy spadající do sekcí.

Přehled publikací pro 1. sekci

 

Celá AV ČRnabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro celou AV ČR.

Spektrum publikací pro celou AV ČR

 

Přehled všech ústavůnabídka grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro jednotlivé ústavy AV ČR.

Přehled všech ústavů

 

Přehled všech ústavů