Nově zaslané, dosud nevyřízené požadavky

Jméno Ústav Předmět Požadavek Stav
Kajprová Marie Ústav termomechaniky AV ČR Formuláře Bylo by možné ve formuláři vidět nahranou přílohu? Pro zpracovatele záznamů z individuálních přístupů by to bylo praktické. nově zaslané, nevyřízené
Chmelařová Zdena Knihovna AV ČR Formuláře test nově zaslané, nevyřízené
Golasová Gabriela Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Formuláře Dílo, kde je cca 70 autorů. Při přidávání pole pro autora přes tlačítko "+" mě to hodí zpět nahoru k autorovi č. 1, takže musím přes všechno to množství rolovat zase až dolů, abych přidala nového. nově zaslané, nevyřízené
Šírová Tereza Ústav informatiky AV ČR Analytika ASEP Bylo by možné u výpisu publikací v bibliografii autora přidat řazení "podle roku vydání"? Pokud autoři dělají přehledy za delší období, hodilo by se jim to. nově zaslané, nevyřízené
Drobníková Iveta Ústav analytické chemie AV ČR Formuláře Dobrý den, prosím, nebylo by možné, aby zpracovatel dostal automatické oznámení - informaci o tom, že byl do ASEP zapsán společný záznam jiným zpracovatelem? Toto oznámení by bylo přínosem, mělo by význam informativní a vedlo by ke včasnější kontrole zapsaného záznamu i za druhé pracoviště, navíc je třeba zadávat a případně kontrolovat zadané kódy oborů OECD a RIV. Děkuji Vám. nově zaslané, nevyřízené
Pulcmanová Eva Fyzikální ústav AV ČR Formuláře Rádi bychom zadávali kód OECD pouze zadáním kódu (čísla) detailního FORDu - např. 10302 a automaticky by se doplnily údaje předchozích dvou úrovní. Současná úprava by jinak zůstala zachována pro nerutinní zadávání. nově zaslané, nevyřízené
Potocká Kristina Fyzikální ústav AV ČR Klient Z mailu 22.3.2019- záznam 425082. Problém je, že i když záznam uložím, tak potom se stejně objevuje okno s hláškou, kterou jsem vám poslala. Pokud klikneme na „ano“ tj. nemělo dojít k uložení, tak při opětovné kontrole v záznamu data jsou. Pracovat s tím tedy lze, ale je to matoucí. Jde tedy evidentně o chybu SW a prosím vás o její odstranění resp. Nahlášení. nově zaslané, nevyřízené
Pulcmanová Eva Fyzikální ústav AV ČR Formuláře Ve formuláři Uspořádání akce v poli Datum konání od-do se v poli "do" nenastavuje kalendář stejný jako v "od" (jako např. u konf. příspěvků). Místo toho lze zadat a uložit i datum před datem "od". nově zaslané, nevyřízené
Šírová Tereza Ústav informatiky AV ČR Online katalog Jako hlavní požadavek vzešlo, aby sami autoři mohli snadno údaje kontrolovat a ideálně, aby to probíhalo "v jednom balíku" s dalšími autorskými kontrolami. Naši autoři své záznamy kontrolují před odevzdáním do RIV nahlédnutím do svého profilu v Analytikách ASEP. Takže by pro nás bylo ideální, kdyby podíly autorů, institucí a grantů bylo možné zobrazit v některém z formátů v analytikách. Necháme na Vás, zda by se údaje o podílech přidaly do některého ze stávajících formátů, nebo zda by se vytvořil nový formát (nám by se asi nejvíce líbilo přidání do Zkráceného formátu, který je asi nejpřehlednější). Zároveň bychom uvítali i přidání sloupců do výstupů v CSV, jelikož pak můžeme s daty dále pracovat v excelu podle potřeby. Bylo by to proveditelné? nově zaslané, nevyřízené
Drobníková Iveta Ústav analytické chemie AV ČR Formuláře je sledována pregraduální pedagogická činnost výzkumných pracovníků AV ČR. Pokud naši zaměstanci jsou vedoucím bakalářské a diplomové práce, rádi by tuto práci také zaevidovali do ASEPu. K dispozici je formulář D s označením "Dizertace" a to je matoucí. Ve formuláři také není na výběr dosažený titul Bc., který je dnes povinný před magisterským titulem. Nemohl by se formulář jmenovat jinak než Dizertce? Např. Závěrečná práce, Obhájená práce, Vypracovaná práce apod. Prosím o přidání titulu Bc. Dalo by se to pak použít i na práce vypracované v rámci programu Otevřená věda AV ČR a SOČ. nově zaslané, nevyřízené
Nechvátalová Eva Sociologický ústav AV ČR Online katalog Bylo by dobré, aby se v záznamu v IPAC i v AAA odlišilo, zda jde výsledek do RIV jako stejná kategorie jako v ASEP (např. J, B, M), nebo zda jde do RIV jako O ostatní. Momentálně při vyhledání např. B do RIV vyjede seznam i těch, které jdou do RIV jako O, což je zavádějící. Jediné, jak to lze zjistit, je otevření každého záznamu zvlášť. nově zaslané, nevyřízené
Ramešová Nina Ústav informatiky AV ČR Analytika ASEP v řazení výsledků velmi chybí možnost "podle data vydání sestupně" nově zaslané, nevyřízené
Drobníková Iveta Ústav analytické chemie AV ČR Formuláře Při zadávání - vkládání grantů při tvorbě záznamů ve formulářích prosím o možnost vyhledat projekt v autoritách projektů i na základě znalosti pouze číselného kódu (označení), tj. bez prefixu, resp. bez nutnosti znát přesně celý kód grantu. nově zaslané, nevyřízené
Horčáková Václava Historický ústav AV ČR Analytika ASEP Náš pan ředitel doc. Martin Holý mne požádal, abych se na Vás obrátila s prosbou o včlenění do Analytik ASEP možnosti vyhledávat podle jednotlivých jazyků pro všechny dokumenty v rámci jednotlivých oddělení. Hodně Analytika používá a tato možnost mu chybí. Ideální by to bylo, kdyby tu byla byla stejná možnost jako je v databázi ASEP v řezech po pravé straně odfiltrovat si jednotlivé jazyky : Příklad: Jazyk dokumentu • angličtina (1031) • čeština (507) • němčina (54) • francouzština (6) • polština (6) Pan ředitel potřebuje mít přehled též u studií a článků (J) a možnost odlišení světových jazyků od ostatních, proto mne o požádal, zda bych se nedotázala, zda by nebylo možné v tomto směru Analytika dále vylepšit. nově zaslané, nevyřízené
Horčáková Václava Historický ústav AV ČR Online katalog Potřebovala bych heslo pro nové pracovníky ústavu, kteří si chtějí záznamy publikační činnosti vkládat sami. Kdysi jsem měla pro tento účel heslo HIU-Y ANONymous, to však již nefunguje. nově zaslané, nevyřízené
Pulcmanová Eva Fyzikální ústav AV ČR Online katalog U třídění záznamů v online katalogu potřebujeme přidat možnost Datum vydání (vzestupně), autor, název - řazení podle roku od nejstaršího k nejnovějšímu, pro potřeby vytvoření seznamu publikací autora. nově zaslané, nevyřízené