Digitalizace

Digitalizace dokumentů pro účely Hodnocení AV 2020

Pokud  budete na Vašem pracovišti potřebovat pomoci s převodem výstupů, určených k hodnocení, do elektronické formy, je možné o to požádat. Digitalizace proběhne v Digitalizačním centru Jenštejn a je zdarma.

Pokud je to možné, je lepší uzavřít licenční smlouvu s vydavatelem, který může poskytnout vydavatelskou digitální kopii dokumentu, která je kvalitnější a technicky vyhovuje lépe než naskenovaná verze.

Licenční smlouva:
Cze verze:zde
Eng verze:zde

Postup:

1.Na arl@lib.cas.cz pošlete systémové číslo výsledku, kde je zapsána daná publikace, do předmětu mailu napište Digitalizace Hodnoceni 2020 a zkratku ústavu (např.: Digitalizace – Hodnoceni 2020, KNAV). Zkontrolujeme např. zda již elektronická kopie neexistuje, nebo Vám dáme vědět, zda můžete publikaci přinést.

2. Do knihy na předsádku ještě upevněte (nalepte) potřebné informace – strany určené k digitalizaci, příp. zda požadujete skenovat i obálku publikace, název ústavu a kontakt na zpracovatele (osobu, která dokument předává). Případně ještě vyznačte části, které chcete digitalizovat, pomocí samolepících post-it lepítek (např. kapitoly,články).  Tuto žádanku si uschovejte pro kontrolu, kopii zašlete na arl@lib.cas.cz. Návrh zde.

3. Dokument  nechte v sídle Knihovny Akademie věd na Národní třídě v Oddělení výpůjčních služeb (hala v přízemí) zřetelně opatřený poznámkou „Digitalizace Jenštejn – Hodnocení 2020“. Předloha bude následující pracovní den dopravena do Jenštejna. Pokud požadujete potvrzení o předání knihy do KNAV, přineste si ho a pracovníci výpůjčního protokolu KNAV Vám ho potvrdí. Návrh potvrzení zde.

4. O ukončení skenování Vás budeme informovat, fyzický dokument si zpět vyzvednete zase v Oddělení výpůjčních služeb. Naskenované dokumenty uložíme do repozitáře k záznamu, jehož systémové číslo uvedete.

Pokud předpokládáte, že budete mít o digitalizaci zájem, ozvěte se co nejdříve, aby nedošlo k překročení kapacity Digitalizačního centra.