Čištění databáze

Čištění databáze – III. fáze

Připravili jsme pro vás soubor se záznamy, které jsou v ASEP i ve WOS a nedostaly se do bibliometrie. Důvodem může být:

  • chybějící nebo chybně uvedená afiliace ústavu nebo
  • vykázání záznamu jako J (případně C), ačkoliv neodpovídá typ dokumentu ve WOS (u J jsou přípustné podle Popisu údajů RIV typy dokumentů Article, Review, Letter, u C Proceeding Paper).

Na základě připomínek zveřejňujeme upravený soubor.

List 1. Záznam vyhledáte v ASEP podle UT WOS. Naše doporučení  jak naložit se záznamy najdete ve sloupci F:

  1. Záznam má v pořádku afiliaci ústavu (sloupec B), je vykázán např. jako J, ale ve WOS je uveden typ dokumentu Editorial, News item atd. (sloupec C). Navrhované řešení je  změna typu dokumentu na O (pokud by měl záznam v RIV zůstat) nebo výmaz z RIV (záznam nesmí být vykázán jako J). Pokud budete požadovat změnu typu dokumentu, ověřte nejdříve, že záznam není vykázán do RIV jako O (v ASEP J, v RIV O).
  2. Záznam nemá v pořádku afiliaci ústavu (sloupec B), v tomto případě je třeba záznam a zapsanou afiliaci zkontrolovat. Pokud afiliace není v pořádku, navrhujeme výmaz záznamu z RIV.
    Konečné rozhodnutí je na vás.

List 2. Záznamy, kde je uvedeno 999 místo UT WOS. Je třeba doplnit UT WOS a opravit v RIV (zažádejte o opravu v RIV).

Případnou opravu či mazání v RIV zapište do fomuláře na opravu v RIV, budeme je řešit před odevzdáním dat. Dotazy zasílejte na arl@lib.cas.cz. Potvrzení není třeba zasílat.

Pokud jste pro Hodnocení v AV vytvořili záznam online verze článku s rokem vydani 2019 (podle návodu na stránce Hodnocení) a nyní už vyšla tištěná verze, kterou potřebujete poslat do RIV, nemažte ani neupravujte původní záznam. Hodnocení bylo prodlouženo a stále probihá. Vytvořte tedy duplicitní záznam 2020 do RIV, vyplňte poznámku a po skončení hodnocení nezapomeňte smazat záznam 2019.

 

Souhrnné pokyny ke sběru dat do RIV 2021 zveřejníme 10. 2. 2021.